Hud - Hudtumörer Flashcards Preview

Termin 7 > Hud - Hudtumörer > Flashcards

Flashcards in Hud - Hudtumörer Deck (46):
1

BILD

Pigmenterat spolcellsnevus (Benign)

Ffa unga kvinnor

 

2

Halonevus (Benign)

* Immunologisk reaktion. Normalt om ung pat och benignt utseende. Nevusceller försvinner oftast helt till slut. Om äldre pat: uteslut melanom.

3

BILD

Nevus spilus (Benign)

4

BILD

Blått nevus (Benign) * Pigment djupt i dermis. * Diff: melanom

5

BILD

Café au lait fläckar (Benign)

6

BILD

Beckers nevus (melanos) (Benign)
* Inget nevuscellsnevus.
* Hyperpigmentering.

7

BILD

Dermatofibrom (Benign)

8

BILD

Aterom (Benign)

* Epidermoid cysta. Fylld med illaluktande gulvit massa - keratin. Ibland svart utförsgång. Beh: excision, inkl kapsel!

9

BILD

Milier (Benign)

10

BILD

Pyogent granulom (Benign)

* Vaskulär tumör som uppstår efter tex trauma.

11

BILD

Keloid (Benign)

* Uppstår vid läkning (ärrbildning)

12

BILD

Hypertrofiskt ärr (Benign)

13

Nämn 3 typer av maligna hudtumörer.

* Malignt melanom * Skivepitelcancer * Basaliom (basalcellscancer) (Finns även kaposis sarkom, merkelscellstumörer, svett-/talgkörteltumörer osv. Fuck dem...)

14

Melanomprevention? Vilka goda råd kan du ge till en patient?

Solvanor (bli aldrig röd/bränd, ej solarium) Tidig diagnostik (undersök dig själv: nya förändringar?) och behandling (sök tidigt)

15

Hur ser 5-årsprognosen (%-överlevnad) ut om: A) Tumören är 4 mm

A) >98% B) ca 40 %

16

BILD

In situ melanom

17

BILD

Lentigo maligna

- In situ-fasen. Kan sedan utvecklas till lentigo maligna melanoma som debuterar hos äldre i kroniskt solbelysta delar (ansikte, axlar).

18

BILD

Ytligt spridande melanom (superficial spreadning melanoma - SSM)

* Vanligaste melanomtypen (60-70%)
* Kvinnor: ben, Män: bål
* Diff: Junctionnevus, kliniskt atypiskt nevus, halonnevus, seborroisk keratos.

19

BILD

Nodulärt melanom (NM)
* 15-30 % av melanomen
* Direkt horisontell växt
* Snabb växt. Ofta sämre prognos.
* Diff: basaliom, trombotiserat angiom, dermatofibrom, blått nevus, pyogent granulom.

20

BILD

Lentiginöst akralt melanom

* Vanligast hos hudtyp 4-6

* Händer, fötter, under naglar

* Diff: fotsvamp/nagelsvamp, fotvårta, bensår, ytlig blödning, nageltrång osv.

21

Hur diagnosticerar man ett malignt melanom?

Med dermatoskop

- Kliniska ABCDE-kriterier:

A - asymmetri: mönster, form

B - border/kant: oregelbunden, asymmetriskt diffus, mkt skarp osv.

C - colour: mer än 1 färg, färgskiftningar blått/svart/vitt.

D - diameter: över 6 mm

E - evolution: förändring/utveckling över tid (färg, strlk, mönster, form)

22

Om klinisk MM-misstanke ska du skicka en remiss till hud eller utföra primärexcision inom 7 dagar. Vad gäller då du ska utföra excision av en misstänkt förändring och skicka till PAD?

* ALDRIG stansbiopsi eller icke-radikal exc.

* Fullständig excision med 3 mm marginal.

- OM 0-1 mm: utvidgad excision 1 cm. Ev sentinel node-biopsi.

- OM >1mm: utvidgad excision 2 cm via kir. Sentinel node-biopsi. Ev lymfkörtelkirurgi.

23

Du har precis exciderat en pigmenterad förändring med 3 mm marginal. Behöver du göra något mer?

Skicka ALLTID pigmenterat material till PAD.

24

Nämn några negativa prognostiska faktorer.

- Breslow (invasionsdjup i mm)

- Clark-siffra (växtnivå, dvs stadium)

- Antal mitoser

- Ulceration

- Manligt kön

25

BILD

Seborrhoisk keratos

* Oftast ej nödvändigt med beh.

* Kan kyretteras, lossnar lätt.

* Om osäker diagnos (diff: nevus, malignt melanom) --> excision.

26

BILD

Angiom

* Blodröd-blåviolett papel

* Vanligaste kärltumören (består av dilaterade kapillärer)

* Beh: oftast ej nödvändig.

27

BILD

Aktinisk keratos

* Solkeratos. UV-inducerad.
* Diffust avgränsad, fjällande.
* Premalign förändring: kan utv till SCC (dock låg risk för enskilda lesioner!).
* Beh: Kryo, (imiquimod-kräm: aldara, 5-fluorouracilkräm: efudix, fotodynamisk beh PDT)

28

BILD

Skivepitelcancer in situ

* Excision, kryo, fotodynamisk beh (PDT), 5-FU-kräm (Efudix)

29

BILD

Skivepitelcancer

* Näst vanligast (efter BCC)
* Snabbare tillväxt än BCC
* Uppstår i solskadad hud (öron, läppar) * Kan metastasera: >2 cm, låg diff-grad, djup växt, om immunsupp pat.
* Beh: Excision

30

BILD

Basalcellscancer * Lokalt infiltrerande, metastaserar EJ. * Olika typer (1a, 1b, 2, 3) * Alla typer kan behandlas med excision. Andra beh: curretage, kryo, laser, radiologi, Efudix, PDT, Aldara.

31

Basalcellscancer

32

Basalcellscancer

33

Basalcellscancer och aktinisk keratos

34

Basalcellscancer

35

Nevus spilus

36

Lentigo maligna

37

Seb. keratos

38

ytligt spridande melanom

39

Nodulärt melanom

40

Lentigo maligna

41

ytligt spridande melanom 

42

ytligt spridande melanom

43

aktinisk keratos

44

nodulärt melanom

45

lentigo maligna

46

ytligt spridande melanom