För tidig förlossning Flashcards Preview

T9 Gyn/Obs > För tidig förlossning > Flashcards

Flashcards in För tidig förlossning Deck (12)
Loading flashcards...
1

Vad är definitionen enligt WHO för prematur födsel?

Födsel före 37 fullbordade graviditetsveckor

22-27 extrem prematur
28-31 mycket prematur
32-36 moderat/sen prematur

2

Vilka tre orsaker ligger bakom tidig förlossning?

Värkar, pre-PROM (spontan)
Iatrogen

3

Hur många barn i Sverige är födda för tidigt? (2018)

5,3%
Varav majoriteten moderat prematur (32-36)

4

Vilka risker finns för barn som föds för tidigt?

RDS (respiratorisk adaptionsstörnin)
Infektion
NEC (nedkritiserande enterocolit)
IVH (intraventrikulär blödning)
PVL (periventrikulär leukomalaci)
CP
Kognitiva störningar

5

Vilka risker finns vid Pre-PROM hos mamman?

Infektioner (korioamnionit, endometrit)
Ablatio placenta
Retinerad placenta
Postpartum blödning

6

Vilka risker finns vid Pre-PROM hos barnet?

Infektioner (pneumoni och sepsis)
Lunghypoplasi
Skelettdeformiteter
Navelsträngsprolaps

7

Vilka maternella riskfaktorer finns för tidig förlossning?

Låg socio-ekonomisk status
Etnicitet
Ålder <18 eller >35
Rökning, droger
Stress
Lågt eller högt BMI
Peridonit

Kirurgi på cervix
Uterusmissbildning

Tidigare tidig förlossning
Sent missfall >16 v
Cervixinsufficiens

8

Nämn 3 orsaker till hotande spontan prematurbörd

- Smärtsamma kontraktioner
- Förtidig hinnbristning
- Förkortad cervix diagnosticerad med vaginalt UL

9

Diagnostik och handläggning?

1. Anamnes
2. Spekulumundersökning (sterilt instrument)
3. Fetalt fibronektintest (?)
4. Odling cervix, urin
5. Vaginalt UL
6. Temp, CRP, LPK
7. CTG ev abdominellt UL

10

Behandling?

Tokolys
Kortikosteroider

11

Vilken dos kortikosteroider ges?

Betametason 12 mg x 2 i.m eller p.o, doser ges med 24 h intervall.

12

När ges antibiotika?

1. Vid prematur vattenavgång
2. Intrapartalt som GBS-profylax
3. Om mamman har infektionstecken