Hud - Hudtumörer Flashcards Preview

Termin 7 > Hud - Hudtumörer > Flashcards

Flashcards in Hud - Hudtumörer Deck (46)
Loading flashcards...
1

BILD

Pigmenterat spolcellsnevus (Benign)

Ffa unga kvinnor

 

2

Halonevus (Benign)

* Immunologisk reaktion. Normalt om ung pat och benignt utseende. Nevusceller försvinner oftast helt till slut. Om äldre pat: uteslut melanom.

3

BILD

Nevus spilus (Benign)

4

BILD

Blått nevus (Benign) * Pigment djupt i dermis. * Diff: melanom

5

BILD

Café au lait fläckar (Benign)

6

BILD

Beckers nevus (melanos) (Benign)
* Inget nevuscellsnevus.
* Hyperpigmentering.

7

BILD

Dermatofibrom (Benign)

8

BILD

Aterom (Benign)

* Epidermoid cysta. Fylld med illaluktande gulvit massa - keratin. Ibland svart utförsgång. Beh: excision, inkl kapsel!

9

BILD

Milier (Benign)

10

BILD

Pyogent granulom (Benign)

* Vaskulär tumör som uppstår efter tex trauma.

11

BILD

Keloid (Benign)

* Uppstår vid läkning (ärrbildning)

12

BILD

Hypertrofiskt ärr (Benign)

13

Nämn 3 typer av maligna hudtumörer.

* Malignt melanom * Skivepitelcancer * Basaliom (basalcellscancer) (Finns även kaposis sarkom, merkelscellstumörer, svett-/talgkörteltumörer osv. Fuck dem...)

14

Melanomprevention? Vilka goda råd kan du ge till en patient?

Solvanor (bli aldrig röd/bränd, ej solarium) Tidig diagnostik (undersök dig själv: nya förändringar?) och behandling (sök tidigt)

15

Hur ser 5-årsprognosen (%-överlevnad) ut om: A) Tumören är 4 mm

A) >98% B) ca 40 %

16

BILD

In situ melanom

17

BILD

Lentigo maligna

- In situ-fasen. Kan sedan utvecklas till lentigo maligna melanoma som debuterar hos äldre i kroniskt solbelysta delar (ansikte, axlar).

18

BILD

Ytligt spridande melanom (superficial spreadning melanoma - SSM)

* Vanligaste melanomtypen (60-70%)
* Kvinnor: ben, Män: bål
* Diff: Junctionnevus, kliniskt atypiskt nevus, halonnevus, seborroisk keratos.

19

BILD

Nodulärt melanom (NM)
* 15-30 % av melanomen
* Direkt horisontell växt
* Snabb växt. Ofta sämre prognos.
* Diff: basaliom, trombotiserat angiom, dermatofibrom, blått nevus, pyogent granulom.

20

BILD

Lentiginöst akralt melanom

* Vanligast hos hudtyp 4-6

* Händer, fötter, under naglar

* Diff: fotsvamp/nagelsvamp, fotvårta, bensår, ytlig blödning, nageltrång osv.

21

Hur diagnosticerar man ett malignt melanom?

Med dermatoskop

- Kliniska ABCDE-kriterier:

A - asymmetri: mönster, form

B - border/kant: oregelbunden, asymmetriskt diffus, mkt skarp osv.

C - colour: mer än 1 färg, färgskiftningar blått/svart/vitt.

D - diameter: över 6 mm

E - evolution: förändring/utveckling över tid (färg, strlk, mönster, form)

22

Om klinisk MM-misstanke ska du skicka en remiss till hud eller utföra primärexcision inom 7 dagar. Vad gäller då du ska utföra excision av en misstänkt förändring och skicka till PAD?

* ALDRIG stansbiopsi eller icke-radikal exc.

* Fullständig excision med 3 mm marginal.

- OM 0-1 mm: utvidgad excision 1 cm. Ev sentinel node-biopsi.

- OM >1mm: utvidgad excision 2 cm via kir. Sentinel node-biopsi. Ev lymfkörtelkirurgi.

23

Du har precis exciderat en pigmenterad förändring med 3 mm marginal. Behöver du göra något mer?

Skicka ALLTID pigmenterat material till PAD.

24

Nämn några negativa prognostiska faktorer.

- Breslow (invasionsdjup i mm)

- Clark-siffra (växtnivå, dvs stadium)

- Antal mitoser

- Ulceration

- Manligt kön

25

BILD

Seborrhoisk keratos

* Oftast ej nödvändigt med beh.

* Kan kyretteras, lossnar lätt.

* Om osäker diagnos (diff: nevus, malignt melanom) --> excision.

26

BILD

Angiom

* Blodröd-blåviolett papel

* Vanligaste kärltumören (består av dilaterade kapillärer)

* Beh: oftast ej nödvändig.

27

BILD

Aktinisk keratos

* Solkeratos. UV-inducerad.
* Diffust avgränsad, fjällande.
* Premalign förändring: kan utv till SCC (dock låg risk för enskilda lesioner!).
* Beh: Kryo, (imiquimod-kräm: aldara, 5-fluorouracilkräm: efudix, fotodynamisk beh PDT)

28

BILD

Skivepitelcancer in situ

* Excision, kryo, fotodynamisk beh (PDT), 5-FU-kräm (Efudix)

29

BILD

Skivepitelcancer

* Näst vanligast (efter BCC)
* Snabbare tillväxt än BCC
* Uppstår i solskadad hud (öron, läppar) * Kan metastasera: >2 cm, låg diff-grad, djup växt, om immunsupp pat.
* Beh: Excision

30

BILD

Basalcellscancer * Lokalt infiltrerande, metastaserar EJ. * Olika typer (1a, 1b, 2, 3) * Alla typer kan behandlas med excision. Andra beh: curretage, kryo, laser, radiologi, Efudix, PDT, Aldara.