Gall Bladder Flashcards Preview

NATURWISENSHAFEN > Gall Bladder > Flashcards

Flashcards in Gall Bladder Deck (50):
1

It's

mae'n

2

It was

Roedd yn

3

It will be

Bydd yn

4

There is

Mae

5

There's no

Does dim

6

I

dw i'n

7

I don't

Dw i ddim yn

8

He

Mae e'n

9

She

Mae hi'n

10

Mam

Mae mam yn

11

They

Maen nhw'n

12

We

Rydyn ni'n

13

I was

roeddwn i'n

14

i wasn't

doeddwn i ddim yn

15

he was

roedd e'n

16

she was

roedd hi'n

17

we were

roedden ni'n

18

they were

roedden nhw'n

19

mam was

roedd mam yn

20

mam wasn't

doedd mam ddim yn

21

i went

es i

22

i had

ces i

23

i bought

prynais i

24

i played

chwaraeais i

25

i read (past tense)

darllenais i

26

i should

dylwn i

27

you should

dylech chi

28

we should

dylen ni

29

i shouldn't

ddylwn i ddim

30

you shouldn't

ddylech chi ddim

31

i would

baswn i'n

32

i won't

fydda i ddim yn

33

i will

bydda i'n

34

i wouldn't like

hoffwn i ddim

35

i would like

hoffwn i

36

she would like

hoffai hi

37

megan would like

hoffai megan

38

i wouldn't

faswn i ddim yn

39

you can

rydych chi'n gallu

40

i could

gallwn i

41

everyone would like

hoffai pawb

42

people should

dylai pobl

43

i would suggest

baswn i'n awgrymu

44

dad agrees with me

mae dad yn cytuno gyda fi

45

i don't agree with her

dw i ddim yn cytuno gyda hi

46

she says that

mae hi'n dweud bod

47

i think that

dw i'n meddwl bod

48

i don't think that

dw i ddim yn meddwl bod

49

she would

basai hi

50

the council should

gallai'r cyngor