Cutlery Flashcards Preview

Scottish Gaelic 2 > Cutlery > Flashcards

Flashcards in Cutlery Deck (19):
1

the knife

an sgian

an skee-ann

2

the fork

an fhorca

an orca

3

the spoon

an spàin

an spanng

4

the plate

an truinnsear

treensher

5

the cup

an cupa

an coopuh

6

the saucer

an sàsar

an sahser

7

Where is …?

Càit a bheil …?

Catch ah vail

8

Where is the knife?

Càit a bheil an sgian?

Catch a vail an skee-an

9

Where is the fork?

Càit a bheil an fhorca?

Catch a vail an orca

10

Where is the spoon?

Càit a bheil an spàin?

Catch a vail an spanng

11

Where is the plate?

Càit a bheil an truinnsear?

Catch a vail an treensher

12

Where is the cup?

Càit a bheil an cupa?

Catch a vail an coopuh

13

Where is the saucer?

Càit a bheil an sàsar?

Catch a vail an sahsar

14

Is the knife on the table?

A bheil an sgian air a' bhòrd?

A vail an skee-an ehr ah vorzht

15

Isn't there a clean fork in the box?

Nach eil forca ghlan sa bhogsa?

Nach ale forca glan sa vocksa

16

There's a dirty cup and saucer on the table.

Tha cupa agus sàsar salach air a' bhòrd.

Ha coopuh agus sahsar salach ehr a vorzht

17

Is there a spoon in the sugar?

A bheil spàin san t-siùcar?

Ah vail spanng san jooker

18

There's no tea in that cup.

Chan eil tì sam bith sa chupa sin.

Cha nyale tee sam bee sa choopuh shin

19

Isn't there milk in that tea?

Nach eil bainne san tì sin?

Nach ale bannguh san tee shin