Lektion 11 Flashcards Preview

Deutsch > Lektion 11 > Flashcards

Flashcards in Lektion 11 Deck (47)
Loading flashcards...
1

vyjádření

e Äußerung

2

potřeba, touha

s Bedürfnis (~se)

3

bolestivý

schmerzvoll/haft

4

nedbat, nerespektovat, ignorovat

missachten

5

upozornění, důkaz, znamení; informace

r Hinweis (~e)

6

jednat, pojednávat

handeln

7

potkat, narazit (na co), setkat se (s čím)

begegnen

8

urazit, dotknout se (koho)

kränken

9

táhnout, zatáhnout, přitáhnout; vyluhovat

ziehen

10

naslouchat, vyslechnout, poslouchat

anhören

Das hört sich nicht schlecht an.

11

znamení, znak

s Zeichen

12

gesto

e Geste

13

potvrzení, stvrzení

e Bestätigung

14

výkon, plnění (pojistné), dávka

e Leistung (~en)

15

důvěřovat, věřit

zutrauen

16

především, obzvlášť

insbesondere/insbesondre

vor allem, besonders

17

součást, díl

r Bestandteil

18

uspokojit, uspokojivý

befriedigen(d)

19

ztroskotat (na něčem)

scheitern

20

téměř, málem

beinahe

21

trvalý, stálý

dauerhaft

22

provinit se, prohřešit se

verstoßen

23

udržovat, zachovávat (mír)

erhalten

24

k dostání, dostupný

erhältlich

25

(zdrav.) stav

s Befinden

26

obohatit, rozšířit

bereichern

27

žádat, požadovat, vyžadovat

verlangen

28

dovednost, schopnost

e Fähigkeit

29

přísný, striktní

streng

30

snažit se, namáhat se, napínat (svaly), namáhat (mozek)

anstrengen sich