Normal graviditetsfysiologi Flashcards Preview

T9 Gyn/Obs > Normal graviditetsfysiologi > Flashcards

Flashcards in Normal graviditetsfysiologi Deck (3)
Loading flashcards...
1

Vilka tre huvudhormoner har en stor roll i den fysiologiska adaptionen en gravid kvinna genomgår? Hur förändras dessa hormoner under graviditeten?

HcG: ökar snabbt, pekar efter ca 10 veckor

Östrogen och progesteron: ökar successivt under graviditeten, är som högst i slutet.

2

På vilket sätt påverkar östrogen cirkulationen?

Aktiverar RAAS-systemet vilket ger en ökad plasmavolym. I mitten av graviditeten ökat 40%.

Påverkar den perifera resistensen och ger en generell vasodilatation i huden, njurar och placenta. Detta ger en blodtryckssänkning.

3

Vad händer med blodkropparna under graviditeten?

De ökar, men inte i proportion med plasmavolymen. Hb sjunker 10-15 enheter vilket ger:
- utspädningseffekt (fysiologisk anemi)
- lägre viskositet

Man får även en minskad syrgasaffinitet (mer syre till fostret)