Adnexförändringar Flashcards Preview

T9 Gyn/Obs > Adnexförändringar > Flashcards

Flashcards in Adnexförändringar Deck (11)
Loading flashcards...
1

Vilka tre kategorier delas benigna adnexförändringar in i?

Ovariala
Tubara
Övriga (Paraovariala, paratubara samt TOA)

2

Hur hög är prevalensen av ovarialcystor? Hur är deras utseende?

5-10%

Cystiska, solida eller komplexa. Oftast >3 cm.

3

Hur uppstår follikelcystor och hur ser de ut?

Efter misslyckad ovulation

De är uniokulära, anekogena och tunnväggiga. Sällan över 8-10 cm

4

Hur uppstår corpus luteum-cystor och hur ser de ut?

De uppstår efter ovulation.

Tjock välvaskulariserad vägg, ring of fire, spindelvävsutseende.

5

Vad är endometriom?

Chokladcysta
Trögflytande chokladliknande innehåll
Homogena, ground glass

6

Hur behandlas endometriom?

Hormonbehandling + kirurgi (större)

7

Vilka två typer av epitelialtumörer förekommer? Vad skiljer dessa åt?

Serös cystadenom - seröst innehåll
Mucinös cystadenom - större, oftare unilaterala, oftare multiokulära

8

Vilken är vanligaste ovarialtumören hos unga? Beskriv hur dessa uppkommer samt hur de ser ut kliniskt?

Germcellstumörer (dermoid, teratom)

Uppstår från alla tre groddblad och innehåller märkliga vävnader: tänder, hår, nerv m.m.

Kännetecknas av "White ball" och "Bright lines and dots"

9

Vad är risken vid operation av germcellstumör?

Kemisk peritonit

10

Vad är hydrosalpinx? Hur ser det ut kliniskt?

Vätskeansamlig i tuba vanligen efter genomgången infektion.

Tubulär cystisk struktur
Inkompletta septa
Infertilitet

11

Vilka tre saker ska du tänka på vid upptäckt av förändring?

1. Är den ovarial?
2. Finns det akuta symtom?
3. Kan det röra sig om cancer?