Hoofdstuk 7: Bariatrische heelkunde Flashcards Preview

Afslankconsulent > Hoofdstuk 7: Bariatrische heelkunde > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 7: Bariatrische heelkunde Deck (23):
1

Maagballon Definitie

Het principe is een snellere verzadiging tijdens het eten door een ballon die in de maag geplaatst wordt. Deze methode heeft als voordeel dat het geen operatieve ingreep is. De ingreep bestaat erin om via de mond een soepele silliconenballon in de maag te brengen en deze vervolgens te vullen met een steriele oplossing. Deze zoutoplossing is meestal blauwachtig gekleurd en lichaamsvriendelijk.

Na 6 maand wordt de ballon verwijderd. De reden hiervoor is dat de maag een zeer lage pH-waarde heeft waardoor de ballon wordt aangetast.

De behandeling is doeltreffend wanneer deze in combinatie gebeurt door aanpassing in voeding en levenswijze.

2

Nadelen van de maagballon

- Misselijkheid en braken
- Niet verdragen van de maagballon
- leeglopen van de maagballon
- geen of weinig gewichtsverlies

3

Maagpacemaker definitie

Men plaatst een elektrode implantaat (met geleidingsdraad en een batterij) in de spierlaag van de maagwand. De batterij zelf wordt in de buikwand bevestigd. Door middel van elektrische signalen worden de impulsen tussen de hersenen en de maag geblokkeerd waardoor er sneller een verzadigingsgevoel optreedt.

4

Nadelen maagpacemaker

- zeer duur
- geen garantie op gewichtsverlies

5

Gastric Banding definitie

Het principe berust op het verkleinen van het maagvolume. Hierdoor wordt de voedselopname beperkt. Via laparoscopie wordt een aanpasbare siliconenring rond de bovenkant van de maag geplaatst. Via een poortje dat verbonden is met de ring, kan de grootte van de maagring, via een inspuiting, aangepast worden. Het poortje wordt in de buikwand geplaatst. De ingreep is vrij eenvoudig en omkeerbaar.

6

Gastric Banding Nadelen

- ring kan zich verplaatsen
- ring kan perforaties veroorzaken in de nabijgelegen organen
- minder snel gewichtsverlies indien men zijn eetgewoontes niet aanpast
- infecties: aan de ring zelf, aan de wond
- bloedingen, trombose, littekenbreuk

7

Sleeve gastrectomie

Via laparoscopie wordt een groot gedeelte van de maag (grote curvatuur) chirurgisch verwijderd. De maag wordt verkleind tot een 'sleeve'. Deze methode zorgt ervoor dat er minder voedsel door de maag kan passeren. Het gedeelte van de maag waar het voedsel naar de darm gaat, de pylorus, blijft intact. Deze ingreep is niet omkeerbaar, doordat een gedeelte van de maag wordt verwijderd.

8

Nadelen sleeve gastrectomie

- lekkage door loslaten van de nietjes
- obstructie of passagehinder ter hoogte van het maagdarmstelsel
- methode niet geschikt voor snoepers
- onomkeerbaar

9

Verticale gastroplastiek "Mason"

Deze methode wordt nauwelijks nog toegepast. De techniek bestaat erin om een voormaagje te creëren met behulp van een rij verticale nietjes. Aan de onderkant van het voormaagje wordt een band geplaatst die in verbinding staat met de rest van de maag. De voormaag zorgt ervoor dat er weinig voedsel kan ingenomen worden. Wanneer het voedsel in het laatste deel van de maag komt, kan de vertering beginnen.

10

Nadelen verticale gastroplastiek

- weinig gewichtsverlies indien geen aanpassing voeding
- Infectie aan de wonden, bloedingen
- reflux door overvulling van het voormaagje

11

Gastric Bypass

Het principe berust voornamelijk op het creëeren van een malabsorptie van koolhydraten en vetten en op het verminderen van de voedselinname. Bij deze operatie wordt een klein maagreservoir en een nieuwe maaguitgang gevormd. Het volume van de maag wordt herleid tot de grootte van een ei (volume van 15 tot 25 ml)

De dunne darm wordt, ter hoogte van het jejenum, opgehaald en verbonden met de nieuwe maag. De twaalfvingerige darm (inclusief de rest van de maag) wordt terug verbonden met de dunne darm (overbrugd) vlakbij de dikke darm. Dit zorgt ervoor dat het maagsap, galsap en pancreassap aldus nog met het voedsel kunnen vermengd worden. Dit is noodzakelijk voor de vertering en opname van voedingsstoffen.

12

Nadelen Gastric bypass

- vitaminen en mineralen tekorten
- haarverlies
- obstructies door vergroeiing of verkleving
- ontwikkelen van galstenen.
- Maagzweren
- naadlekkage
- gewichtstoename door overzetting van nieuwe maag en van de maaguitgang
- Dumping tengevolge van de inname van suikers. De symptomen zijn misselijkheid, krampen, diarree, futloosheid, zweten, versneld hartritme.

13

Duodenal Switch

In eerste instantie wordt de maag verkleind zoals bij de methode "sleeve-gastrectomie". Vervolgens wordt 5 cm onder de pylorus, de twaalfvingerige darm dwars doorgesneden. Het afgesneden deel wordt bovenaan dichtgemaakt. Op ongeveer 275 cm (40% van de totale lengte dunne darm) vanaf de dikke darm wordt de dunne dwars doorgesneden en vervolgens wordt dit deel (dunne darm die nog verbonden is met dikke darm) verbonden aan het klein stukje van de twaalfvingerige darm (5cm). Het andere stuk van de dunne darm wordt op 50 tot 100 cm van de dikke darm vastgemaakt aan de dunne darm. Hierdoor kunnen de spijsverteringssappen met de voeding gemengd worden en aldus zorgen voor opname van de voedingsstoffen.

14

Nadelen Duodenal Switch

- vitaminen en mineralen tekorten
- haarverlies
- obstructies door vergroeiingen
- ontwikkelen van galstenen
- naadlekkage
- maagzweren
- gewichtstoename door uitzetting van nieuwe maag en van de maaguitgang

15

Scopinaro (Biliopancreatische derivatie)

Bij deze techniek wordt ongeveer de helft van de maag horizontaal verwijderd. Door de dunne darm vervolgens om te leggen, worden spijsverteringssappen en voeding van elkaar gescheiden. De dunne darm wordt halfverwege doorgesneden waarbij het eerste gedeelte verbonden wordt op het laatste gedeelte van de dunne darm. Dit op ongeveer de laatste 60 cm van de dunne darm. Doordat beide delen van de dunne darm terug bij elkaar worden gebracht, kan spijsvertering en voedselopname plaatsvinden.

16

Nadelen scopinaro

- infecties, bloedingen, thrombose
- naadlekkage
- obstructies

17

aanpassing na gastric banding

Verwijderen van ring en methode gastric bypass

18

na vroegere "Mason"

Methode gastric bypass

19

Na scopinaro

Methode gastric bypass

20

Na sleeve-gastrectomie

Methode gastric bypass of methode duodenal switch

21

Na gastric bypass

Methode gastric Banding

22

Selectiecriteria voor Bariatrische heelkunde

BMI > 40
BMI > 35
Minstens 18 jaar
Minstens een jaar een dieetbehandeling gevolgd hebben zonder succes
- diabetes behandeld met geneesmiddelen
- therapieresistente hypertensie
- slaapapneu
- heringreep van een vorige bariatrische ingreep na complicatie of onvoldoende resultaat.

Multidisciplinair overleg met chirurg, endicrinoloog, psychiater of klinisch psycholoog waar het verslag van dit overleg samen met de gegevens over dieettherapie worden bewaard in het dossier.

Behandelend geneesheer maakt een standaardformulier ter notificatie over aan de adviserende geneesheer.

23

Contra indicaties Bariatrische heelkunde

- zwangere vrouwen
- BMI < 35
- niet in staat zijn of bereid zijn deel te nemen aan een postoperatieve follow up
- endocriene of erfelijke aandoeningen die obesitas veroorzaken zoals cushing syndroom, hypothyreodie, prader-willi syndroom
- eetstoornissen, depressies, persoonlijkheidsstoornissen
-alcohol- en drugmisbruik
- patiënten met een ernstige, levensbedreigende ziekte
- patiënten die niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen of die geen sociale/familiale steun krijgen.