Grunnvann Flashcards Preview

Geov101-V2016 > Grunnvann > Flashcards

Flashcards in Grunnvann Deck (23)
Loading flashcards...
1

Hva er residenstiden til vann i havene?

3200 år

2

Hva er residenstiden til vann i Isbreer?

20 - 100 år

3

Hva er residenstiden til vann i snødekke?

2-6 måneder.

4

Hva er residenstiden til vann i jord?

1-2 måneder.

5

Hva er residenstiden til vann i grunnt grunnvann?

100 - 200 år

6

Hva er residenstiden til vann i dypt grunnvann?

10 000 år.

7

Hva er residenstiden til vann i innsjøer?

50 - 100 år

8

Hva er residenstiden til vann i elver ?

2 - 6 måneder

9

Hva er residenstiden til vann i atmosfæren ?

9 dager

10

Kva er porøsiteten?

Det er det totale volumet av hulerom i eit sediment/bergart.

11

Kva er primær og sekundær porøsitet?

Primær porøsitet er utvikla ved avsetting og dannelse av bergartar. Sekundær porøsitet representerer nye hulrom danna i bergarter og sedimenter etter at bergarten har blitt danna. (sprekker, forkastinger og oppløsing vil representere sekundær porøsitet)

12

Kva er ein akvifær?

Det er eit lag som ledar vann.

13

Kva er ein akvilude?

Det er eit lag som stoppar vann.

14

Kva er ein akvitard?

Det er eit lag som ikkje ledar vann bra.

15

Kva er unconfined aquifer?

Åpent vannledelag.

16

Kva er confined aquifer?

lukket vannledelag.

17

Kva er recharge area ?

Matningsområde.

18

Kva er vannspeilet?

Det er punktet der porene i bakken går frå å være fyllt med vann til å bli fyllt med luft.

19

Kva er kapilærvannsonen?

Det er ei sone rett over grunnvannspeilet som kan være heilt vannmetta på grunn av kapillære krefter. Det er undertrykk her.

20

Kva er det som styrer strømninga i grunnvann?

Det er i hovedsak gravitasjonskreftene, i den metta sona vil trykkgradienter også spele inn. Men i den umetta sona vil strømingsretningen vere rett ned til den metta sona.

21

Kva seier darcys formel?

At vannets hastighet er proposjonal med hydraulisk gradient (fallet ) og omvent prosjonal med avstanden.

22

I eit karstlandskap, kvar er oppløysinga størst?

Nær vannspeilet.

23

Kva miljøutfordringar er knytta til stigande grunnvanstand?

Ustabilitet i skråningar.