Omvårdnadsvetenskap, vetenskaplig metod och förbättringskunskap Flashcards

Decks in this Class (6):

 • Vetenskaplig Teori
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • Kvantitativ Metod
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • Kvalitativ Metod
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Forskningsetik
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Forbattringskunskap
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Deskriptiv Statistik
  16 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (4)