Infektionssjukdomar katt och hund Flashcards

1
Q

Sex Infektionssjukdomar hos katt

A
 • Coronavirus → FIP
 • Parvovirus/felintpanleukopenivirus
 • Kattsnuva
 • Salmonella
 • FIV
 • FeLV
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vilka infektionssjukdomarna ingår i grundvaccinet för katt?

A

Parvovirus/ felint panleukopenivirus och kattsnuva(Felint herpesvirus (FHV-1) och Felint calicivirus (FCV)

först vid 6 veckor, sen vid 12 veckor, sen vid 1 år, sedan var tredje år mot kattpest och varje år mot kattsnuva

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vilka infektionssjukdomar hos katt är anmälningspliktiga?

A

Sallmonella och FIV (Feline immunodeficiency virus)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vilka infektionssjukdomar hos katt är zoonoser?

A

Salmonella

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vad är FCoV (Coronavirus)?

A

Coronavirus (Feline coronavirus, FCoV) är virus som är vanligt hos svenska katter.

Den har en enterisk form: Kan komma från mag- och tarmkanalen, spridas via avföring

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hur länge kan FCoV överleva?

A

FCoV (Coronavirus) Kan överleva upp till sex veckor i dåligt rengjord miljö - tänk på att rengöra kemikaliskt och mekaniskt. Via saliv i några dagar, i avföring 1-2 månader,

Försvinner efter några månader, men kan återinfekteras i katter som lever i grupp

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Symptom på FCoV (Coronavirus)?

A

Oftast symptomfri, men kan ha mild diarré (ffa yngre katter).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad är FIP?

A

FIP (Feline Infectious Peritonits virus) är Felin infektiös peritonit (inflammation i bukhinnan).

FCoV kan muteras till en FIP-framkallande virusform.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Smittar FIP?

A

Nej, Smittar inte, utan muteras hos katter med FCoV (Djur smittar alltså inte varandra)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vilka riskfaktorer finns det för att få fIP?

A
 • Ålder: yngre än 2 år
 • Flera inomhuskatter i ett hushåll
 • Genetiska faktorer ökar risken för att få FIP (Heretabiliteten runt 50%. Heritabilitet: ett mått på hur som beror på genetiska skillnader.)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vilka former finns det av FIP?

A
 1. Torr form: Makrofager och neutrofiler som finns i pyogranulom dyker upp i olika organ
 2. Våt form: Vätskeansamlingar som kan läcka ut i kroppshålor pga. immunomedierad vaskulit
  • Den vanligaste sorten, lättare att se
 3. Blandad form: Vanligaste formen där både torr och våt form sker
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Symptom på torr fip?

A
 • Avmagring eller dålig tillväxt
 • Feber
 • Beror på vilka organ som är drabbade och hur grava skadorna är
  • Ögon – Retinala skador
  • CNS – Ataxi, nystagmus, kramper
  • Tarm – Ingen aptit, avmagring
  • Mesenteriallymfknutor – känns förstorade vid bukpalpation, ultraljud eller röntgen
  • Njurar – Palperbara pyogranulom
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Symptom på våt form av FIP?

A
 • Vätskeansamlingar i olika kroppshålor som Ascites, Pleuralt vätskeutträde, Perikardiell vätska
 • Dyspné
 • Liknande organskador som torr FIP
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Hur diagnoseras FIP?

A

Oftast en sannolikhetsdiagnos: Symtombild, Anamnes, Positiv serologi (men svårt att urskilja enteriska formen eller muterade FIP), Utesluter differential diagnoser, Undersöker exsudat (positiv PCR test kan ge stark misstanke), Biopsier

 • Fastställd diagnos sker oftast genom obduktion
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad är prognosen för FIP?

A
 • Har oftast dödlig utgång
 • Torr form avlider oftast inom några månader
 • Våt form inom dagar/veckor - Ofta pga att de mår så pass illa
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

FIP- behandling och omvårdnad

A
 • Understödjande behandling: Vätsketerapi, abdomino- eller thoracocentes, stimulera katten att fortsätta äta
 • Immundämpade läkemedel t ex kortison (varierande resultat, Saknas studier som bevisar behandling)
 • Finns forskning om läkemedel som hämmar virusreplikation - Senaste forskning visar positiva resultat men behöver mer tid
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Vad är ett annat namn för Parvovirus/ felint panleukopenivirus?

A

Kattpest

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Vad gör Parvovirus/ felint panleukopenivirus?

A

Leder till grav panleukopeni då alla typer av vita blodkroppar är sänkta

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Vilka katter påverkas av Parvovirus?

A

Påverkar främst ovaccinerade katter - Speciellt katter i ovaccinerade besättningar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Smittspridning av parvovirus (katt)?

A
 • Sker via avföring, saliv och urin
 • Kan ske under flera månader
 • Smittar både indirekt och direkt
 • Parvovirus är väldigt tåligt och kan överleva i miljön i upp till ett år! Viktigt att använda descificeringsmedel och på rätt sätt
 • Symtomfria katter kan även smitta andra
 • Canine parvovirus type 2 (CPV-2) kan infektera katter
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Symptom på Parvovirus/ felint panleukopenivirus?

A
 • Asymtomatiska fall:ofta vuxna katter
 • Subakuta fall:nedsatt allmäntillstånd, feber, mild leukopeni, ibland diarré
 • Akuta fall:hög feber, nedsatt AT, anorexi, kräkningar, diarré, ofta grav leukopeni.
 • Perakuta fall:kraftigt nedsatt AT, hypotermi, dör ofta inom ett dygn –ibland efter bara några timmar. Ofta unga ovaccinerade kattungar.
 • Dräktiga katter som är smittade kan leda till abort, även om symptom fri. Kattungarna får skador på lillhjärnan, s.k. cerebellumhypoplasi→ koordinationsrubbningar, tremor(skakningar)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Vad är Leukopeni?

A

minskat antal vita blodkroppar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Diagnos av parvovirus (katt)?

A
 • Vanligast är PCR test på parvovirus eller virala antigen i faeces - Utsöndringen sker som mest i det tidiga stadiet och är relativt kort, därför är det bäst att göra test så tidigt som möjligt
 • Fekala antigentester
 • Positiv serologi
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Behandling och omvårdnad av parvovirus (katt)

A
 • Beror på allvarlighetsgraden, hur snabbt de fått det osv
 • Finns inget botemedel
 • Understödjande omvårdnad: Vätskebehandling, Korrigering av elektrolytrubbningar, Foder för gastrointestinala patienter, TLC
 • Katter med perakuta symtom avlider oftast
 • Ofta är behandlingen väldigt dyr för djurägare eftersom djuret måste ligga inne på infektionsavdelning
 • Grundvaccin var tredje år mot kattpest
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Vilka olika agens finns det av kattsnuva?

A
 1. Felint calicivirus (FCV)
 2. Felint herpesvirus (FHV-1)
 3. Bordetella bronchiseptica
 4. Chlamydia felis

Vissa kan katten ha hela livet och vissa kan man bota

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Hur smittar kattsnuva?

A

Smittas genom sekret från övre luftvägar och ögon

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Vilka katter drabbas av kattsnuva?

A

Finns oftast hos katter som hålls i grupper.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Vad är Felint calicivirus (FCV)?

A

En agens för kattsnuva, Ett RNA-virus som muterar lätt och finns i olika varianter

 • Smittas framför allt genom direktkontakt - Nyser etc.
 • Katter bär och smittar olika varianter i flera månader och kan även göra det hela sina liv - Smittar endast när de har symptom. Kan leva normalt liv
 • Blir bättre när dom hålls ifrån varandra. Inkubationstiden är mellan 2 – 10 dagar
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Symptom på Felint calicivirus (FCV)?

A

Blåsor och sår i munnen, Vägrar äta eller dricka pga smärta, Hängig och feber

Unga katter kan börja hälta pga ledinflammation kallat limping syndrome. Kan även bli nedsatta pga. Luftvägssjukdom men sällsynt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Vad är Felint herpesvirus (FHV-1)?

A

Ett agens vid kattsnuva. Infekterade katter blir livslånga bärare av viruset.

Spridning sker framför allt via direktkontakt och lever i omgivningen mindre än ett dygn. Viruset sprids genom ögon, näsa och mun och Trots symtomfri kan viruset reaktiveras när dom är stressade och därmed smitta andra katter.

 • Finns i basvaccin för katt i Sverige
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Vad är Bordetella bronchiseptica?

A

Ett agens vid kattsnuva.

En del av normala bakterieflora och kan även hittas i friska katter. Kan orsaka allvarligare problem om katten är nedsatt av andra sjukdomar

 • Smittar normalt inte till andra djurslag men finns fall hos människa - Kan smitta i många månader efter tillfrisknande!
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Vad är chlamydia felis?

A

Ett agens vid kattsnuva.

En bakterie som främst påverkar ögonen. Det smittar genom direktkontakt och Symtomfria katter kan även smitta andra och kan ske i många månader till år.

Varierande inkubationstid, mellan 3 – 5 dagar upp till 2 veckor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Diagnostik av kattsnuva

A
 • SVA:s luftvägspaket påvisande av arvsmassa från agens genom PCR
 • Svabbprov från svalg, tunga, nos och ögon
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Behandling och omvårdnad vid kattsnuva

A
 • Många blir friska utan behandling och behöver endast vara borta från andra katter
 • Beroende på symtom kan dom behöva behandling ev. topikalbehandling vid ögonsymtom (antiviral/antibiotika, smörjande ögondroppar)
 • Bra med TLC dvs. nos och ögon rena och fria från sekret
 • Vid svårare respiratoriska symtom behövs specifik behandling
 • Vaccination mot FCV och FHV-1 ingår i SVS’s rekommendation om basvaccin till katt - Grundvaccin därefter årlig vaccination mot kattsnuva.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Hur smittar salmonella?

A

Katter smittas oftast när dom fångar infekterade småfåglar. Utsöndras kontinuerligt med avföringen under första veckan därefter intermittent utsöndring under 3 – 6 veckor ev. längre

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Vad ska man tänka extra på vid salmonella?

A

Zoonos - Viktigt med noggrann hygien! Tänk på kattlåda och kontakt med avföring

Anmälningspliktig enligt zoonoslagstiftningen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Symptom på salmonella?

A
 • Mild feber
 • Inappetens (Testa att ge aptitstimulerande läkemedel, handmata eller liknande)
 • Milda gastrointestiala symtom (gastroenteri: infektion i magtarmkanalen)
 • Feber
 • Vattnig/blodig diarré
 • Sepsis
 • I sällsynta fall även pneumoni(lunginflammation), meningit(hjärnhinneinflammation), abort
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Behandling och omvårdnad vid salmonella

A
 • I okomplicerade fall tillfrisknar oftast spontant
 • I allvarlig fall kan gastroenteri behöva understödjande vård
 • Feber och stora vätskeförluster t ex diarré och kräkningar behöver vätsketerapi och korrigering av elektrolytrubbningar
 • Vid inappetens kan aptitstimulerande läkemedel ges, kan testa handmata eller liknande. Näring är viktigt för att undvika negativ energibalans som kan leda till sekundär leversjukdom - I dessa fall kan man ev. sondmata
 • Inte antibiotika, kan förlänga utsöndringstiden (endast som understödjande behandling under kort tid vid livshotande symtom, chock och sepsisrisk för katter inskrivna för stationärvård)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

Hur smittar FIV - Feline immunodeficiency virus?

A

Infekterade katter har viruset hela livet och kan smitta andra. Viruset sprids via saliv och blod, därför är bett/sår en vanlig smittväg.

Vanligare hos hankatter

Kan även smitta från kattmamma till foster

Ovanligt i Sverige och är anmälningspliktig

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

Symptom och diagnostik av FIV

A

Det finns inga specifika FIV symtom utan olika katter utvecklar olika symtom. Ju sämre dom blir ju flera symtom visar dom

Exempel av symtom: Feber, Nedsatt AT, Infektioner av olika slag pga. nedsatt immunförsvar, CNS symtom

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

Diagnostik av FIV

A

Serologi kan göras men kan ta upp till 8 veckor innan antikroppar bildas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

Behandling och omvårdnad av FIV

A
 • Understödjande behandling beroende på symtom
 • Sekundärinfektioner kan behandlas som vanligt med immunbrist (t.ex. antibiotika vid bakteriella infektioner)
 • Omega-interferon (läkemedel som hämmar de infekterade cellernas replikation) kan ha viss effekt.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

Vad gör FeLV - Felint leukemivirus?

A

Viruset förökar sig i bl. a. benmärgen → frisättning av fler infekterade leukocyter

Beroende på kattens immunsvar mot viruset kan den:

 1. Göra sig av med viruset och bli frisk (ofta inom veckor/månader) –främst vuxna katter. Sannolikt livslång immunitet!
 2. Inte lyckas göra sig av med viruset → viruset fortsätter att föröka sig i benmärgen och frisättas i saliven → symtomfria persistenta smittbärare → efter tre till fem år ofta sjukdomar till följd av ett nedsatt immunförsvar eller tumörsjukdomar (t.ex. leukemi eller lymfom)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

Smittspridning av FeLV - Felint leukemiviru

A
 • Relativt ovanligt hos svenska katter
 • Infekterade katter har viruset hela livet och kan smitta andra oavsett om dom uppvisar symtom
 • Viruset överlever inte länge i miljön
 • Utsöndras ffa. i saliv och sprids via slickande och bett
 • Sprids lätt mellan tät kontakt mellan katter, gemensamma matskålar och liknande
 • Kattungar kan smittas intrauterint, via digivning eller när mamman tvättar dem (jfr FIV)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

Symptom av FeLV - Felint leukemivirus

A
 • Det finns inga specifika FeLV symtom utan olika katter utvecklar olika symtom, kan vara svårt att se om man inte gör diagnostester
 • Ju sämre dom blir ju flera symtom visar dom. Vanligtvis ser man: Aptit-och viktförlust, Bleka slemhinnor (pga. anemi), Feber samt Infektioner i hud, tarm och luftvägar
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

Diagnostik av FeLV?

A

Serologi och PCR test

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

Behandling och omvårdnad av FeLV?

A

Finns ingen behandling för själva viruset, enbart understödjande behandlingar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

sex infektionssjukdomar hos Hund

A
 1. Parvovirus
 2. Kennelhosta
 3. HCC
 4. CDV – valpsjuka
 5. Leptospiros
 6. Brucellos
49
Q

Vilka infektionssjukdomarna ingår i grundvaccinet för hund?

A

Parvovirus, HCC - Hepatitis Contagiosa Canis, infektiös hepatit och CDV(valpsjuka)

Vaccination mot kennelhosta rekommenderas till hundar som lever i hundrika miljöer, tävlar eller vistas på hundpensionat. Vaccination årligen. - inte basvaccin

50
Q

Vilka infektionssjukdomar hos hund är anmälningspliktiga?

A

HCC (infektiös hepatit), CDV(valpsjuka), leptospiros, brucellos

51
Q

Vilka infektionssjukdomar hos hund är zoonoser?

A

Leptospiros, brucellos

52
Q

Vilket parvovirus drabbar hund?

A
 • Canine parvovirus type 2, CPV-2
 • Andra hunddjur som vargar är också mottagliga
53
Q

Smittspridning av parvocirus (hund)?

A
 • Vaccination begränsar spridningen och skyddar bra, Ovanligt i Sverige
 • Fekal-oral smittväg - Indirekt smittning
 • Utsöndring av virus sker i avföring i 3 – 4 dagar efter infektionstillfälle och kan pågå upp till 14 dagar.
 • Väldigt stabil virus och kan finnas i miljön i flera år
54
Q

Symptom av parvovirus (hund)?

A
 • Feber, Gastroenterit, Inapptens och akut insättande kräkningar (kan ibland misstas för corp al.) - Därefter blodig diarré
 • Neonatala valpar till ovaccinerade tikar har nära 100% dödlighet
55
Q

Diagnostik vid parvovirus (hund)?

A

Virus i avföring med PCR (Störst utsöndring av virus i ett tidigt skede), Antigentester, Serologi

56
Q

Behandling och omvårdnad, parvovirus (hund)?

A
 • Symtomatiskt understödjande efter behov
 • Återställande av vätske- och elektrolytbalans
 • Omega-interferon är godkänt för behandling av CPV-2 (och FIV/FeLV), kan mildra kliniska symtom
 • Vaccination mot CPV-2 ingår i SVS’ rekommendation om basvaccin till hund!
57
Q

Vad är Kennelhosta?

A

Samlingsbegrepp för kikhosteliknande symtom hos hund, Kan hosta så intensivt att ägarna tror det är något i halsen

Förekommer oftast hos hundar som umgås i grupp

58
Q

Vad orsakar kennelhosta?

A

Orsakas av olika agens, viktigaste är:

 1. Hundens parainfluensa typ 2 (CPiV-2)
  • Lindrig övre luftvägsinflammation
  • Utsöndras inom första veckan av blivit infekterade (mellan 2 – 8 dagar)
  • Många utvecklar aldrig några symtom
 2. Hundens respiratoriska coronavirus (CRCov)
  • Lindrig övre luftvägsinflammation
  • Utsöndras upp till 16 dagar
  • Infekterar inte andra djur eller människor
  • Sprids i avförningen upp till flera månader
  • Orsakar ofta inga symtom, kan orsaka mild diarré som snabbt upphör
  • Vaccin finns
 3. Bordetellabronchiseptica
  • Samma bakterie som ger kattsnuva hos katt
  • Orsakar främst besvär hos unga individer
  • Utsöndras upp till 4 månader efter hunden har tillfrisknat
  • Även symtom fria hundar kan utsöndra bakterien
59
Q

Smittspridning av kennelhosta

A
 • Främst direktkontakt som ex. nos-nos, nysningar/hostningar men även indirektkontakt t ex. gemensamma matskålar
 • Smittade hundar har kortvarig immunitet och kan bli smittade flera gången
 • Smittad hund ska inte träffa andra hundar under två första hostveckorna - bäst om symtomfri!
60
Q

Diagnostik, behandling och omvårdnad vid kennelhosta?

A
 • SVA:s luftvägspaket – svabbprov tas från näshåla eller svalg i ett tidigt skede av sjukdomen
 • Bordetella kan även påvisas genom bakteriologisk odling
 • De flesta hundar tillfrisknar utan behandling. Ibland rekommenderas hostdämpande läkemedel.
61
Q

Vad är symtom på HCC? (hepatitis contagiosa canis, infektiös hepatit)

A

Varierande symptom som 1. Subklinisk infektion och milda respiratoriska symtom och 2. Grav systemsjukdom med skador på blodkärl, lever och njurar, blodig diarré

 • Om leversvikt: neurologiska symtom, ikteriskaslemhinnor (gulsot), koagulationsrubbningar (leder till blödningar i slemhinnor, ödem)
 • ”Blue eye” – inflammation i bl.a. iris, ödem i cornea
 • Perakutform, främst hos valpar – dör inom några timmar från symtomdebut. Misstas ofta för förgiftning
62
Q

Diagnostik av HCC?

A

(hepatitis contagiosa canis, infektiös hepatit)

 • Ofta används en kombination av flera metoder
 • Påvisande av virus genom PRC eller virusisolering - I urin (obs, intermittent utsöndring!) eller från svabbprover från svalg och ögats bindhinna
 • Serologi är svårtolkat pga Aktiv infektion, Vaccination, Tidigare infektion. Parprov rekommenderas
 • Analys av biopsier
63
Q

Behandling och omvårdnad av HCC?

A

(hepatitis contagiosa canis, infektiös hepatit)

 • Ingen behandling finns
 • Symtomatiskt understödjande
 • Vaccination Fullgott vaccinerade hundar utvecklar inte klinisk sjukdom.
64
Q

Vad är CDV (valpsjuka) och hur smittar det?

A
 • Canine Distemper Virus
 • Virus finns i alla kroppsutsöndringar och Smittar både via direktkontakt, droppsmitta och aerosoler (dvs luftburen smitta). Subkliniska smittbärare förekommer
65
Q

Symptom på CDV (valpsjuka) hos vuxna hundar

A

Mild övre luftvägssymptom, Feber, Nedsatt aptit

66
Q

Symptom på CDV (valpsjuka) hos valpar

A
 • Vaccinerad tik skyddar unga med maternella antikroppar
 • Valpar 3-6 mån gamla kan få allvarlig, generaliserad form av valpsjuka
 • Symtomen beror både på skador som viruset ger på CNS och luftvägar, och på att det trycker ner immunförsvaret så att sekundärinfektioner uppstår
67
Q

Generella symtom på CDV (valpsjuka)?

A
 • Konjunktivit och rhinit (inflammation ögats bindehinna och slemmhinan i nosen), krustor runt ögon och nos
 • Torr hosta som övergår till produktiv
 • Pneumoni, hög feber
 • GI-symtom
68
Q

Vad kan sena symptom på CDV (valpsjuka) vara?

A

Sena symtom som kan uppstå 1-3 v efter tillfrisknandet från övriga symtom

 • Neurologiska symtomkramper, ataxi, pares, paralys, muskelryckningar – ofta progressivt och kroniskt. Obs, kan förekomma utan andra tecken på klinisk sjukdom!
 • Ögonskador, hyperkeratos (förtjockad hud) på nos och trampdynor. Ev. emaljskador på de permanenta tänderna.
69
Q

Diagnostik av valpsjuka?

A
 • Påvisande av virus med bl. a. PCR. Prov tas från ögon och svalg (även blod och urin kan användas).
 • Serologi – parprov för att se om antikroppar stiger
 • Om enbart neurologiska symtom och misstanke om CDV –jämför serumtiter med CSF-titer (= titer i cerebrospinalvätska)
  • titer=halten av ett ämne i en lösning
 • Obduktion
70
Q

Behandling och omvårdnad av valpsjuk

A
 • Symtomatiskt och understödjande: Vätsketerapi, Syrgas, Kramplösande läkemedel, Behandling mot sekundärinfektioner
 • Håll rent runt ögon och nos, skydda huden med salva.
 • Ofta god prognos om ej neurologiska symtom, men akuta dödsfall förekommer.
 • Obs –strikt isolering, luftburen smitta!

Vaccination - Vaccination mot CDV ingår i rekommendation om basvaccin till hund! Tack vare att de flesta svenska hundar vaccineras ses sjukdomen sällan i Sverige idag. (Profylax – vaccin)

71
Q

Kan CDV (valpsjuka) drabba andra djur?

A

Kan även drabba iller, ger främst symtom från luftvägar och hud, med mkt hög dödlighet

72
Q

Vad är leptospiros?

A
 • Bakterie som främst utsöndras med urinen
 • Infektera genom intakta eller skadade slemhinnor, samt genom hudlesioner, Direktsmitta via bett kan ske
 • Hundar smittas typiskt via varmt, stillastående vatten där gnagare eller infekterade hundar urinerat (Gnagare viktig reservoar)
 • Förekommer i Sverige, men är vanligare i varma länder - Utbrott under varma, regniga perioder.
 • Zoonos – kan ge influensaliknande symtom
73
Q

Symptom av leptospiros

A
 • Subklinisk infektion vanlig hos vuxna hundar - Kan ändå sprida smitta!
 • Unga hundar kan få akut sjukdom med feber och njur-och/eller leverskador → polyuri, polydipsi
 • Näsblod, blod i urin och avföring, blödning i slemhinnor, ikteriskaslemhinnor, kräkningar, respiratoriska symtom förekommer
 • LPHS = Leptospiral Pulmonary Haemorragic Syndrome – ovanligt, allvarligt syndrom med lungblödningar, ofta dödligt
74
Q

Diagnos leptospiros

A
 • Serologi – parprov (två ibland tre), Kan kompletteras med PCR-undersökning av urin och blod
 • Tas så tidigt som möjligt och sen 1 – 2 veckor efter
 • SVA rekommenderar inte snabbtester!
75
Q

Behandling och omvårdnad av leptospiros

A
 • Kan behandlas med antibiotika
 • Symtomatisk behandling, ofta vätsketerapi och korrigering av elektrolytrubbningar
 • Rengöring - Bakterien trivs i fuktiga miljöer. Torr rengöring med desinfektionsmedel, Därefter mekanisk rengöring med vatten och rengöringsmedel. - Skyddsutrustning!
 • Handskar vid hantering av sjuka och nyligen tillfrisknande hundar (och självklart vid kontakt med deras urin)
76
Q

Vad är Brucellos?

A

Brucella canis, En bakterie som främst sprids via sperma, vaginala flytningar och urin → smittar via parningar, artificiell insemination eller via oral kontakt med kroppsutsöndringar

 • Kan utsöndras i flera månader
 • Ovanlig i Sverige - Risk att smittan förs in via import av sperma eller hundar, eller vid parning med utländska hundar
 • Zoonos – kan ge undulerande feber hos människa
77
Q

Symtom på brucellos?

A
 • Hanhund: Inflammation i bitestiklar, testiklar, pungdermatit, spermaförändringar som kan leda till infertilitet
 • Tikar: Sen abort, dödfödda valpar, kraftiga flytningar efter abort. Ibland trötthet, avmagring, pälsförändringar, förstorade lymfknutor. Subklinisk smitta vanligt. Hunden kan aldrig bli av med bakterien, utsöndringen tros pågå i upp till fem år.
78
Q

Diagnostik av brucellos

A
 • Serologi – tar dock lång tid innan antikroppar bildas (upp till 12 v). Titern sjunker efter en tid, men kan stiga igen vid löp, dräktighet, abort.
 • SVA använder olika former av snabbtest – prov tas från t. ex. aborterade foster, flytningar, sperma eller urin
 • Positivt svar bekräftas alltid med bakteriologisk odling
79
Q

Behandling av brucellos

A

Ingen kombination av antibiotika har visats sig kunna leda till elimination av bakterien – avlivning rekommenderas (SJV kan fatta beslut om detta)

80
Q

tre viroser och bakteriella sjukdomar hos hund och katt

A

Borrelios, anaplasmos och rabies

81
Q

Vilka/vilken av viroser och bakteriella sjukdomar hos hund och katt är zoonoser?

A

Borrelios, rabies

82
Q

Vilka/vilken av viroser och bakteriella sjukdomar hos hund och katt är anmälingspliktiga?

A

Rabies

83
Q

Hur sprids borrelios?

A

Smittspridning - Borrelia burgdorferi - överförs till människor och djur via fästingbett. Smittan överförs när fästingen sugit blod i 1-2 dygn.

84
Q

Symtom på borrelios?

A
 • Ca 95 % av infekterade hundar utvecklar inte symtom, Även katter kan infekteras men utan klinisk sjukdom
 • Ca 5 % av infekterade hundar får akut feber, dämpat AT, vandrande hälta pga artri
85
Q

Diagnostik av borrelios

A
 • Serologi: Parprov med fyrfaldig titerstegring kan eventuellt stödja diagnosen klinisk borrelios
  • Tänk på att antikroppar kan kvarstå i flera år - Positivt antikroppstest betyder att hunden nån gång har infekterats och behöver inte vara sjuk just nu. Andra tänkbara orsaker måste uteslutas innan positiv serologi tolkas som anledningen till hälta hos hund!
 • PCR: Svårt att hitta bra provmaterial, ev. biopsi från ledkapsel eller från hud vid affekterad led
86
Q

Behandling och omvårdnad vid borrelios

A
 • Behandlas med antibiotika (amoxicillin)
 • Klinisk förbättring sker oftast inom 1-2 dagar, annars bör diagnosen omprövas
 • Ev. NSAID – smärtstillande antiinflammatoriskt behandling. Korta koppelpromenader, mjuk bädd.
 • Förr behandlades hundar med doxycyklin (antibiotikum med ospecifik antiinflammatorisk effekt) och blev bättre men senare sämre
87
Q

Smittspridning av anaplasma

A

Anaplasma phagocytophilum (tidigare Ehrlichia) överförs via fästingbett. Smittan sker över 1-2 dygn, infekterar då granulocytära neutrofiler.

88
Q

Symtom på anaplasma

A

Vanligt med asymtomatisk infektion hos hund och katt. Ibland kortvarig feber, nedsatt AT, ömhet i leder och muskler. Eventuellt även blödningar i slemhinnor, blodig avföring, gastroenterit, näsblod, förstorade lymfknutor

89
Q

Diagnostik av anaplasma

A
 • Bakterien påvisas med PCR i blodprov tagit i akut skede
 • Även asymtomatiska hundar kan vara PCR-positiva.
 • Morulae(cell klump) innehållande bakterien kan ibland ses i neutrofiler blodutstryk (dock lägre sensitivitet och specificitet än PCR)
 • Ofta förändringar i blodbilden; trombocytopeni, lymfopeni, anemi
90
Q

Behandling och omvårdnad av anaplasma

A
 • Vid betydande kliniska symtom och stark misstanke och klinisk anaplasmos kan hunden behandlas med antibiotika (doxycyklin)
 • Klinisk förbättring förväntas inom 1-2 dagar, annars bör diagnosen omprövas
 • Ev NSAID –smärtstillande antiinflammatoriskt behandling. Korta koppelpromenader, mjuk bädd.
 • Hundar med smärta från musker/leder av annan anledning kan svara positivt på doxycyklin tack vare dess antiinflammatoriska effekt!
 • Fästingprofylax!
91
Q

Vad orsakar rabies?

A

Orsakas av ett lyssavirus

92
Q

Smittspridning av rabies?

A
 • Smittar via saliv till skadad hud eller till slemhinna (även intakt)
 • Utsöndras i saliven i upp till 2 veckor innan djuret visar symtom
93
Q

Symtom av rabies

A

Beteenderubbningar p.g.a. hjärnhinneinflammation

 • Vilda djur blir mindre skygga
 • Tama djur blir skygga och/eller aggressiva
 • Leder till förlamningar, rörelsestörningar, kramper, död
94
Q

Diagnostik av rabies

A

Obduktion –hjärnvävnad undersöks

95
Q

Några endoparasitära sjukdomar hos hund och katt

A

spolmask, bandmask, rävens dvärgbandmask, lungmask (hund), fransk hjärtmask (hund), giardia, tosoplasma

96
Q

Vilka endoparasitära sjukdomar hos hund och katt är anmälningspliktiga?

A

rävens dvärgbandmask

97
Q

Vilka endoparasitära sjukdomar hos hund och katt är zoonoser?

A

Rävens dvärgbandmask, toxoplasma

98
Q

Förekomsten av spolmask (Toxocara canis & cati)?

A

Främst besvär hos unga djur i t.ex. kennelmiljö, Ovanligt hos vuxna hundar, men förkommer hos vuxna jagande utekatter (oftast symtomfritt förlopp)

99
Q

Symptom av spolmask (Toxocara canis & cati)?

A

dålig tillväxt, diarré, ruggig päls. Om kraftig infektion –hosta, nosflöde, ascites, tarmperforation

100
Q

Hur Smittar spolmask (Toxocara canis & cati)?

A
 • Hund: Intrauterin eller galaktogensmitta vanligast –dvs. smitta i livmodern eller via modersmjölk. Vuxna hundar –intag av smittade gnagare (mellanvärdar) eller ägg.
 • Katt: kattungar via modersmjölk. Vuxna katter via intag av smittade gnagare (mellanvärdar) eller ägg.
101
Q

Förekomst av Bandmask -Hydatigera (Taenia) taeniformis?

A
 • Vanligt förekommande hos vuxna utekatter
 • Flera arter av bandmaskar förekommer hos hundar, ger sällan kliniska symtom.
102
Q

Hur smittar Bandmask -Hydatigera (Taenia) taeniformis?

A

Indirektsmittväg - Katter kan bara smittas genom att äta larvstadier i mellanvärden, det sker ingen smitta direkt mellan katter.

103
Q

Symptom på Bandmask -Hydatigera (Taenia) taeniformis?

A

Oftast symtomfritt förlopp, ibland GI-störningar.

104
Q

smitta, förekomst, påverkar människan? Rävens dvärgbandmask -Echinococcus multilocularis

A
 • Rävar och hundar är huvudvärdar (sällsynt katter) och visar ej kliniska symtom
 • Smittas via intag av infekterade mellanvärdar (smågnagare)
 • Zoonos, kan ge allvarlig sjukdom hos människa. Anmälningspliktig! Människor kan smittas via intag av maskägg från infekterad huvudvärd avföring
 • Parasiten utvecklas som en svulst i levern, kan även sprida sig i kroppen till andra organ
105
Q

3 olika Lungmaskar hos hund ?

A
 1. C. aerophila lever i lungorna. Direkt livscykel (fekal-oral)
 2. Crenosomavulpis lever i lungorna. Snäckor/sniglar utgör mellanvärdar, hundar kan smittas genom intag av dessa.
 3. Oslerus osleri påvisas sällan i Sverige, men den ökade importen av hundar kan innebära att smittan blir vanligare. Lever i trachea + bronker. Smittar via kontakt med avföring eller saliv från infekterade hundar
106
Q

Symtom på lungmask hos hund

A

Hosta

 • Vid C aerophilia äve nosflöde
107
Q

Förekommer lungmask hos katt?

A

Lungmask hos katt (Aelurostrongylus abstrusus) påvisas sällan i Sverige. Smittar via snäckor/sniglar el. transportvärdar

108
Q

Vad gör fransk hjärtmask hos hund -Angiostrongylus vasorum ?

A

Parasiten lever i hundens lungartärer och höger hjärtkammare → sekundär hjärtpåverkan, koagulationsrubbningar

109
Q

Förekomst, smitta av Fransk hjärtmask hos hund -Angiostrongylus vasorum

A

Förekommer hos hunddjur i stora delar av världen, har påvisats hos hund i Sverige sedan 2003. Endemisk på Sydkoster.

Larver avgår med avföringen, äts upp av sniglar → hundar smittas genom att äta/slicka på sniglar/snäckor. Kan även spridas via grodor och paddor

110
Q

Klinisk bild av hjärtmask hos hund?

A

Nedsatt AT, avmagring, hosta, dyspné, motionsintolerans, hjärtsvikt, blödningar/koagel i organ.

 • Obs! Akut förlopp med anafylaktisk chock, grav koagulationsrubbning som ger skador i organ inkl. CNS förekommer.
111
Q

Diagnos av hjärtmask hos hund?

A
 • Blodprover: Anemi, trombocytopeni
 • Understödjande behandling kan behövas, ibland stationärvård/intensivvård
 • Obs! Risk för akut försämring när riktad behandling sätts in pga massiv avdödning av maskar. Prognosen generellt sett god om inte grava, irreversibla symtom
112
Q

Är giardia en zoonos?

A

Kan smitta till människa, men de genotyper som hund och katt oftast har är artspecifika.

113
Q

Hur smittar giardia?

A

Fekal - oral direktsmitta

114
Q

Giardia i miljön

A
 • Påvisas hos ca. 25–30 procent av friska valpar och kattungar
 • Mycket tåliga cystor, motståndskraftiga mot flera desinfektionsmedel, kan överleva i månader i fuktig miljö. Känsliga för värme, frysning och uttorkning, överlever endast ca. en vecka i bostadsmiljö
115
Q

Symptom på giardia

A

Ofta opportunistisk, kan ge intermittent diarré och kräkningar vid t. ex. stress, foderbyten, andra GI-störningar

116
Q

smitta av Toxoplasma hos katt -Toxoplasma gondii

A
 • Katten som huvudvärd men kan infektera många andra arter inkl. människa (zoonos)
 • Katter smittas oftast när de äter infekterade mellanvärdar, t. ex. fåglar/möss, eller utfordras med rått kött från infekterade djur.
 • Parasiterna ligger i vävnadscystor i mellanvärdensmuskulatur. Katten sprider smittan vidare genom tåliga oocystori avföringen
117
Q

Symptom på toxoplasma hos katt

A
 • Oftast subkliniskt förlopp hos katter med normalt fungerande immunförsvar,eventuellt lindrig diarré
118
Q

Toxoplasma hos människa

A
 • Smittas av via intag av otillräckligt upphettat kött eller oocystor från miljön (t. ex. vid rengöring av kattlådor)
 • Vanligen subklinisk infektion eller övergående influensaliknande symtom
 • Parasiten ligger latent under resten av livet, kan reaktiveras vid sänkt immunförsvar (t.ex. hos aidspatienter).
 • Om en gravid kvinna smittas med Toxoplasma kan parasiten överföras till fostret, och orsaka missfall, hjärnskador och blindhet