Hematologi Flashcards Preview

Klinisk medicin 1 > Hematologi > Flashcards

Flashcards in Hematologi Deck (1):
1

Vilken koagulationsfaktor har man brist på vid hemofili A respektive B?

Faktor VIII respektive IX.