Obstretrisk smärtlindring Flashcards Preview

T9 Gyn/Obs > Obstretrisk smärtlindring > Flashcards

Flashcards in Obstretrisk smärtlindring Deck (12)
Loading flashcards...
1

Gör det lika ont för alla att föda barn?

Nej! Det är komplex och multidimentionellt med stor individuell variation.

Anatomiska och psykologiska faktorer spelar in.

2

Gör det lika ont hela tiden under förlossningen?

Nej! Det gör mer ont ju längre tiden går och cevix vidgas.

3

Vilken typ av smärta sker i öppningsskedet?

Visceral smärta och i slutet somatisk smärta.

Orsakas av uttänjning av cervix och nedre uterussegmenten, ischemi i uterusmuskulaturen samt tänjning och tryck på bäckenbotten.

4

Vilka spinalrötter är involverade vid öppningsskedet?

Th10-L1

5

Vilken typ av smärta sker i utdrivningsskedet?

Somatisk smärta från vagina, vulva och perineum på grund av tänjning.

6

Vilka spinalrötter är involverade i utrdivningsskedet?

N. pudendus, nivå S2-S4.

7

Ge 4 exempel på icke-farmakologisk smärtlindring

1. Förlossningsförberedelse
2. Avslappning och yoga
3. Stödperson
4. Sensorisk stimulering

8

Ge exempel på sensorisk stimulering?

Massage
Värme
Bad
TENS
Akupunktur
Sterila kvaddlar

9

Vad är TENS och i vilken del av förlossningen fungerar metoden bäst?

Elektrostyrd patientstyrd metod.

Bäst effekt under tidigt öppningsskede

10

Beskriv hur sterila kvaddlar fungerar och när de har bäst effekt?

0,1-0,5 ml sterilt H20 intracutant, 4-6 kvaddlar lumbosacralt som ger en brännande smärta som avtar efter 15-30 sekunder.

Bäst effekt på ryggsmärtor i tidigt stadie.

11

Beskriv 3 metoder för systemisk analgesi?

1. Paracetamol
2. Opioider
3. Lustgas

12

Varför undviks NSAID i sen graviditet?

På grund av risk för tidig slutning av ductus arteriosus.