Wat Die Digter Bedoel Het Flashcards Preview

Afrikaans > Wat Die Digter Bedoel Het > Flashcards

Flashcards in Wat Die Digter Bedoel Het Deck (18):
1

Autocratic education

Outokratiese onderrig

2

Poet's intentions are not simple

Digter se bedoeling is ne eenvoudig nie

3

To imitate

Na te boots

4

She does not tolerate other interpretations

Sy duld nie ander interpretasies nie

5

Sarcasm

Sarkasme

6

Poetry

Digkuns

7

Analfabeet

Illiterate - ongeletterd

8

Kru

Crude

9

Interrupt

Onderbreek

10

The teacher is autocratic, sarcastic, disparaging and insulting

Die onderwyseres is outokraties, beledigend, sarkasties, neerhalend.

11

The students dont want to be attacking

Die leerlinge nie aanvallend wil wees nie

12

Summary of teaching poetry

Samevatting van poësie onderrig

13

The soul destroying analysis of poetry

Die sieldodende ontleding van poësie

14

Narrow approach to poetry kan drive someone to suicide

Eng benadering tot poësie kan iemand tot selfmoord dryf

15

Soldiers

Soldate

16

Follow instructions

Volg intruksies

17

They still dont know what the poet meant

Hulle weet steeds nie wat die digter bedoel het nie

18

Satirical poem

Satiriese gedig