Delkurs 3 Sammanfattning Flashcards Preview

Stats 1 > Delkurs 3 Sammanfattning > Flashcards

Flashcards in Delkurs 3 Sammanfattning Deck (18)
Loading flashcards...
1

Vilka länder är parlamentarism

UK, Indien (symbolisk president) Tyskland (symbolisk president) Sydafrika (men kallas president)

2

Vilka länder har presidentialism

USA, Nigeria, Brasilien

3

Vilka länder har semi-presidentialism

Frankrike, Ryssland

4

Vilket land är teokrati

Iran

5

Vilket land är folkrepubliken

Kina

6

Vilka länder är enhetsstater?

UK, Frankrike, Kina, Sydafrika, Iran

7

Vilka länder är federala stater?

USA, Tyskland, Indien, Ryssland, Nigeria, Brasilien

8

Brasilien


Federal stat
Presidentialism
Flerpartissytem
Deputeradekammaren- 513 - proportionella val med flermansvalkretsar (varje stat är en valkrets) utifrån befolkningsstorlek. Ingen partispärr
Senaten- 3 senatorer/delstat + federala distriktet à 81 senatorer. 1/3 väljs om efter 4a år, 2/3 4 år efter det. Majoritetsval när 1 ska tillsättas, när två tillsätts har man 2 röster.
President- Second ballot
Symmetriskt kammarsystem
Tribunal - ingen konstitutionsdomstol, högsta domstol som i USA
Supreme court - högsta domstol, ej konstitutionell domstol. Prejudicerande. Utses av presidenten och godkänns av senaten

Kvinnor i parlamentet: 9.9%
Valdeltagande: 74%

9

Frankrike

Semi-presidentialism
Enhetsstaten
Tvåpartisystem
Nationalförsamlingen - 577 - enmansvalkretsar, second ballot. 5 år
Senaten - 348 senatorer, indirekt av regionförsamlinga, 6 år, byter ut 1/2 vart tredje år
President - direkt, second ballot (50%+1), 5 år
Premiärminister - väljs av presidenten, godkänns av nationalförsamlingar
Konstitutionellt råd - efter kamrarna godkänt men inna presidenten skriver på kollar de på lagen.
Asymmetriskt kammarsystem

Kvinnor i parlamentet: 26%
Valdeltagande: 53%

10

USA

Presidentialism
Federal stat
Tvåpartisystem
Representanthuset - 435 enmansvalkretsar, majoritetsval
Senaten 50 valkretsar (100 senatorer), varje delstat är en valkrets. majoritetsval, sitter 6 år, vartannat år byts 1/3 ut.
Presidenten: Väljs av 538 elektorer. FPTP där staterna utgör valkretsarna
Symmetriskt kammarsystem
Supreme court - högsta domstol, ej konstitutionell domstol. Prejudicerande.

Kvinnor i parlamentet: 19%
Valdeltagande: isa 50%

11

Tyskland

Parlamentarism
Federal stat
Flerpartisystem
Förbundsdagen. MMP, majoritetsval i enmansvalkretsar. 299 valkretsar. minst 299 från partilistor i nationella val. utjämning.
Förbundsrådet tillsätts av staternas regeringar, 3-6 ledamöter/länder à totalt 69 ledamöter
Förbundspresident- väljs av förbundsförsamlingen via majoritetsval med absolut majoritet. Om det inte blir absolut majoritet vid 2a omgången krävs relativ vid 3e omgången
Förbundskansler- Utses av presidenten och väljs av förbundsdagen och krävs absolut majoritet, bildar sin egna regering
Symmetriskt kammarsystem dock olika uppgifter, parallella.
Konstitutionell domstol - en av de starkaste och mest intervenistiska i världen

Kvinnor i parlamentet: 36.5%
Valdeltagande 71%

12

Ryssland

federal stat
semi-presidentialism
enpartistat
Statsduman- 450 delegater via parallella system = 225 utses proportionellt genom partilistor + 225 genom enmansvalkretsar.
Federationsrådet-170 ledarmöter (85 (83)* 2). Guvenör + regionala församlingen utser 2/distrikt.
President: Second ballot
Premiärminister: tillsätts av president+ godkänns av duman
Symmetriskt kammarsystem
Konstitutionell domstol - kommer in efter lagen stiftats, gör lagen neutral om den går emot konstitutionen

Kvinnor i parlamentet: 12.7%
Valdeltagande: 64%

13

Indien

Federal stat
Parlamentarism

Lok Sabha- Majoritetsval i enmansvalkretsar (543) + 2 ättlingar tillsatt av presidenten à 545 ledamöter
Rajya Sabha- väljs indirekt av folkvalda politiker genom single-transferable vote (STV) ca 233 + 12 av presidenten
President: väljs av elektorskollegiet
Premiärminister: tillsätts av presidenten (praxis stöd i Lok Sabha)
Symmetriskt kammarsystem dock olika uppgifter
Högsta domstol med konstitutionell maktbefogenhet. Konstitutionell revrev.
Tillsätts av särskilt organ för att domarna ej ska vara politiserade.

Kvinnor i parlamentet: 12%
Valdeltagande: 66%

14

Kina

Enhetsstat
Folkdemokrati
Folkrepublik
Nationella folkkongressen- “Hierarkiskt valsystem” man väljer på lägre nivå och ens valda politiker väljer i sin tur politiker på högre instanser.
President- väljs av folkkongressen
Premiärminister- väljs av folkkongressen
Supreme peoples court - 340 domare, inte konstitutionell

Kvinnor i parlamentet: 23.6%
Valdeltagande: -

15

Nigeria

Federal stat
Presidentialism
Typ enpartistat
Nationalförsamling
Representanthuset- 360 representanter genom majoritetsval i enmansvalkretsar. 4 år
Senaten- delstaterna har 3 senatorer (delas in i tre valdistrikt) + federala distrikt 1 à 109 senatorer. 4 år i senaten
Majoritetsval i enmansvalkretsar
Presidenten- Second ballot 4 år - två perioder
Symmetriskt kammarsystem
Ingen konstitutionell domstol - vanlig högsta domstol

Kvinnor i parlamentet: 5.6%
Valdeltagande: 36 / 42 %

16

Sydafrika

Enhetsstat
Parlamentarism
enpartistat

Nationalförsamlingen- proportionella val; 200 provinsnivå + 200 nationell nivå (utjämningsmandat) MMP
Nationella rådet- 10 ledamöter * 9 provinser = 90 ledamöter. Indirektvalda men ska återspegla provinsernas församlingar
President- indirekt valda av nationalförsamlingen.
Symmetriskt kammarsystem
Konstitutionsdomstol, dock inte law review formellt. Dömer i argument som tas upp av politiska intressen.

Kvinnor i parlamentet: 41.8%
Valdeltagande: 73%

17

Iran


Enhetsstat
teokrati

Expertrådet - de måste ha master och kund otillräckligt om islam.
expertrådet utser supreme leader.
Supreme leader utser hälften av väktarrådet. utser säkerhetsråd. Militärens ledning. Head of the judiciary.
Supreme leader och head of judiciary utser hälften var av väktarrådet.
väktarrådet har koll på parlamentet, expertrådet, president. (inofficiellt via supreme ledare)

högsta domaren - politisk
appellationsdomstolen - dömmer på lagen, ej lagprövning
väktarrådet - typ konstitutions domstol (bladning av nationell lag och sharia)

Kvinnor i parlamentet: 5.9%
Valdeltagande: -

18

UK

Enhetsstat
Parlamentarism
Tvåpartistat

HOC- majoritetsval med relativ majoritet i enmansvalkretsar. 650 ledamöter. SMSP
HOL- ärver titeln + life peers
Asymmetriskt kammarsystem

Supreme court - högsta domstol som också baserat på de regler som finns dömmer vad regeringen får göra i relation till parlamentet

Kvinnor i parlamentet: 29.6%
Valdeltagande: 66%