Greetings. Salutations. Farewells Flashcards Preview

Azerb Vocab 01 - Basic Concepts Part 1 > Greetings. Salutations. Farewells > Flashcards

Flashcards in Greetings. Salutations. Farewells Deck (56)
Loading flashcards...
1
Translate to English

Sağlıqla qal!

Farewell

2

Thank you!

Sağ ol!

3
Translate to English

Tezliklə görüsənədək!

See you soon!

4

See you soon!

Tezliklə görüsənədək!

5
Translate to English

Əlbəttə yox!

Of course not!

6
Translate to English

Sağ ol!

Thank you!

7

Thank you very much!

Çox sağ ol!

8

So long!

Hələlik!

9

Good evening!

Axşamınız xeyir!

10
Translate to English

Axşamınız xeyir!

Good evening!

11
Translate to English

Deyməz!

Don't mention it!

12

Not at all!

Bir şey deyil

13

OK!

Razıyam

14

Good night!

Gecəniz xeyir!

15
Translate to English

Nə yenilik var?

What's new?

16
Translate to English

salamlamaq

to greet

17
Translate to English

bağışlamaq

to excuse (forgive)

18

How are you?

Necəsən? Necəsiz?

19

to say hello

salamlaşmaq

20
Translate to English

Necəsən? Necəsiz?

How are you?

21
Translate to English

vidalaşmaq

to say goodbye

22
Translate to English

Unutmayın!

Don't forget!

23
Translate to English

Razıyam

OK!

24

Excuse me! I'm sorry!

Bağışlayın

25

Don't forget!

Unutmayın!

26

You're welcome

Buyurun

27
Translate to English

Hələlik!

So long!

28
Translate to English

Gecəniz xeyir!

Good night!

29
Translate to English

salamlaşmaq

to say hello

30

to apologise

üzr istəmək