Lektion 9 Flashcards Preview

Deutsch > Lektion 9 > Flashcards

Flashcards in Lektion 9 Deck (67)
Loading flashcards...
0

ustanovení, nařízení

e Bestimmung

1

trestní právo

s Strafrecht

2

budoucí, příští

künftig

3

moc, násilí, síla

e Gewalt

4

odstranit; vzdálit se, odejít

(sich) entfernen

5

akce, událost; uspořádání, (z)organizování

e Veranstaltung

6

mrtvola

e Leiche

7

vlastní potřeba

r Eigenbedarf

8

příslušný, oprávněný, kompetentní

zuständig

9

nabídnout

(an)bieten

10

zavést pravidla

die Regeln einführen

11

...,aby to obešel

...,damit er es umgeht

12

propustit

freilassen

13

kousek

r Abschnitt

14

roztržitost

e Zerstreutheit

15

do určité míry

einigermaßen

16

docela

ziemlich

17

naopak

im gegenteil

18

naplnit, splnit

erfüllen

19

hlasivka, hlasivky

s Stimmband, e Stimmbänder

20

schválit, povolit

genehmigen

21

smysl, cit, význam

r Sinn

22

potápět se, klesat, propadnout se, probořit se

versinken

23

pomlázka

e Osterute

24

umožnit

ermöglicht

25

jakoby

als ob

26

vzteklý, strašný

grimmig

27

dbát, respektovat, všímat se, vzít na vědomí

beachten

28

nedůvěrovat

misstrauen

29

zklamat

enttäuschen