Police Flashcards Preview

Scottish Gaelic 2 > Police > Flashcards

Flashcards in Police Deck (21):
1

At

aig

Eck

2

at the door

aig an doras

Eck an duras

3

at the fire

aig an teine

eck an chinnuh

4

at the house / at home

aig an taigh

eck an tei

5

at the shop

aig a' bhùth

eck a voo

6

at the school

aig an sgoil

eck an skol

7

at the church

aig an eaglais

eck an yayglish

8

the policeman

am poileasman

am pohlisman

9

The policeman is at the door

Tha am poileasman aig an doras.

Ha am pohlisman eck an duras

10

The policeman is at the fire.

Tha am poileasman aig an teine.

Ha am pohlisman eck an chinnuh

11

The policeman is at the house.

Tha am poileasman aig an taigh.

Ha am pohlisman eck an tei

12

The policeman is at the shop.

Tha am poileasman aig a' bhùth.

Ha am pohlisman eck a voo

13

The policeman is at the school.

Tha am poileasman aig an sgoil.

Ha am pohlisman eck an skol

14

The policeman is at the church

Tha am poileasman aig an eaglais.

Ha am pohlisman eck an yayglish

15

the teacher

an tidsear

An teacher

16

The boy who is sick is at the fire.

Tha am balach a tha tinn aig an teine.

Ha am balack a ha chin eck an chinnuh

17

Is the slim girl at the shop?

A bheil an nighean chaol aig a' bhùth?

A vail an nyee-an chool eck a voo

18

The teacher is not at the school.

Chan eil an tidsear aig an sgoil.

Cha nayle an teacher eck an skol

19

There's no one at the door.

Chan eil duine sam bith aig an doras.

Cha nyale doonya sam bee eck an duras

20

Is that thing at the house?

A bheil an rud sin aig an taigh?

Ah vail an rood shin eck an tei

21

That woman is at the church.

Tha am boireannach sin aig an eaglais.

Ha am boodanach shin eck an yayglish