Die Kind Wat Doodgesteek Flashcards Preview

Afrikaans > Die Kind Wat Doodgesteek > Flashcards

Flashcards in Die Kind Wat Doodgesteek Deck (30):
1

Particular child

Bepaalde kind

2

Hitman

Huurmoordenaar

3

Densely populated neighborhood

Digbevolkte woonbuurt

4

Reminds

Herinnerin

5

Innocent children that died or will die

Kinders wat onskuldig gesterf het of nog gaan sterf

6

Poem is dedicated to

Gedig word opgedra aan

7

The cruelty of the act

Die wreedheid van die daad

8

Destruction of life

Vernietiging van lewe

9

Serving, creation of life

Versorging van lewe

10

Transition

Oorgang

11

Radio without limits

Radio sonder grense

12

The news spreads

Die nuus versprei

13

Omission of the conjunction

Weglating van die voegwoord

14

Create the impression

Skep die indruk

15

Quotation marks

Aanhaalingstekens

16

Quoted out of a newspaper article

Uit n koerantberig anngehaal

17

Shocking truth of the events - main news

Skokwaarde van die gebeure - hoofnuus

18

Insensitive

Ongevoelig

19

Skaduwee

Shaddow

20

Conscience

Gewete

21

Represents every child

Verteenwoordig else kind

22

Skouerophalend

Shrug of the shoulders

23

Toevou

Fold

24

Wiegie

Cradle

25

Emphasize the innocence of the child

Beklemtoon die onskuld van die kind

26

She is the sacrifice as a result if the adults hate and jealousy

Sy is die offerdier as gevolg van die grootmense se haat en jaloesie

27

Doodgesteek

Stabbed to death

28

Verstom

Dumbfounded

29

General public

Algemene publiek

30

Suffering

Lyding