Příslovce Flashcards Preview

Deutsch > Příslovce > Flashcards

Flashcards in Příslovce Deck (30)
Loading flashcards...
0

pri cem, u ceho

wobei

1

cim

wodurch

2

za co, o co

wofür

3

proti cemu

wogegen

4

s cim

womit

5

po cem, podle ceho

wonach

6

o cem, od ceho, z ceho

wovon

7

pred cim

wovor

8

k cemu

wozu

9

na cem, u ceho

woran

10

na cem

worauf

11

z ceho

woraus

12

v cem

worin

13

nad cim, o cem

worüber

14

o co

worum

15

pritom, u toho

dabei

16

tim

dadurch

17

za to, o to

dafür

18

proti tomu

dagegen

19

s tim

damit

20

potom, podle toho

danach

21

o tom, z toho, od toho

davon

22

pred tim

davor

23

k tomu

dazu

24

na tom, na to, u toho

daran

25

na tom, na to

darauf

26

z toho

daraus

27

v tom

darin

28

nad tim, o tom

darüber

29

o to

darum