Hud - Begrepp Flashcards Preview

Termin 7 > Hud - Begrepp > Flashcards

Flashcards in Hud - Begrepp Deck (37)
Loading flashcards...
1

Erytem

Rodnad

2

Macula

Fläck

3

Urtica

Kvaddel

4

Papel

Knottra

5

Nodulus

Liten knuta

6

Tumor

Knuta

7

Vesikel

Liten blåsa

8

Bulla

Blåsa

9

Pustel

Varblåsa

10

Squama

Fjäll

11

Krusta

Skorpa

12

Erosion

Erosion

13

Excoriation

Rivmärke

14

Ulcus

Sår

15

Fissur/Rhagad

Spricka

16

Cicatrix

Ärr

17

Hypertrofi

Förtjockning av huden

18

Atrofi

Förtunning av huden

19

Skleros

Konsistensökning av huden

20

En röd färgförändring som oftast är diffust avgränsad, orsakas av vidgning av små kärl och kan tryckas bort.

Erytem

21

Välavgränsad mindre färgförändring med olika färger, ej palpabel och kan ej tryckas bort.

Macula

22

En platåartad upphöjning i huden som kommer och försvinner snabbt. Välavgränsad och vit eller röd färg.

Urtica

23

En fast upphöjning i huden. Välavgränsad och mindre än 0,5 cm.

Papel

24

En fast upphöjning i huden. Välavgränsad och större än 0,5 cm. Kan vara benign eller malign.

Nodulus

25

En solid upphöjning i huden. Välavgränsad. Benign eller vanligtvis malign.
1) Vad?
2) Om diffust avgränsad?
3) Om okänd genes?
4) Om tunnväggig med innehåll?

1) Tumor
2) Infiltrat
3) Resistens
4) Cysta

26

Välavgränsad ansamling serös vätska i huden. Kan ha olika djup i huden.
1) Mindre än 0,5 cm?
2) Större än 0,5 cm?

1) Vesikel
2) Bulla

27

En välavgränsad ytlig pusansamling i huden. En "mini-abscess", kan ha infektiös eller inflammatorisk genes.

Pustel

28

Makroskopiskt synligt sammanhängande lager av hudens ytskikt som avstöts.
1) Vad?
2) Vad kallas processen?

1) Squama
2) Desquamering

29

Torkat och koagulerat exsudat efter skada i hudens yttersta skikt. Kan vara hemorrhagisk vid skada av dermis.

Krusta

30

En avgränsad substansförlust i epidermis. Tex efter brustna vesiklar eller efter direkt kemisk skada. Läker utan ärr.

Erosion