Celtic Twonkage Flashcards Preview

NATURWISENSHAFEN > Celtic Twonkage > Flashcards

Flashcards in Celtic Twonkage Deck (42):
1

It's not

Dydy hi ddim yn

2

i would like

hoffwn i

3

I think that it is

Rydw i'n meddwl ei fod yn

4

i hate

dw i'n casau

5

but

ond

6

and

a/ac

7

also

hefyd

8

especially

yn enwedig

9

often

yn aml

10

sometimes

weithiau

11

usually

fel arfer

12

He doesn't enjoy

Dydy e ddim yn mwynhau

13

i love

dw i'n dwlu ar

14

megan doesn't

dydy megan ddim yn

15

my friend plays

mae fy ffrind yn chwarae

16

she likes

mae hi'n hoffi

17

i dont like

dw i ddim yn hoffi

18

superb

rhagorol

19

awesome

ansbaradigaethus

20

difficult

anodd

21

hellish

uffernol

22

amazing

anhygoel

23

to eat

bwyta

24

to drink

yfed

25

to play

chwarae

26

to win

ennill

27

to lose

colli

28

to shop

siopa

29

to have

cael

30

to buy

prynu

31

to swim

nofio

32

to listen to

gwrando ar

33

to use

defnyddio

34

to watch

gwylio

35

to work

gweithio

36

to study

astudio

37

to run

rhedeg

38

to write

ysgrifennu

39

to read

darllen

40

to speak

siarad

41

to go

mynd

42

to phone

ffonio