Hoofdstuk 4: Vocht Flashcards Preview

Afslankconsulent > Hoofdstuk 4: Vocht > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 4: Vocht Deck (13):
1

Water definitie

Water is een onmisbare voedingsstof voor ons lichaam. Langer dan enkele dagen kan water niet gemist worden als voedingsstof. Het lichaam bestaat gemiddeld uit 60% water.

2

Water als bouwstof

Weefsels zijn opgebouwd uit cellen en in de cellen bevindt zich water in de eiwitstructuren, het intercellulair vocht. Buiten de cellen bevindt zich het extracellulair vocht.

3

Water als grondstof

Water doet ook dienst als grondstof voor de vorming van spijsverteringssappen.

4

Functie van water in de lichaamstemperatuur.

Water helpt de lichaamstemperatuur op het juiste niveau te houden. Wanneer de lichaamstemperatuur te hoog wordt, produceren we zweet.

5

Water als transportmiddel.

Water vervoert voedingsstoffen, afvalstoffen, elektrolyten, plasma-eiwitten.

6

functie van water in het regelen van de osmotische druk en de colloïd osmotische druk

Osmotische druk is het drukverschil dat tussen 2 oplossingen van verschillende concentraties ontstaat ten gevolge van osmose. Colloïd osmotische druk is de druk die veroorzaakt wordt door de plasma eiwitten.

7

Aanbevolen hoeveelheid vocht is afhankelijk van?

- Leeftijd
- temperatuur en klimaat
- lichamelijke inspanningen
- voedselconsumptie
- gezondheidstoestand

8

Waarom is veel drinken belangrijk bij afslanken?

Veel drinken is extra belangrijk tijdens het vermageringsproces. Bij vermageren wordt het vetweefsel namelijk afgebroken. Daarbij komen de afvalstoffen vrij: dit zijn zuren die ontstaan wanneer vet wordt afgebroken. Om deze afvalproducten het lichaam uit te werken, is vocht nodig.

9

Gevolgen van veel zout en weinig drinken

Door stijging van de osmotische waarde van het bloed (meer zout in het bloed), onttrekt bloed vocht uit de weefsels. Hierdoor drogen deze uit. Wanneer het vochtgehalte in de cellen beneden een bepaald niveau komt, krijgen we dorst.

10

Primaire dehydratatie

Deze ontstaat wanneer we te weinig drinken en het verlies aan water blijft doorgaan. Symptomen zijn dorst, droge mond, hoofdpijn, sufheid, sterk geconcentreerde urine.

11

Secundaire dehydratatie

Bij secundaire dehydratatie ontstaat met name een verschil in osmotische waarde tussen bloedvloeistof (laag) en rode bloedcellen (hoog). De rode bloedcellen gaan water opnemen en zwellen. Drinkt men nog meer zuiver water, dan gaat men zich langzamerhand vergiftigen en is er sprake van waterintoxicatie. De symptomen zijn afwezigheid van dorst, misselijkheid, krampen in de ledematen, overgeven, verwardheid en geleidelijk aan coma. Isotone dranken zijn dan aangewezen. Het zijn dorstlessers die naast water, zout ook mineralen en glucose bevatten.

12

gevolgen van gering eiwitgebruik.

Iemand die lange tijd onvoldoende eiwitten neemt, doet de hoeveelheid albuminen in het bloed afnemen door onvoldoende aanmaak ervan. Gevolg: colloïd osmotische druk daalt, hierdoor gaat het bloed onvoldoende water uit de weefselvloeistof aanzuigen. De weefsels zwellen op en er ontstaat (honger)oedeem.

13

definitie Alcohol

Alcohol lever 7 kcal per gram. Er bestaat geen aanbevolen hoeveelheid, dit vanwege de negatieve gevolgen die het gebruik ervan kan opleveren. Bij een matige consumptie kan acohol mogelijks een beschermende functie hebben tegen hart-en vaatziekten.

Alcohol wordt volledig geabsorbeerd en dit proces verloopt sneller bij een lege dan bij een volle maag. In de maag wordt 20% alcohol geabsorbeerd en in de dunne darm 80%. Eiwitrijke en vetrijke maaltijden vertragen de alcoholabsorptie. Bij een lege maag wordt de alcohol geabsorbeerd binnen de 15-30 minuten, terwijl dit bij een volle maag 1 tot 3 uur kan duren.

Overdreven alcoholconsumptie leidt tot vervetting van de lever. In het slechtste geval zorgt dit voor levercirrose.

Tevens kunnen door overmatig alcoholgebruik de maag en pancreas ontsteken, waardoor gastritis en pancreatitis kunnen ontstaan. Met als gevolg, slechte vertering en absorptie van voedingsstoffen. Andere mogelijke negatieve invloeden van alcohol op onze gezondheid kunnen zijn: risico op gewenning, obesitas, verhoging van triglyceriden in het bloed.