Der Kleine Prinz Flashcards Preview

Deutsch > Der Kleine Prinz > Flashcards

Flashcards in Der Kleine Prinz Deck (91):
0

venovat

widmen

1

opravdovy, vazny

ernstlich

2

potrebny, nutny, nevyhnutelny

notwendig

3

uteseni, utecha

r Trost

4

postacit, stacit

ausreichen

5

kdysi, jednou

einst

6

zdokonalit, zlepsovat, napravit

verbessern

7

zaspat

verschlafen

8

korist, obet

e Beute

9

nato

daraufhin

10

dojimat, michat, hybat

rühren

11

zazivat, travit

verdauen

12

dokončit, skončit

vollenden

13

zretelny, jasny

deutlich

14

bezecka draha; zivotni draha

e Laufbahn

15

neuspech

r Misserfolg

16

odvaha, statecnost

r Mut

17

vysilujici, namahavy

anstrengend

18

prinutit, nutit, donutit

zwingen

19

zmaten, zbloudily

verirrt

20

zbloudit

verirren

21

vazne, vazny

ernsthaft

22

vyzkouset

versuchen

23

stanovisko, hledisko; stanoviste

r Standpunkt

24

nanejvyse, krajni, nejvetsi

äußerst

25

spokojen

befriedigt

26

rozumny

vernünftig

27

zmoudret

vernünftigen

28

pustina, poust

e Wüste

29

krajina, kraj, oblast

e Gegend

30

pram, vor

s Floß

31

svitani, usvit

r Tagesanbruch

32

probudit, vzbudit

wecken

33

fikany, prohnany, vykutaleny, mazany

gerieben

34

povazovat, uvazovat

betrachten

35

přestat

aufhören

36

profesní dráha, kariera; běžecká dráha

e Laufbahn

37

vzdát, zanechat něčeho

aufgeben

38

neuspěch

r Misserfolg

39

uspokojit

befriedigen

40

vor

s Floß

41

dosáhnout, uskutečnit

zuwege, zu Wege bringen

42

únava, vyčerpanost

e Müdigkeit

43

poušť

e Wüste

44

docela, naprosto, zcela
skutečně, opravdu

durchaus

45

zarazit, ohromit

verblüffen

46

shovívavost, benevolence

e Nachsicht

47

beran

r Widder

48

naklonit; být náchylný

neigen

49

ovšem, samozřejmě
No jasně! Ale ovšem!

freilich
Ja freilich!

50

přes-příliš, tuze

allzu

51

muž, chlap
mužíček

r Kerl
r Kerlchen

52

mlčení, ticho

s Schweigen

53

rozptýlit, roznést

zerstreuen

54

svítání, úsvit, soumrak

e Dämmerung

55

odhalit, odkrýt

enthüllen

56

okolky, cavyky

nedělat žádné cavyky

r Umschweif

keine Umschweife machen

57

tlama, huba

s Maul

58

povážlivý, vážný

bedenklich

59

účel, cíl; smysl, význam

za účelem

r Zweck

zum Zweck

60

zříci se, vzdát se

verzichten

61

zloba, vztek

e Bosheit

62

nemilosrdný, nelítostný

unbarmherzig

63

hněv, zlost

r Zorn

64

trudomyslný, zádumčivý

schwermutig

65

původ

r Herkunft

66

úsilí, snaha, námaha

e Mühe

67

dalekohled

s Fernrohr

68

se vším, co k tomu patří

mit allem Drum und Dran

69

podstatný, důležitý, zásadní

wesentlich

70

v podstatě, v zásadě

im Wesentlichen

71

nadchnout, uchvátit

entzücken

72

věrohodný, hodnověrný

glaubwürdig

73

trápení, starosti

r Kummer

74

nápad, myšlenka

r Einfall

75

rostlina

s Gewächs

76

výhonek (kniž. potomek)

r Spross

77

neškodný, bezelstný

harmlos

78

pečlivý, svědomitý

sorgfältig

79

podařit se, zdařit se

gelingen

80

naléhavý, neodkladný

dringlich

81

veselý, žertovný

drollig

82

pomíjivý, prchavý

vergänglich

83

jistý, zaručený

gewiss

84

lítost, žal

e Reue

85

nějaký

z nějakého důvodu

irgendein

aus irgendeinem Grund

86

být pryč

a tak dále, a podobně

fort sein

und so fort

87

bídný, nuzný

armselig

88

stolička, taburet

r Schemel

89

zkrotit, ochočit

zähmen

90

Nic není dokonalé!

Nichts ist vollkommen!