Der Kleine Prinz 2 Flashcards Preview

Deutsch > Der Kleine Prinz 2 > Flashcards

Flashcards in Der Kleine Prinz 2 Deck (64):
1

jemný, vlídný, laskavý, mírný

sanft

2

dobrota, dobromyslnost
jakost, dobrá kvalita

e Güte

3

(na)lít, zalévat

Lije jako z konve.

gießen

Es gießt in Strömen.

4

(na)lít, (na)sypat

schütten

5

marnivost, pýcha

e Eitelkeit

6

nastávat, přicházet (den, noc) /kniž./

Rozednívá se.

grauen

Der Morgen graut.

7

hrozit se, děsit se

Děsí se toho , že bude sám.

sich grauen

Er graut sich davor, allein zu sein.

8

hrůza, děs

s Grauen

9

průvan

e Zugluft

10

vůle

Poslední vůle.

r Wille

Der letzte Wille.

11

rozporuplný

widerspruchsvoll

12

bídný, nuzný

armselig

13

urovnat, srovnat, usmířit

schlichten

14

potřeba, touha

s Bedürfnis (~se)

15

výtka, výčitka

r Vorwurf (~ü-e)

16

ohromený, bez sebe

fassungslos

17

housenka

e Raupe

18

poupě, pupen

e Knospe (~n)

19

nesmělý, rozpačitý

befanden

20

zabývat se; zaměstnávat

beschäftigen

21

tvořit, utvářet, formovat

bilden

22

poddaný

r Untertan (~en)

23

zívat

gähnen

24

utlačovat, utiskovat, potlačit

unterdrücken

25

poplést, zmást

verwirren

26

vzácnost

e Seltenheit

27

(s)trpět, snést

dulden

28

neposlušnost

r Ungehorsam

29

významný, důležitý

bedeutsam

30

poslouchat

gehorchen

31

milost, laskavost

e Gnade

32

vzdech, povzdech

r Seufzer

33

proč, kvůli čemu

weshalb

34

mrzutý, nevrlý

mürrisch

35

jistý, zaručený

gewiss

36

česat, sklízet

pflücken

37

zábavný

amüsant

38

instrukce, rozkaz, příkaz

e Weisung

39

žertovný, veselý

drollig

40

rozrušit, rozčílit (se)

aufregen (sich) über j-n/etw.

41

dozvědět se, zažít, zkusit

erfahren

42

zvyk, obyčej

r Brauch (-ä-e)

43

zlo, choroba, neduh

s Übel

44

odporný, hnusný
nepříjemný, protivný (Je mi zle.)
špatný, zvrhlý

übel

Mir ist übel.

45

přesto, i tak, přece

dennoch

46

neviditelný

unsichtbar

47

obal, pouzdro

e Hülle

48

podivuhodný, zvláštní

merkwürdig

49

zpěv

r Gesang

50

zatímco; ale, avšak

indes, indessen

51

špetka soli

eine Spur Salz

52

vyřídit (dopis)
znemožnit, odrovnat, vyřídit (hovor.)

erledigen

53

přehrabávat, prohrabávat (hovor.)
vyrýt, vyhrabat, rýt

wühlen

54

plachtit (vzduchem)
klouzat (po čem)

gleiten

55

řinčet, břinkat

klirren

56

bledý

bleich

57

riskovat, odvážit se, mít odvahu

wagen

58

kolmý

senkrecht

59

propast, hlubina
zánik, záhuba, zkáza (kniž.)

r Abgrung

60

ohřát, zahřát
nadchnout, zapálit se pro něco

(sich) erwärmen

61

neodvratný, nevyhnutelný

unabwendbar

62

nehybný

reglos

63

váhat, otálet
váhavý

zögern
zögerlich

64

pomalý, opatrný

sacht, sachte