Vulkanisme Flashcards Preview

Geov101-V2016 > Vulkanisme > Flashcards

Flashcards in Vulkanisme Deck (26)
Loading flashcards...
1

Kva heiter norges for tida einaste aktive vulkan?

Beerenberg på Jan Mayen.

2

I kva fem settingar har vi vulkanisme?

1: Kontinental hot spot.
2: Oseanske hot spots.
3: Kontinentale rifter
4: Oceanske rifter.
5: Subduksjonsoner.

3

Kva faktorar er det som i hovedsak påverkar viskositeten ?

Det er temperatur, gassinhold, og silikainnhold.

4

Kva er pyroklasiste avsetninger?

Det omfatter partikler som slynges ut av vulkanen og opp i lufta under et vulkanutbrudd og deretter avkjølers for så å avsettes på bakken, samt pyroklasiste strømmer, som er tetthetsstrømmer beståande av ei blanding av meget varme gasser og materiale som dannes ved visse typer vulkanutbrudd

5

Kva tre typar kornstørreksar omfattar det pyroklastiske materialet?

Bomber, lapili og aske.

6

Kva er tefra?

Samlebetegnelse på luftbårent materiale (aske, lapilli og bbomber) som blir danna under et vulkanutbrudd.

7

Kva er tuff?

Det er en bergart beståande av aske og lapilli.

8

Kva hastigheit og temperatur kan pyroklastiske stømmer komme opp i ?

300 km/t, og temperatur fra 500 til 1000 grader.

9

Kva er ignimbritt?

Det er en bergart beståande av aske og lapilli frakta i ein pyroklastisk strøm.

10

Kva er lahar?

Det er vannholdige strømmer som frakter aske og større blokker. Dei bevegar seg med ein fart på 50 km/t og kan strømme fleire titals km.

11

Kva er dei tre mest vanlege gassane i forbindelse med eit vulkanutbrot?

Det er Vann, karbondioksid og svoveldioksid.

12

Kva er en conduit?

Det er en transporkanal for magma.

13

Kva er forskjell på krater og kaldera?

Kaldera er flerie km i diameter og fleire hundre meter djupe. Kaldera dannes når en vulkan kollapser ned i et tømt magmakammer.

14

Kva tre hovedtypar av vulkan geometriar har vi?

1: Skjoldvulkan.
2: Sinderkjegler.
3: Stratovulkan.

15

Kva lavatype er assosiert med skjoldvulkanar?

Basaltiske lavastraumar med lav viskøsitet.

16

Kva kjenneteiknar sinderkjeglevulkaner?

Små vulkanar, danna av rhyolittisk og andesittisk lava, gjerne danna frå kun eit enkelt utbrot.

17

Kva er stratovulkanar?

Samansatte vulkaner.

18

Kva er andre navn på eksplosive og strømmende utbrudd?

Strømmende: Effusive utbrudd.
Eksplosive: Explosive utbrudd.

19

Vil et strømmende utbrudd være prega av mafisk eller felsisk lava?

Mafisk, mindre sio2 innhold.

20

Kva er strombolske utbrudd?

Regelmessige vulkanutbrudd med utsendelse av lapili og blokker (eksplosivt)

21

Kva er et vulcanian utbrudd?

Det er et vulkanutbrudd av moderat eksplosiv størrelse.

22

Kva er pliniske utrbudd?

Det er utbrudd med en voldsom ekplosjon. Eksempel mt.st.helens.

23

Kva er surtseyiske utbrudd?

Vilkanutbrudd som forekommer i grunnt vann.

24

Kor mange dødsfall har blitt forårsaka av vulkanutbrudd siste 2000 år?

250 000

25

Kva egenskapar har vulkaner som gjør de til en geofare?

De forårsaker/danner:
1: Lavastrømmer
2: Pyroklasiste strømmer.
3: Vulkansk aske og lapilli.
4: Trykkbølge
5: Skred.
6: Lahar
7: Tsunami
8: Utslipp og akkumulasjon av farlige gasser.

26

Kva kan ein sjå på for å prøve å predikere vulkanutbrudd?

1: Auka jordskjelvaktivitet i området rundt vulkanen pga bevegelsar i magmaet.
2: Endringar i varmestrøm.
3: Endring i vulkanform.
4: Auka utslepp av gassar.