Lektion 10 Flashcards Preview

Deutsch > Lektion 10 > Flashcards

Flashcards in Lektion 10 Deck (54):
1

dříve

eher

2

zučastnit se, podílet se

teilnehmen

3

vyplatit se

sich lohnen

4

náklaďák

r Laster, r Lkw

5

trávit (potravu; čas)

verdauen, digerieren; verbringen, verleben

6

nejen - ale i

nicht nur - sondern auch

7

buď - anebo

entweder - oder

8

ani - ani

weder - noch

9

jak - tak i

sowohl - als auch

10

opustit (hotel)

verlassen

11

zahrnutý, započítaný

inbegriffen

12

zaspat

verschlafen

13

cvičit ráno

Frühsport machen

14

úsilí, snažení

s Bestreben

15

zalévat

gießen (goß; h. gegossen)

16

potvrdit (jizdenky)

bastätigen

17

mládí

e Jugend

18

dávat přednost

bevorzugen / vorziehen

19

schovávat si

aufheben (hob auf; aufgehoben)

20

odpůrce

r Gegner

21

zastánce

r Befürworter

22

sídliště

e Siedlung

23

podnik, společnost

s Unternehmen, e Gesellschaft

24

mimo, navenek

außerhalb (2.pád)

25

švitořit, cvrlikat

zwitschern

26

uvnitř

innerhalb

27

zastupitelka

r Stellvertreter

28

meeting

e Sitzung

29

slávka

e Miesmuscheln

30

ústřice

e Austern (Austernpilze - hlíva ústřičná)

31

lákat, vábit

locken

32

r Händler

obchodník

33

humanitární pracovnice

e Entwicklungshelfer (-in)

34

letuška

e Flugbegleiter

35

starat se o

kümmern sich um

36

opatření

e Maßnahme

37

starat se o

sorgen für

38

bezpečnost

e Sicherheit

39

z mého pohledu

aus meiner Sicht

nach meiner Ansicht

40

ledabylý

schlampig

41

brousit

schleifen (schliff; geschliffen)

42

kaluž

e Pfütze

43

úřad

e Behörde

44

vybavit (kancelář)

ausstatten (ausgestattet)

45

odrážky

e Stichpunkte

46

dostihnutelný

erreichbar

47

dotazovat se

nachfragen

48

zatarasit, zablokovat

versperren

49

moc, mocnost

e Macht

50

výhodná koupě

r Gelegenheitskauf

51

příležitostný

gelegentlich

52

na úvod, úvodem

zum Geleit

53

doprovod

e Begleitung

54

na vlastní nebezpečí

auf eigene Gefahr