Tye Flashcards Preview

Afrikaans > Tye > Flashcards

Flashcards in Tye Deck (14):
1

At the moment

Tans present, op die oomblik present

2

Last...

Verlede... Past

3

A while ago

N rukkie gelede past

4

Before, previously

Tevore, voorheen, vantevore, vorige past

5

Earlier

Vroeër past

6

Recently

Onlangs past

7

Those days

Destyds past

8

Nowadays

Deesdae present

9

Oor...

In... Future

10

Within a

Binne n future

11

Later

Later future

12

Binnekort

Soon future

13

Next

Volgende future

14

Soon

Spoedig future