Persoonlijkheid en sociale interactie Flashcards Preview

Persoonlijkheidsleer en -onderzoek > Persoonlijkheid en sociale interactie > Flashcards

Flashcards in Persoonlijkheid en sociale interactie Deck (18):
1

3 manieren op die persoonlijkheid sociale interactie kan beinvloeden

(1) selectie: wij selecteren ons sociale omgeving

(2)evocatie: wij roepen reacties op bij anderen

(3)manipulatie: bewust het gedrag van anderen manipuleren

2

wat zijn de belangrijkste 2 aspecten bij de selectie van een partner?

 

sekseverschil?

(1) wederzijdse liefde

(2) verdraagzaamheid - pleasing disposition , conscientieusheid - dependable character,

emotionaliteit - emotionaly stable

 

voor mannen uiterlijk van vrouwen belangrijker dan andersom

3

2 theorieen voor aantrekking

(1) complementary needs theory: aantrekking door tegenovergestelde persoonlijkheid

(2) attraction similarity theory: aantrekking door zelfde persoonlijkheid

 

geen wetenschappelijk bewijs voor de complementary needs theory

4

verschil assortative mating vs attraction similarity theory

attraction similarity theory heeft alleen betrekking op persoonlijkheidskenmerken

assortative mating: partner kiezen die fysiek EN mental gelijk is aan zichzelf

5

welke kenmerken heeft de perfecte partner?

 

hoe wordt partner beoordeeld?

scoort hoog op 

verdraamzaamheid, openheid voor ervaringen, emotionele stabiliteit

 

in eerste jaar wordt partner hoger beoordeeld als zelfscore, daarna lager

6

2 manieren op die persoonlijkheid een rol spelt bij selectie

 

 

(1) universele selectievoorkeuren: wat iedereen wil (emotiele stabiliteit, betrouwbaarheid)

(2) overeenkomsten met eigen persoonlijkheid: attraction similarity theory

 

7

persoonlijkheid en selectieve scheiding:

wat zegt de violation of desire theory?

PSE voorspeller voor relationele instabiliteit?

violation of desire theory: mensen die niet tevreden zijn met de relatie zullen waarschijnlijker gaan scheiden dan mensen die wel tevreden zijn

 

de belangrijkste voorspeller voor relationele instabiliteit is emotionele instabiliteit

daarnaast nog lage impulscontrole, lage verdraagzaamheid en een hoge mate van woede

 

 

8

wat zijn de effecten van verlegenheid op selectie?

 

met betrekking tot school en relaties met seksepartners

(1) middelbare school: vermijden van sociale situaties

(2) problemen met gespreken over anticonceptie -> gevaarlijke seksuele situaties

(3) niet zo snel naar dokter gaan -> gezondheidsrisico

9

 (4) correlaties Facebook/Persoonlijkheid

(1) neuroticisme positief met tijd op facebook

(2) facebook mensen - positief met neuroticisme, extraversie, sociability + minder behoefte aan nieuwe informatie

(3) openheid voor ervaringen positief met de aantal gebruikte functies van facebook

(4) op facebook beter doen dan men is -> anderen voelen onzeker 

10

wat houdt machiavellisme in?

 

hoe beinvloedt dat de selectie?

hoge score op machiavellisme = neiging anderen te manipuleren voor eigen profit

 

dit soort mensen hebben een voorkeur voor face-to-face situaties -> meer mogelijkheden om te manipuleren

11

wat is geemotioneerde voorspelling?

 

verband met persoonlijkheid?

hoe accuraat we onze emoties in toekomstige situaties kunnen voorspellen

impact bias: de neiging de impact van een situatie op onze emoties te overschatten

neuroticisme: verwachten van negatieve reactiviteit

extravertie: verwachten van positieve reactiviteit

dus

door onze verwachting te beinvloeden, beinvloedt persoonlijkheid onze selectie van situaties

 

12

uitleg: evocatie bij agressieve mensen

 

(hostile attribution bias)

 

agressieve mensen lokken vijandig gedrag uit

hostile attribution bias: ambigue gedrag van agressieve mensen geinterpreteerd als vijandig

vaak: onbewuste proces

13

evocatie van woede: twee manieren

 

voorspeller voor overstuur raken?

(1) persoonlijkheid -> gedrag = emotionele reactie partner

(2) persoonlijkheid -> gedrag van partner -> zelfs emotionele reactie

lage verdraagzaamheid/emotionele instabiliteit zijn sterke voorspeller 

14

uitleg: 

expectancy confirmation/self fulfilling prophecy

en

pygmalion effect/rosenthal effect 

expectancy confirmation: 

assumptie over persoonlijkheid van ander -> roept bij ander gedrag op die consistent is met assumptie

bv. snijder and swann experiment (vijandig man ontmoeten)

 

pygmalion effect:

anderen zijn overtuigd dat je iets kunt -> waarschijnlijker dat het lukt

15

wat zijn de karaktertrekken van een machiavellistisch persoon?

weinig empathie

verhoogd cynisme

weinig vertrouwen in anderen

16

bij welk van de 11 manipulatietechnieken werd er een verschil tussen sekses gevonden?

Regression - huilen om je zin te krijgen

-> vrouwen iets vaker dan mannen

 

voor de rest geen verschil

17

hoe beinvloedt persoonlijkheid de gebruikte manipulatietechniek?

hoog extravertie (dominant) -> anderen verantwoordelijk laten voelen

laag extravertie (dominant) -> mededogen oproepen

 

laag extravertie meer gebruik van liggen of geweld

18

uitleg: zelfverzwijging (self concealment)

stabiele neiding om persoonlijke informatie achter te houden