Lektion 9 Flashcards Preview

Deutsch > Lektion 9 > Flashcards

Flashcards in Lektion 9 Deck (67):
0

ustanovení, nařízení

e Bestimmung

1

trestní právo

s Strafrecht

2

budoucí, příští

künftig

3

moc, násilí, síla

e Gewalt

4

odstranit; vzdálit se, odejít

(sich) entfernen

5

akce, událost; uspořádání, (z)organizování

e Veranstaltung

6

mrtvola

e Leiche

7

vlastní potřeba

r Eigenbedarf

8

příslušný, oprávněný, kompetentní

zuständig

9

nabídnout

(an)bieten

10

zavést pravidla

die Regeln einführen

11

...,aby to obešel

...,damit er es umgeht

12

propustit

freilassen

13

kousek

r Abschnitt

14

roztržitost

e Zerstreutheit

15

do určité míry

einigermaßen

16

docela

ziemlich

17

naopak

im gegenteil

18

naplnit, splnit

erfüllen

19

hlasivka, hlasivky

s Stimmband, e Stimmbänder

20

schválit, povolit

genehmigen

21

smysl, cit, význam

r Sinn

22

potápět se, klesat, propadnout se, probořit se

versinken

23

pomlázka

e Osterute

24

umožnit

ermöglicht

25

jakoby

als ob

26

vzteklý, strašný

grimmig

27

dbát, respektovat, všímat se, vzít na vědomí

beachten

28

nedůvěrovat

misstrauen

29

zklamat

enttäuschen

30

nestoudný, nestydatý

unverschämt

31

ovládnout, potlačit

beherrschen

32

obrátit se, otočit se

umkehren

33

dojem

r Eindruck

34

lhát

lügen

35

přehánět, nadsazovat

übertreiben

36

doteď

bisher

37

řádit, běsnit; vyvádět, dovádět

toben

38

obrubník

r Bordstein

39

zdá se, přijde mi

vor/kommen

40

více méňe

mehr oder weniger

41

otočit se (do proti směru např.)

um/kehren

42

opačně

umgekehrt

43

nutný, nevyhnutelný

unweigerlich

44

schopnost, dovednost

e Fähigkeit

45

schodiště

e Treppe

46

očividně, zjevně

offenbar

47

otevřenost, upřímnost

e Offenheit

48

rozmanitý, mnohotvárný

vielfältig

49

postižený

r/e Behinderte

50

pochopit, chápat

begreifen

51

pochopitelný

begreiflich

52

zřejmě

offenbar - offensichtlich

53

mýto, mýtné

e Maut

54

příchod; čas příchodu

e Ankunft; e Ankuftzeit

55

poranění, zranění

e Verletzung

56

spalovat

verbrennen

57

opéct, opéci

(an)braten, (an)rösten

58

přeskočit; vynechat

(über)springen; überspringen

59

koště

r Besen

60

chytit

fangen

61

výběr

e Auslese

62

chodník

r Gehsteig

(Bürgersteig)

63

zdolat, zvládnout

bewältigen

64

vlaštovka

e Schwalbe

65

prostitutka (humorně)

e Bordsteinschwalbe

66

dostat se (na školu)

auf/nehmen (aufgenommen)