Ørken Flashcards Preview

Geov101-V2016 > Ørken > Flashcards

Flashcards in Ørken Deck (19)
Loading flashcards...
1

Kor mykje av jorda si overflate blir dekka av Ørken?

Ca 25%

2

Kor mykje av landoverflata er dekka av vegetasjon i ein ørken?

Det er mindre enn 15%.

3

Kva bør årsnedbøren ligge på ei ein ørken?

Mindre nn 250mm i året. I Bergen regnar det ca 2200 mm i året.

4

Kva fem typar ørkenar har vi ?

1: Subtropiske ørkenar. (Sahara, Kalahari)
2: Regnskyggeørkenar (Oregon)
3: Kystørkenar (Atacama)
4: Kontinentale innlandsørken (Gobi)
5: Polare ørkenar (Antarktis)

5

Korleis blir ein kystørken danna ?

Ved at kald, tørr luft fører til fordamping av overflata.

6

Kva type luft held dårlig på fuktigheit ?

Kald luft.

7

Kva er den dominerande forvitringsformen i ørkenar ?

Det er fysisk forvitring.

8

Kva er eit anna navn for jordsmonn i ein ørken ?

Aridosole.

9

Korleis er A horisonten i eit ørkenjordsmonn ?

Det er tynnt.

10

På kva måtar kan vind transportere sediment?

Som overflatetransport, som saltasjon, og i suspensjon.

11

Kva er"lag" deposits?

Vind fjernar dei finare korna, noko som gjer at større korn blir liggande igjen, og vil til slutt danne ei hard overflate som er motstandsdyktig mot erosjon.

12

Kva avsetningsformer er vanlig å finne i ørkenar?

Dyner, riffler

13

Kva fem typar dyner har vi ?

Barchan, Star, Transvers, Parabolic, Lonitudinal.

14

Kva type vind og korleis er sedimenttilgangen for barchan dyner?

Stabil vindretning i ei retning. Og det er lite tilgang på sand.

15

Kva type vind og korleis er sedimenttilgangen for star type tyner?

Forskjellig vindretning og lite tilgang på sand.

16

Kva type vind og korleis er sedimenttilgangen for transverse dyner?

Stabil og moderat vind frå ei retning. Det er mykje sand.

17

Kva type vind og korleis er sedimenttilgangen for parabolske dyner?

Det er stabil og sterk vind frå ei retning, mykje tilgjengelig sandmateriale.

18

Kva type vind og korleis er sedimenttilgangen for longitidinale dyner?

Sterk vind frå ei retning, det er veldig mykje sand.

19

Kva er årsakar til ørkenspredning?

Overbefolking, overbeiting, avleding av vannforsyning.