Prepositions Flashcards Preview

Azerb Vocab 01 - Basic Concepts Part 1 > Prepositions > Flashcards

Flashcards in Prepositions Deck (28):
1

ilə, -li, -lı, -lu, -lü

with

2

without

-siz, -sız, -suz, -süz

3

arasından

through

4

-a, -ə

to

5

-dan, -dən

of (made from)

6

-da, -də

at

7

of (made from)

-dan, -dən

8

over (across the top of)

üstündən

9

üstündə

above (in a higher position)

10

to

-a, -ə

11

-siz, -sız, -suz, -süz

without

12

with

ilə, -li, -lı, -lu, -lü

13

üstündən

over (across the top of)

14

before (in time)

qabaq

15

sonra

in (e.g. in 10 minutes)

16

haqqında

about (talking ~)

17

in (e.g. in 10 minutes)

sonra

18

through

arasından

19

at

-da, -də

20

from

-dan, -dən

21

in front of...

qarşısında

22

altında

under (beneath, below)

23

qabaq

before (in time)

24

about (talking ~)

haqqında

25

above (in a higher position)

üstündə

26

under (beneath, below)

altında

27

-dan, -dən

from

28

qarşısında

in front of...