F26 Cancer i övre och nedre urinvägar Flashcards Preview

T3 CREN Njurar > F26 Cancer i övre och nedre urinvägar > Flashcards

Flashcards in F26 Cancer i övre och nedre urinvägar Deck (19):
1

Vad innefattar uroteliala tumörer?

Njurbäcken

Uretär

Urinblåsa

Uretra

2

Patienten kissar synligt blod, vad bör man misstänka?

Makrohematuri = cancer, till motsatsen är bevisad

Makrohematuri ska utredas fullständigt även om man upptäcker en eller flera tänkbara orsaker innan utredningen avslutats

3

Nämn de vanligaste orsakerna till makroskopisk hematuri?

Kombinationen av flanksmärta och makroskopisk hematuri orsakas av sjukdomar som engagerar de övre urinvägarna

Infektioner
Urinvägar eller njure

Cancer/tumör
Urinvägar eller njure

Njursten
Med obstruktion

4

Är mikrohematuri lika illa som makrohematuri?

Mikrohematuri är inte alls lika allvarligt som makrohematuri

5

Vilken anamnes bör man ta vid hematuri?

Andra sjukdomar

Medicinering

Allergier

Allmän socialhistoria

6

Vilken status bör man göra vid hematuri?

Prostata

Varicocele (= åderbråck i pungen)
Detta är ett tecken på retroperitoneal malignitet som påverkar venavflödet från ena testikeln

Skick för eventuell operation
Är patienten i tillräckligt bra skick för att genomföra eventuell cancerkirurgi?

Påverkan av blodförlust
Är patienten påverkad av sin blodförlust?

7

Vilka laborationsprover bör tas vid hematuri?

Urinsediment

SR och CRP
Dessa kan vara kraftigt förhöjda vid njurcancer

S-kreatinin
Är njurfunktionen nedsatt?
Klarar njurarna av en röntgenundersökning med kontrastförstärkning?

Hemoglobin
Hemoglobin kan sjunka vid upprepad eller massiv hematuri

PSA
Patologiskt förhöjt PSA = eventuell indikation på prostatacancer

Urintestremsa
Förekomst av vita blodkroppar i urinen

Urinodling

8

Vilken utredning behöver du göra för att utreda hans hematuri och varför?

Urinsticka

U-alb

Sediment

DT-urografi

Remiss till urologen för cytoskopi

9

Hur stort värde har tidig diagnos för överlevnaden?

Flera månaders fördröjning till följd av “patients delay” eller “doctors delays” kan ge utrymme för cancerna att börja metastasera

10

Vilka primär åtgärder gör man vid misstänkt cancer?


1. Ålder och riskfaktorer
Åtgärder vid hematuri utan riskfaktorer görs bara om patienten är äldre än 40 år

Med riskfaktor
Åtgärder vid hematuri med riskfaktorer görs även om patienten är under 40 år

2. Bilddiagnostik
Vidare bilddiagnostik eller cystoskopi bekräftar den välgrundade misstanken

11

Vilket standardiserat vårdförlopp görs vid välgrundad misstanke om cancer?

1. Anamnes

2. Status

3. Prover

4. Cystoskopi inklusive blåssköljvätska

5. Urografi och utraljud
Urografi och ultraljud görs vid nedsatt njurfunktion eller hos äldre patienter

12

Vilka fel görs vid diagnostisering av uroteliala cancerformer?

Makrohematuri vid positiv odling för urinvägsinfektion

Vid makrohematuri och samtidig urinvägsinfektion gömmer sig cancerfall

Måste göra fullständig utredning vid makrohematuri oavsett

13

Vad är cystoskopi?

Man gör en optisk undersökning av urinblåsan

Man går in med en kamera via urinröret

14

Vilka är de främsta riskfaktorerna till uroteliala tumörer?

Rökning

Manligt kön (3 män per kvinna)

Över 70 år


Strålning mot prostata eller uterus

Bilharzia
Andra vanligaste parasitinfektionen i världen

Läkemedel

Narkotika

KAD

Ärftlighet

Aromatiska aminer i färg och kemisk industri

15

Hur sprider sig uroteliala cancerformer?

Ytlig blåscancer sprider sig sällan

Lymfogen
Metastaser sprider sig genom lymfan
Sätter sig i regionala lymfkörtlar

Urotelial cancer sprider sig ofta till:
Lunga
Lever
Skelett

16

Vilka olika typer av uroteliala cancerformer finns?

1/4 Muskelinvasiv = farligast

3/4 Icke muskelinvasiv = mindre farlig

17

Hur behandlas blåstumörer?

Transuretral resektion av blåstumörer

Tumören reseceras (hyvlas) med ett resektoskop

18

Hur ser blåscancer ut rent histologiskt?

Urothelial carcinoma in situ:

Reaktiv atypi = “Regelbundenheten är borta”

Kärnorna är förstorade rundade med solitära prominenta nukleoler

Mitoser kan påträffas

Ofta inflammatoriska celler i urotelet

Komplett förlust av polaritet

19

På vilket sätt är blåscancer en kronisk sjukdom?

Många lever många år med blåscancer

Återfall

Mycket resurskrävande för sjukvården