Touloper Flashcards Preview

Afrikaans > Touloper > Flashcards

Flashcards in Touloper Deck (14):
0

Gather courage

Skraap moed bymekaar

1

Courage

Moed / Durf

2

Worried

Gekwelde

3

Removed

Verwyder

4

Blame

Blaam / verwyte

5

Accused

Beskuldig

6

Do wrong things

Doen verkeerd

7

Move forward

Skuif vorentoe

8

To retain his sanity

Om sy geestesgesondheid te behou

9

Survive the conflict

Konflik te oorleef

10

Careful

Versigtig

11

Distance

Afstand

12

Disturbed his life

Versteur sy lewe

13

Gaan verdwyn

Disappear