Sinonieme Flashcards Preview

Afrikaans > Sinonieme > Flashcards

Flashcards in Sinonieme Deck (40):
0

Byna (almost)

Amper (almost)

1

Gewild (popular)

Populêr

2

Bewonder

Admireer

3

Verskoning

Apologie

4

Waardeer

Applikasie

5

Rangskik

Arrangeer

6

Geur

Aroma

7

Aandag

Attensie

8

Versiering

Dekorasie

9

Volksregering

Demokrasie

10

Bestemming

Destinasie

11

Verwoesting

Destruksie

12

Rigting

Direksie

13

Opvoeding

Edukasie

14

Verkiesing

Eleksie

15

Noodsaaklik

Essensieel

16

Geldelik

Finansieel

17

Geskeidkundige

Historiese

18

Stryd

Konflik

19

Beoordeel

Kritiseer

20

Gehalte

Kwaliteit

21

Hoeveelheid

Kwantiteit

22

Bevreding

Satisfaksie

23

Aanspoor - encourage

Aanmoedig

24

Altemit - perhaps

Miskien, dalk

25

Bang

Bevrees, lafhartig

26

Dadelik - now

Onmiddelik, nou

27

Dom

Dwaas, onnosel

28

Vinning

Gou

29

Grappig - funny

Snaaks, koddig

30

Hoflik - polite

Beleef

31

Koerant

Nuusblad

32

Onbeskof - rude

Ongemanierd

33

Opdaag - arrive

Aankom

34

Praat

Gesels

35

Present

Geskenk

36

Suining - stingy

Vrekkig

37

Treurig - sad

Ongelukkig, droewig

38

Verjaardag

Geboortedag

39

Verniet - free

Gratis