Diabetes och graviditet Flashcards Preview

T9 Gyn/Obs > Diabetes och graviditet > Flashcards

Flashcards in Diabetes och graviditet Deck (6)
Loading flashcards...
1

Hur många har diabetes vid graviditet (typ I, typ II samt graviditetsdiabetes?)

Typ 1: 0,7%
Typ 2: 0,3% (ökande)
Graviditetsdiabetes: 1-3% (ökande)

2

Vad kännetecknar insulin och glukosmetabolismen under graviditet?

2-3 ggr ökat insulinbehov
Ökad insulinresistens
Lägre fasteblodsocker i plasma
Högre plasmaglukos efter måltid

3

Hur påverkar höga glukosnivåer fostret?

Glukos passerar placentabarriären, men inte insulin. Fostrets insulinproduktion ökar dramatiskt under andra halvan av graviditeten.

Leder till tillväxt hos fostret.
Viktökning på bekostnad av mognad. Ökad mängd subkutant fett och breda axlar.

4

Vilka komplikationer drabbar oftare mamma med diabetes typ 1 under graviditet?

Högt blodtryck
Preeklampsi
Sugklocka
Kejsarsnitt

5

Vilka komplikationer drabbar oftare barn med mamma med typ 1 diabetes?

Hypoglykemi
Död
Prematurförlösta
LGA
Missbildningar
Låg Apgar
Andningsstörningar

6

Hur kontrolleras mamma med typ 1 diabetes under graviditet?

7-punktskurva/subkutan mätare
Mål: innan måltid 4,5-6 mmol/l, efter måltid <8,0
Undvika hypo- och hyperglykemi
HbA1c en gång/månad
Tätare kontroller än basprogram
Blodtryck
Urinsticka (proteinuri)
Tillväxtövervakning av fostret (ultraljud)
Kontroll ögon
Förlossningsinduktion?