Lungmedicin Flashcards Preview

Klinisk medicin 1 > Lungmedicin > Flashcards

Flashcards in Lungmedicin Deck (7):
1

Vilken är den akuta behandlingen vid astma?

Kortverkande B-stimulerare (ventoline/bricanyl)
Kortikosteroider (betapred)
Atrovent (antikolinergika)
Teofyllamin (måttligt-svårt anfall)
Bricanyl inj. (svårt anfall)
Syrgas (svårt anfall)

2

Vilken är den akuta behandlingen vid anafylaktisk chock?

Adrenalin, vätska (?), betapred, cetirizin, astma-behandling vid behov (B-stimulerare). Om dåligt svar på adrenalin: prova inj glukagon.

3

Vilka är de typiska symptomen vid sarkoidos?

Erythema nodosum, andningssvårigheter och hyperkalcemi.

4

Hur behandlas sarkoidos? Hur är prognosen?

Endast symptomatisk behandling med glukokortikoider, ibland ges NSAID. I regel god prognos där lungförändringarna är borta efter 6 mån, men den icke-akuta formen kan kvarstå i flera år.

5

Vilka är de tre försämringstecknen vid KOL?

Ökad andnöd, ökad sputummängd, purulenta sputum.

6

Vad är Stokes krage?

Vena cava superior syndrom:
Vidgade vener på hals och bröstkorg.
Ansiktsödem, ansiktsrodnad.
Stämbandspares och Horner’s syndrom kan förekomma.

7

Vilka är indikationerna för lungtransplantation?

Svår progredierande lungsjukdom i sitt slutskede (både kliniskt och fysiologiskt (spirometri, insufficiens)
- Ingen tillgänglig/ingen effektiv behandling
- Uttalat inskränkt livskvalitet/påverkan på dagliga livet
- Förväntad överlevnad 2 år om lungtransplantation sker