Endometrios Flashcards Preview

T9 Gyn/Obs > Endometrios > Flashcards

Flashcards in Endometrios Deck (7)
Loading flashcards...
1

Vad är endometrios histologiskt sett?

Endometrium som växer utanför livmodern. Körtelvävnad och storma som uttrycker östrogen och progesteronreceptorer. Större lesioner omges ofta av fibros och ärrvävnad, ibland glatt muskulatur.

2

Vad kallas endometrios utanför bukhålan?

Extragenital endometrios. Exempelvis i naveln, lungan m.m.

3

Vanligaste problemet med endometrios är smärta. Vad domineras smärtan av?

1. Inflammation: lokal inflammatorisk retning.
2. Smärtsensitisering: från nociceptiv smärta, neurotisk smärta till stört smärtmodulering och senare kroniskt smärtsyndrom

4

Vilka symtom förutom smärta är förknippat med endometrios?

Sub- eller infertilitet
Besvär från urinvägar
Tarmbesvär - IBS-liknande
Menstruationsrubbningar
Trötthet, energilöshet, depression

5

Hur ser prognosen ut för kvinnor med endometrios att bli gravida?

25% chans att bli gravid inom 6 månader (jämfört med 35% per cykel för friska)

50% chans inom 18 månader, resterande 50% blir inte gravida spontant

70-80% får barn

6

Hur vanligt är endometrios?

Man vet inte exakt, men man brukar säga var 10:e kvinna i fertil ålder.

Bland infertila par har 30-40% endometrios

7

Nämn 6 mekanismer som troligen har med uppkomsten av endometrios att göra:

1. Implantationsteorin: retrograd menstruation
2. Störningar i immunsystemet
3. Arv
4. Miljö: mjukgörare i plaster
5. Metastaseringsteorin: via blod och lymfa
6. Metaplasi av coelomceller