Stress, coping, aanpassing en gezondheid Flashcards Preview

Persoonlijkheidsleer en -onderzoek > Stress, coping, aanpassing en gezondheid > Flashcards

Flashcards in Stress, coping, aanpassing en gezondheid Deck (18):
1

uitleg: interactional model

objectieve gebeurtenis + persoonlijkheidsfactoren = invloed van de gebeurtenis

 

de invloed van een gebeurtenis is afhankelijk van de interactie met persoonlijkheidsfactoren

2

uitleg: transactional model

3 effecten van persoonlijkheid

persoonlijkheid beinvloedt:

(1) de manier waarop men omgaat met problemen (copingsmechanisme)

(2) de manier waarop men gebeurtenissen beoordeelt en interpreteerd

(3) de gebeurtenis zelf 

focus op de wederzijdse impact tussen persoonlijkheid en situaties

3

uitleg: health behavioural model

interactional model

+

persoonlijkheid heeft een indirecte invloed op gezondheid, door te bepalen hoe iemand zich gedragd

bv. lage conscientieusheid -> sneller kiezen voor gezondheidsverschlechterende factoren bv. roken

4

uitleg: predispositional model

persoonlijkheid en ziekten worden bepaald

door biologische dispositie 

5

uitleg: illness behavioral model 

definitie: ziekte

definitie ziekte: objectief meetbaar abnormaal fysiologisch proces

 

persoonlijkheid heeft invloed hoe iemand lichamelijke sensaties waarneemt

en

persoonlijkheid heeft invloed hoe iemand aandacht besteed aan deze sensaties

-> persoonlijkheid beinvloedt gedrag tijdens een ziekte

6

3 overeenkomstige attributies van stressoren

stressoren

(1) zijn extreem

(2) zijn oncontroleerbaar

(3) worden veroorzaakt door tegenstrijdige neigingen

7

uitleg: general adaption syndrome (GAS)

reactie op stressoren in 3 fases

(1) fase van alarmering; fight or flight reactie -> activatie sympathisch zenuwstelsel 

(2) fase van verzet: lichaam blijft werken boven het eigen kunnen -> kost veel energie

(3)fase van uitputting: de weerstand van de lichaam gaat omlaag -> vatbaarder voor ziekten

8

Holmes en Rahe: major life events

lijst van grote levensgebeurtenissen die als stressoren gelden

grote levensgebeurtenis -> er moet aanpassing plaatsvinden

hoeft niet per se negatief te zijn (bv trouwen) 

9

uitleg: daily hassles (dagelijkse romslomp)

oorzaken van stress in het dagelijkse leven

hoge mate van kleine stressoren op lange termijn -> leiden onder fysieke en psychische symptomen

10

4 types van stress

(1) acute stress: plotselinge stress van grote omvang -> hoofdpijn, hartkloppingen en gespannen gevoel

(2) episodische acute stress: acute stress die meerdere malen terugkeert -> lange termijn kan leiden tot depressie/hypertensie

(3)traumatische stress: grote hoeveelheid acute stress na traumatische gebeurtenis -> PTSD

(4) chronische stress: elk dag stress. kan leiden tot chronische ziekten of problemen met immuunsysteem

 

belangrijk: stress blijkt additieve effecten te hebben

11

Lazarus en Folkman

beoordeling van stress in 2 stappen

(1) primary appraisal - waarnemen en interpreteren als bedreiging

(2) secondary appraisal - besef niet in staat te zijn met gebeurtenis om te gaan 

 

(1) en (2) moeten aanwezig zijn -> stress aanwezig

12

3 vormen van attributiestijlen

(1) extern vs intern

(2) stabiele vs instabiele

(3) globaal vs specifiek

optimisten: instabiel en specifiek 

pessimisten: stabiel en globaal

meten met:

Peterson: Content analyse of verbatim explanations

CAVE

13

uitleg: dispositionele optimisme

en

optimistic bias

dispositionele optimisme:

verwachting dat de toekomst veel positieve en weinig negatieve gebeurtenissen bevat

optimistic bias: 

mensen neigen ertoe risico's op negatieve gebeurtenissen te onderschatten

 

14

3 positieve emotiecopingsstrategieen

(1) positive reappraisal: focus op de positieve kant 

(2)problem focused coping: onderliggende probleem van stress proberen op te lossen

(3)creating positive events: creeren van positive "time outs" wanneer man stress ervart

15

uitleg: positive psychology

focus op positieve emoties en de rol van positieve emoties op gezondheid en ziekten

16

uitleg: emotional disinhibition

en

disclosure

emotional disinhibition: inhouden van emoties - kan leiden tot fysieke schade en stress

disclosure: wanneer een persoon emoties wel uit

17

Hoe kenmerkt zich een type A persoonlijkheid?

(4)

(1) competetive achievement motivation: behoefte aan erkenning, macht en het verslaan van opponenten

(2)time urgency: hekel hebben aan het verspillen van tijd

(3)hostility: vertonen van vijandig gedrag

(4)frustratie: slecht omgaan met niet bereiken van doelen

 

Type A -> grote onafhankelijke risico op cardiovasculaire problemen

18

2 kenmerken van type D persoonlijkheid

(1) negatieve affectiviteit 

(2) sociale inhibitie

 

Type D personen lopen risico van cardiovasculaire problemen