Function words. Adverbs (part 2) Flashcards Preview

Azerb Vocab 01 - Basic Concepts Part 1 > Function words. Adverbs (part 2) > Flashcards

Flashcards in Function words. Adverbs (part 2) Deck (66):
1

arasında

between

2

on purpose

bilərək

3

about (more or less)

təqribən

4

təsadüfən

by accident

5

Niyə?

Why?

6

and

7

many, much

çox

8

for some reason

nədənsə

9

çətin ola bilsin

hardly

10

other, another

başqası

11

the rest

qalanı

12

təxminən

approximately

13

bilərək

on purpose

14

for some purpose

nə səbəbə isə

15

mütləq

certainly (without doubt)

16

yalnız

only (exclusively)

17

məsələn

for example

18

by accident

təsadüfən

19

nə səbəbə isə

for some purpose

20

very

çox

21

yaxud, və ya

or

22

because

ona görə ki

23

for

üçün

24

certainly (without doubt)

mütləq

25

xüsusilə

especially

26

hər

each, any, every

27

başqası

other, another

28

in exchange for....

bunun əvəzində

29

each, any, every

hər

30

təqribən

about (more or less)

31

qalanı

the rest

32

çoxları

many people

33

many people

çoxları

34

bütün, hamısı

all

35

üçün

for

36

and

37

for example

məsələn

38

by hand (made)

əl ilə

39

approximate

təxmini

40

among

ortasında

41

təxmini

approximate

42

Why?

Niyə?

43

nədənsə

for some reason

44

hardly

çətin ola bilsin

45

but

ancaq, ki, amma

46

approximately

təxminən

47

in exchange

əvəzində

48

bunun əvəzində

in exchange for....

49

çox

many, much

50

especially

xüsusilə

51

all

bütün, hamısı

52

between

arasında

53

dəqiq

exactly

54

or

yaxud, və ya

55

almost

az qala

56

only (exclusively)

yalnız

57

az qala

almost

58

əl ilə

by hand (made)

59

çox

very

60

ortasında

among

61

probably

guman ki

62

exactly

dəqiq

63

ona görə ki

because

64

guman ki

probably

65

ancaq, ki, amma

but

66

əvəzində

in exchange