Lektion 8 Flashcards Preview

Deutsch > Lektion 8 > Flashcards

Flashcards in Lektion 8 Deck (68):
0

poselství; velvyslanectví

e Botschaft

1

vážný

ernst

2

vládnout, panovat

herrschen

3

pohlaví

s Geschlecht

4

přízvuk, akcent

e Betonung

5

ženský

weiblich

6

zbylý, zbývající

übrig

(Ist noch Suppe übrig?)

7

ostatně, kromě toho

im Übrigen

8

vyděsit, zděsit

entsetzen

9

nenápadný, decentní

unauffällig

10

jinaký, jiný

andersartig

11

odsuzovat

verurteilen

12

zacházet

um/gehen

13

převažovat

vor/herrschen

14

posoudit/posuzovat

beurteilen

15

přizpůsobit se

sich anpassen

16

vyčnívat

auf/fallen

17

předsudek, zaujatost

s Vorurteil

18

rozsudek (právnický)

s Urteil

19

chlad

e Kälte

20

tichý

leise

21

posoudit, (z)hodnotit

urteilen

22

záleží na tom, že..

es hängt davon ab, daß..

es kommt drauf an, welche..

23

názor, pohled

e Ansicht

24

tímto způsobem

auf diese Art und Weise

andere Art und Weise
falsche Art und Weise

25

vytvořit

schaffen

26

vnímat

wahrnehmen

27

ústav, instituce

e Anstalt

28

tvůrčí činnost, tvorba

s Schaffen

29

ucházet se

sich bewerben um

30

prokousnout; prokousat se

durchbeißen; durchgebissen

31

vedlejší účinky

e Nebenwirkungen

32

písemná žádost o pracovní místo

e Bewerbung

33

1,5/2,5

eineinhalb/zweieinhalb

34

uchazeč

r Bewerber

35

cestovní pas

r Reisepass (~pässe)

36

honit

treiben

37

skleník

s Treibhaus

38

zajištěný

abgesichert

39

důvěřovat

vertrauen

40

výzva

e Herausforderung

41

podporovat

unterstützen

42

jedinečný

einmalige

43

povrchní

oberflächlich

44

až na.. (mám vše)

bis auf

45

kromě 2.,3.pád

außer

46

né mnoho

nicht viel

47

hrdý

stolz

48

zažít

erleben

49

vzpomínka

e Erinnerung (an j-n)

50

dlaždice

e Fliese

51

posměšný, jízlivý

höhnisch

52

nelibost, nevrlost

r Unmut

53

modlit se

beten

54

(po)trestat

bestrafen

55

úsilí, snažení

s Bestreben

56

vzájemně

gegenseitig

57

důkladne doporučeno

deutlich empfohlen

58

nárok

r Anspruch

59

hodnocení

e Bewerbung

60

nerostné bohatství

e Bodenschätze

61

vědomosti

e Kenntnisse

62

nepravidelný

unregelmäßig

63

napila bych se

ich tränke

64

dostat se na školu

aufnehmen (aufgenommen)

65

doteď

bisher

66

zlobit

toben

67

obrubník

r Bordstein