Urogyn Flashcards Preview

T9 Gyn/Obs > Urogyn > Flashcards

Flashcards in Urogyn Deck (10)
Loading flashcards...
1

Prevalens för urininkontinens?

5% vid 20 års ålder
25% vid 80 års ålder

2

Vilka typer av urininkontinens finns?

Ansträningsinkontinens
Trängningsinkontinens
Blandinkontinens
Neurogen (MS, ryggmärgsskada, parkinson)
Överfyllnadsinkontinens
Anomalier, fistlar

3

Beskriv enkelt blåsfysiologin

Fyllnadsfas: detrusor vilar, urethra och bäckenbotten kontraherar. Trycket ökar inte i blåsan, trycket i urethra är höge.

Tömningsfas: känsla av att gå på toa. Detrusor kontraherar, urethra och bäckenbotten vilar vilket leder till miktion.

Hjärna, ryggmärg och urinblåsa samordnar fyllnad och tömningsfas.

4

Riskfaktorer för urininkontinens?

Ålder
Hereditet
Övervikt
Rökning, lungsjukdomar och kronisk hosta
Vaginal förlossning
Bindvävsdefekt, prolaps
Hysterektomi
Demens, stroke
Kronisk sjukdom
Läkemedel (t.ex diuretika)

5

Vid vilken ålder är ansträngningsinkontinens samt trängningskontinens vanligast?

A: peakar runt menopaus

T: ökar med åldern

6

Basal utredning vid inkontinens?

1. Anamnes
2. Dryck/miktionslistor samt läckagemätningstest
3. Gynundersökning inkl. vaginalt ultraljud och hostprovokationstest
4. Urinsticka, odla v.b

7

Tilläggsutredning vid inkontinens?

Cystoskopi
Urodynamik

8

Vad menas med ansträngningsinkontinens?

Läckage vid ökat buktryck t.ex hopp, löpning, hosta och nysning.

9

Etiologi bakom ansträngingsinkontinens?

Hypermobilitet: bäckebottensvaghet
Intrinstic sphincter deficiency: stelt, glappt urinrör med lågt tryck

10

Behandling vid ansträngningsinkontinens?

1. Livsstilsmodifieringar (viktnedgång, vätskeintag, sluta röka)
2. Bäckenbottenträning
3. Kontinensbåge/ringar

4. Kirurgi - TVT (tension free vaginal tape)