Rocket Flashcards Preview

NATURWISENSHAFEN > Rocket > Flashcards

Flashcards in Rocket Deck (225)
Loading flashcards...
1

coch

red

2

glas

blue

3

melyn

yellow

4

gwyrdd

green

5

porffor

purple

6

oren

orange

7

du

black

8

gwyn

white

9

brown

brown

10

llwyd

grey

11

pinc

pink

12

aur

gold

13

arian

silver

14

un o'r gloch

one o'clock

15

ddau o'r gloch

two o'clock

16

dri o'r gloch

three o'clock

17

un ar ddeg o'r gloch

11 o clock

18

ddeuddeg o'r gloch

twelve o'clock

19

ganol dydd

midday

20

ganol nos

midnight

21

chwarter wedi

quarter past

22

hanner awr wedi

half past

23

chwarter i

quarter to

24

yn y bore

in the morning

25

yn y prynhawn

in the afternoon

26

gyda'r nos

in the evening

27

yn y nos

in the night

28

amser codi

getting up time

29

amser ysgol

school time

30

amser cinio

dinner time