Fjellkjededannelse Flashcards Preview

Geov101-V2016 > Fjellkjededannelse > Flashcards

Flashcards in Fjellkjededannelse Deck (8)
Loading flashcards...
1

Kva to platetektoniske prosessar er det som fører til orogonese?

Det er subduksjon ved konvergerende plategrenser og kontinental kollisjon.

2

Kva bergartstypar blir danna i ei orogonese?

Orgoneser fører til produksjon av alle tre bergartsfamiliar, magmatiske metamorfe og sedimentære.

3

Kva er "exhumering"?

Det er resultatet av erosjon, oppløft og orogen kollaps.

4

Kva er delaminasjon?

Fjerning av ein del av rota til fjellkjeda som fører til isostatisk oppløft.

5

Kva er kratoner inndelt i?

Skjold og kratonsk plattform.

6

Kva er skjold?

Der dei gamle kratonske bergartane opptrer på overflaten

7

Kva er kratonsk plattform?

Der yngre sedimenter dekker dei gamle bergartane.

8

Kva orogenske hendelsar har danna apalakkene?

Greenville orogonesa, Takoniske orogonesa ,Akadiske orogonesa og Allegheniske orogonesa