Neurologstatus Flashcards Preview

Klinisk medicin 1 > Neurologstatus > Flashcards

Flashcards in Neurologstatus Deck (1):
1

Vilka är de olika statierna i RLS?

1 Vaken. Ej fördröjd reaktion. Orienterad.
2 Slö eller oklar. Kontaktbar vid lätt stimulering såsom tilltal, enstaka rop eller beröring.
3 Mycket slö eller oklar. Kontaktbar vid kraftig stimulering såsom upprepade tillrop, omskakning, smärtsimulering. Kan t.ex. följa med blicken och fixera, lyda en uppmaning, yttra enstaka ord eller avvärja smärtstimulering.

4 Medvetslös. Lokaliserar smärta men avvärjer inte.
5 Medvetslös. Undandragande rörelse vid smärta.
6 Medvetslös. Stereotyp böjrörelse vid smärta.
7 Medvetslös. Stereotyp sträckrörelse vid smärta.
8 Medvetslös.