Function words. Adverbs (part 1) Flashcards Preview

Azerb Vocab 01 - Basic Concepts Part 1 > Function words. Adverbs (part 1) > Flashcards

Flashcards in Function words. Adverbs (part 1) Deck (156):
1

uzun müddətə

for a long time

2

sağdan

on the right

3

irəli

ahead

4

so

belə

5

firstly

birincisi

6

qıraqdan

at the side

7

now

indi

8

for the first time

birinci dəfə

9

again

yenə

10

heç bir yerdə

nowhere

11

to here

buraya

12

qabaq

front

13

nowhere

heç bir yerdə

14

anew (over again)

yenidən

15

on the right

sağdan

16

Where?

Harada?

17

back (to the rear)

arxaya

18

nobody's

heç kimin

19

something

nəsə

20

soldan

on the left

21

təcili

urgently

22

içəridən

from inside

23

what

24

bir şey

anything

25

from somewhere

haradansa

26

thirdly

üçüncüsü

27

around

ətrafında

28

buna görə

that's why

29

left

sol

30

someone

kimsə

31

from there

oradan

32

qabaqdan

in front

33

here

burada

34

usually

adətən

35

geriyə

back (come ~)

36

for a long time

uzun müddətə

37

kim

who

38

onda

then

39

urgently

təcili

40

in spite of....

baxmayaraq ki....

41

haradan olsa

from anywhere

42

da, də

also, too, as well

43

yaxın

near

44

from inside

içəridən

45

kiminsə

somebody's

46

somewhere

haradasa

47

belə

so

48

then

onda

49

by the way

yeri gəlmişkən

50

long before

xayli əvvəl

51

buradan

from here

52

back (come ~)

geriyə

53

orta

middle

54

far

uzaq

55

heç vaxt

never

56

to there

oraya

57

nəsə

something

58

somebody

bir kəs

59

yenidən

anew (over again)

60

həmişəlik

for good

61

haradasa

somewhere

62

oradan

from there

63

probably

ehtimal ki

64

right

sağ

65

lakin

however

66

heç kimin

nobody's

67

düzünə

straight (directly)

68

besides....

bundan başqa

69

near (e.g. near Paris)

yanaşı

70

uzaq

far

71

everywhere

hər yerdə

72

Where to?

Haraya?

73

at the side

qıraqdan

74

o

that

75

nowhere

heç bir yerdə

76

yeri gəlmişkən

by the way

77

in front

qabaqdan

78

sayəsində....

thanks to....

79

adətən

usually

80

ehtimal ki

probably

81

from here

buradan

82

Haraya?

Where to?

83

ki

that

84

pəncərənin yanında

by the window

85

hər yerdə

everywhere

86

arxada

in back of

87

ahead

irəli

88

thanks to....

sayəsində....

89

at first

başlanqıcda

90

xayli əvvəl

long before

91

arxaya

back (to the rear)

92

front

qabaq

93

secondly

ikincisi

94

who

kim

95

ortada

in the middle

96

oraya

to there

97

bu

this

98

Harada?

Where?

99

tez-tez

often

100

never

heç vaxt

101

heç bir şey

nothing

102

ətrafında

around

103

nobody

heç kim

104

that

o

105

arxadan

from behind

106

somebody's

kiminsə

107

ikincisi

secondly

108

from anywhere

haradan olsa

109

also, too, as well

da, də

110

baxmayaraq ki....

in spite of....

111

bir kəs

somebody

112

to the left

sola

113

buraya

to here

114

what

115

from behind

arxadan

116

başlanqıcda

at first

117

nearby

yaxında

118

indi

now

119

on the left

soldan

120

sol

left

121

near

yaxın

122

sola

to the left

123

however

lakin

124

yaxında

nearby

125

by (near, beside)

yanında

126

to the right

sağa

127

üçüncüsü

thirdly

128

in back of

arxada

129

for good

həmişəlik

130

yenə

again

131

sağ

right

132

middle

orta

133

yanında

by (near, beside)

134

heç bir yerdə

nowhere

135

in the middle

ortada

136

sağa

to the right

137

heç kim

nobody

138

kimsə

someone

139

haradansa

from somewhere

140

anything

bir şey

141

birincisi

firstly

142

burada

here

143

that

ki

144

nothing

heç bir şey

145

suddenly

qəftələn

146

this

bu

147

birinci dəfə

for the first time

148

straight (directly)

düzünə

149

often

tez-tez

150

orada

there

151

yanaşı

near (e.g. near Paris)

152

qəftələn

suddenly

153

that's why

buna görə

154

there

orada

155

bundan başqa

besides....

156

by the window

pəncərənin yanında