Njurmedicin Flashcards Preview

Klinisk medicin 1 > Njurmedicin > Flashcards

Flashcards in Njurmedicin Deck (10):
1

Vad är typiskt för nefrotiskt syndrom?

Hypoalbuminemi, proteinuri, hyperlipidemi/lipidur, ödem

2

Vad är typiskt för nefritiskt syndrom?

Hematuri, oliguri, akut onset, hypertoni.

3

Vilka EKG-förändringar kan man se vid hyperkalemi?

Höga, spetsiga T-vågor och bredd-ökning av QRS-komplexen.

4

Hur behandlas hyperkalemi?

Insulin/glukosinfusion, B-adrenerga-agonister, bikarbonat (vid samtidig metabol acidos). Vid kronisk hyperkalemi: jonbytare per os.

5

Vilka EKG-förändringar kan man se vid hypokalemi?

U-vågor.

6

Hur behandlas hypokalemi?

Kaliumsparande diuretika, kaliumtabletter

7

Vilka är stadiegränserna vid njursvikt?

Stadie 1: njursjukdom och eGFR >90 (normal njursjukdom)
Stadie 2: eGFR 90-60
Stadie 3: eGFR 60-30
Stadie 4: eGFR 30-15
Stadie 5: eGFR

8

Vad är oliguri?

Urinmängd under 400 ml/dygn

9

Vad är anuri?

Urinmängd under 100 ml/dygn

10

Hur behandlas sarkoidos?

Med glukokortikoider