Förbättringskunskap Flashcards Preview

Omvårdnadsvetenskap, vetenskaplig metod och förbättringskunskap > Förbättringskunskap > Flashcards

Flashcards in Förbättringskunskap Deck (9)
Loading flashcards...
1

Motivera varför förbättringskunskap behövs

Ska alltid ständigt förbättra kunskapen i vården

Patientsäkerhet

2

P.D.S.A cykeln

Plan

Do

Study

Act

3

Säkerhetskultur

Leta inte efter syndabockar

Fokusera på system och processen

Genomföra riskanalyser

S.B.A.R

4

S.M.A.R.T

Specifika

Mätbara

Accepterade

Releventa/realistiska

Tidsbestämda

5

Avvikelserapport

Avvikelse = något har gått fel

Det ska skrivas en rapport när det har gått fel.

Händelseanalys ingår.

6

Riskanalys

Försöka förutsäga händelser

Identifiera risker

Förebygga risker

7

Händelseanalys

Genomgång av det som inträffat

8

Säkerhet 1

Reaktiv- reagerar på fel

Syndabock

Avvikelserapport

9

Säkerhet 2

Proaktiv- vart i verksamheten eller system är det fel?

Letar inte efter syndabock

Tittar på goda exempel

Riskanalys