Hud Flashcards

1
Q

Hur vanligt är hud problem hos våra djur?

A

20% av hundarna som kommer till klinik har hudproblem enligt försäkringsdata, enligt klinikdata är hud den fjärde vanligaste orsaken

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Kan man behandla hudproblem?

A

Många av de hudsjukdomar som finns är behandlingsbara men inte botbara- sjukdomen finns alltså kvar men går att kontrollera så att patienten mår bra, men slutar vi behandla blir patienten sjuk igen. Hudsjukdomar kan alltså påverka patientens livskvalitet genom lidande tex, detta lidande kan resultera i att man måste avliva om man inte behandlar rätt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad är ett problem med behandling av hudproblem som orsakats av infektioner?

A

Hudåkommor orsakar infektioner → behöver behandlas med antibiotika → kan i värsta fall leda till antibiotikaresistenta bakterier/ infektioner

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Är otit en hudåkomma?

A

Ja, Otit (öronproblem) är även detta en hudåkomma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vad behöver fungera på en hudklinik?

A
 • Bokningen! Tar ofta lång tid med hudpatienter, så man måste ha ett humm om hur lång tid denna patient kan ta
 • Rätt saker ska vara tillgängliga, sterilt packade osv
 • Diagnostiska tester/ provtagningar, ska göras på rätt sätt
 • Rätt information till djurägare- nyckelroll för dss!
 • Undervisa djurägare, hur ska man utföra behandlingen på rätt sätt? Fungera som ett stöd för djurägaren så att djuret får en så bra behandling som möjligt hemma
 • Kontakt/ stöd djurägare
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hur kan man snabbt ställa diagnos vid hudproblem?

A

Det kan man inte. Det finns ett begränsat antal sätt för huden att visa att de inte mår bra, så många hudsjukdomar har lika kliniska presentationer. Man kan alltså inte kolla lite snabbt och ställa diagnos

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Hur ser processen för att ställa diagnos vid hudåkommor ut?

A
 1. Anamnes - Behöver ställa frågor
 2. Undersökning - Klinisk undersökning eftersom hudproblem kan ha grundorsak i kroppen och återspeglas i huden
 3. Diff diagnoser - Vilka diagnoser är möjliga?
 4. Provtagning/ tester baserade på diff diagnoserna
 5. Ställer diagnos
  - Behandling kan bestämmas endast efter diagnos
  - Vi kan inte heller uttala oss om prognos innan vi har en korrekt diagnos
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad ska man tänka på när man tar anamnes?

A
 • Vi måste ha en korrekt sjukdomshistoria
 • Vem har koll på hur sjukdomen har utvecklat sig? Ibland kan man tex skicka hem ett formulär till djurägaren/ familjen som de kan fylla i hemma (Detta kan även vara bra att ha skriftligt från djurägaren i försäkringssyften)
 • Se till att få ett klar tidspunkt när problemen startade!
 • Fråga specifika frågor!
  • Inte kliar det, utan hellre biter, slickar, gnider, river patienten sig någonstans?
  • Medicineras den med någonting? Har medicineringen följts?
  • Vid återbesök: fråga hur de har medicinerat, inte om de medicinerat
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hur kan man veta om kala fläckar är ringorm eller alopecia areata?

A

Ringorm ger kala fläckar som spontanläker inom 3 månader. Om en patient haft kala fläckar i längre perioder kan de tex ha alopecia areata

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vad ska man tänka på när man boka besök åt patient med hudåkomma?

A
 • Är det något som hållit på en kort tid så är det generellt lättare att ställa diagnos
 • Något som pågått en lång tid och som kanske åkt runt till olika kliniken kan behöva skickas efter journalen osv, också generellt mer komplicerat och mer tidskrävande
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vad ska man tänka på under besöket vid hudåkomma?

A

Det finns en risk att det är en infektion i huden→ hygien!!! Hygien är superviktigt för att minska risken för vårdrelaterade MRSA/P!

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad finns det för riskfaktorer för MRSA/P ?

A
 • Kontakt med human MRSA bärare
 • Upprepade antibiotika behandlingar, antibiotika under senaste året
 • Kirurgi och tid stationärvård, stationärvård under senaste året
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad är viktigt vid hygien policy på kliniken?

A
 • Handhygienen är det allra viktigaste!
 • Hygienpolicy ska finnas på kliniken
 • Sterilpacka/ autoklavera instrument osv
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vad ska hinnas med på ett besök?

A

Anamnes, Klinisk undersökning (hela djuret och huden), Sätt upp lämpliga differentialdiagnoser, Besluta och kommunicera vilka diagnostiska tester som behövs för att verifiera eller utesluta, Genomföra dessa diagnostiska tester, Kommunicera resultat, Kommunicera behandling och prognos, Förskriva mediciner och Debitera

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Hur får vi ett lyckat resultat vid hudproblem?

A
 • Viktigt att djurägaren förstår! Kan vi underlätta på något sätt så att det blir bra?
 • Vad har vi gjort? Vad kom vi fram till? Vad behöver göras?
 • Var tydlig med djurägaren om hur de ska exempelvis schamponera, direkt på klådorna, hur lång tid det ska vara på osv så att det inte görs fel- ge exempel på hur saker kan lösas!
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vilka prasiter som kan ge hudproblem hos våra djur kan ge bett på människan?

A

Loppor, mjällkvalster, Rävskabb

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Klåda

A
 • Klådan ska ha varit med hela tiden!!
 • Kliar det så finns det tre grupper det kan vara: Ektroparasiter, Infektioner, Allergier
 • Man går igenom utredningen i denna ordningen- PIA
 • Fästingprofylax har resulterat i att angreppen av parasiter har minskat drastiskt senaste åren- förlust i kunskap på klinik
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Vad kan hudproblemen vara om det inte ger klåda?

A

Kan vara: Alopeci, Ulcerationer, Seborré, Pigmentförändringar, Knölar

 • Alla dessa ger olika diagnoser
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Hur fungerar lössens ägg på värddjurets kropp?

A

Gemensamt för löss är att äggen limmas fast på hårstråna och sitter där (Mjäll eller ägg? Mjället lossnar om man drar fingret över, inte ägget)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Var är der vanligast på kroppen att man hittar löss?

A

Vanligaste stället att hitta löss är bakom öronen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Vad är det gör löss vi har för hund, katt och häst i sverige?

A

Hund: Linognatus setosus(blodsugande lus). Kan leda till anemi

Katt: ingen blodsugande lus! EndastFelicola subrostatus (pälsätare)

Häst: kan ha både pälsätande och blodsugande löss: Damalinia equi, Hematopinus asini

Löss är extremt värdspecifika!

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Hur sker diagnostik av löss?

A
 • Man hittar lössen! Finkam är bra hjälpmedel, Man kan även titta med förstoringsglas eller otoskop utan kona
 • Fånga upp de man hittar på tejp och kolla i mikroskop eller förstoringsglas
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Vilken är den jobbigaste loppan att få?

A

Kattloppa(Ctenoephalids felis)är ett problem, kan vara väldigt jobbig att bli av med

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Vad ska man ta för Anamnes vid misstanke om loppor?

A
 • Bett på människa! En av de tre utvärtes parasiter som kan bita människor (av misstag) - Fråga om människorna har fått hudförändringar
 • Resor- har djuret varit ute och rest?
 • Loppan kan vara mellanvärd för en sort av hundens bandmask
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Vad på kroppen skapar loppor problem?

A

Loppor skapar problem och håravfall på ländryggen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Diagnos av loppor

A

Hitta loppan! - de springer fort. Annars hitta loppavföring, är kommaformat och specifikt för loppan. Om man fuktar blir det rödbrunt eftersom det är blod i

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Vad finns de för olika loppor, och varför är det viktigt att identifiera dem?

A

Viktigt att se vilken loppa det är eftersom rått och igelkottloppor inte kan föröka sig med blod från hund och katt. Räcker med ett preparat som dödar vuxna loppor

Kattloppor däremot kan överleva i upp till ett år utan mat och förökning. Om de inte kan äta men lägga ägg kan de överleva 3 månader. Kan de föröka sig och äta så lever de inte så länge men de lägger ägg. Äggen ramlar av tillsammans med loppavföring som larverna lever på. Larverna kan bli puppor som kan ligga vilande länge. Det är så svårt att bli av med dem

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

När ska man kolla för Cheyletiella (mjällkvalster)?

A

Kolla valpar och kattungar när de kommer in för vaccination om det ser ut som de har mjäll- kan var mjällkvalster

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Symptom på mjällkvalster?

A
 • Ger lindrig klåda
 • Kan bita människor!
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Diagnostik av mjällkvalster

A
 • Tejpprov!
 • Alternativt skrapprov - använd då olja, de fungerar som lim, gör att parasiterna inte kan röra sig, och man får med sig mer material
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Vad är Otodextes cynotis?

A

Öronskabb

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Vilka drabbas vanligen av Öronskabb (Otodextes cynotis)?

A

Vanligt hos kattungar. När en hund har öronskabb är den nästan alltid smittad av en katt- fråga om hunden umgås med katt!

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Hur ser öronskabb ut?

A

Grynigt, svart sekret. Vickar på sig i objektglas eftersom de är väldigt rörliga. Går även att se i förstoringsglas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Hur diagnoserar man öronskabb?

A

Använd curett för att plocka upp material från örat, använd olja

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Vilka drabbas av Benskabb (Chorioptes)?

A

Vanligt på häst, speciellt hästar med rik benbehåring

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Hur diagnoserar man benskabb?

A

Skrapprov. De är jätterörliga! Måste använda olja även på skrapskalpellen. Kan behöva sedera hästen för att ta bra skapprover

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Symptom på Rävskabb (Sarcoptes)

A

Klåda!! Kraftigt kliande parasit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Anamnes vid rävskabb

A

Bett på människa

Öronkanterna attackerade, armbågarna, undersida buken och vid hasar

39
Q

Diagnostik av rävskavv?

A
 • Klådreflex i öronkatnen- man nyper i örat. Har de då en omedelbar klådreflex med bakbenet så har de i princip rävskabb
 • Har den förändringar i armbågarna, undersda buken och vid hasar? Ta skrapprov här
 • PCR test
 • Man kan med blodprov titta på om de har antikroppar mot rävskabb
40
Q

Vad är Demodex?

A

Hårsäckskvalster

41
Q

Hårsäckskvalster (Demodex) klinisk bild

A

Kliniska presentationer från mild demidos är en fokal hårlös fläck, ofta på huvudet. Blir hårlöst eftersom hårsäcken inte producerar hår, demodex sätter sig i talgkörtelgången

Det bli infektion i varierande grad runt hårsäcken

42
Q

Smittar demodex (hårsäckskvalster) över olika arter?

A

Nej, Smittar inte över olika arter

43
Q

Hittar man demodex på hund?

A

På hund hittar vi inte demodex (som finns i normalfloran) om de inte förökat sig abnormt mycket, så det är sjukligt om vi hittar de i prover. Immunförsvaret borde hindra demodex att sprida sig.

44
Q

Hur skrapar man för att se demodex?

A

Man måste skrapa ganska djupt för att komma ner där demodex sitter-där finns det också blodkärl och nerver → gör ont! Kan behöva smärtlindra

45
Q

Vad är demodikos?

A

Demodikos =är en hudsjukdom som beror på att hundens immunförsvar inte lyckas hindra hundens hårsäckskvalster (Demodex canis) att föröka sig. 50% kliar, kan vara generell eller mer utbredd.

46
Q

Hur delas demodikos upp?

A

Juvenil (över 95%)
- Debut <18 mån. Startar ofta med kala fläckar vid 6-8 månaders ålder
- Verkar finnas en genetisk koppling och har generellt ingen koppling till nedsatt immunförsvat

Adult
- Debut medelålders-gammal. Ofta pga att immunförsvaret är nedsatt, tex pga tumör
- När en vuxen hund får demodikos måste vi alltid leta efter något annat

47
Q

Diagnos av demodex?

A
 • Djupa skrapprov med olja både på skalpell och objektsglas
 • Kan behöva sedera och klämma för att få ut material
 • Man kan även rycka hårstrån för att se om vi får med demodex kvalster
48
Q

Vad ska man tänka på vid skrapprover?

A
 • Använd skrapskalpell, inte kirurgisk
 • Använd olja när man skrapar och på glaset
 • Klipp hår om det är svårt att nå ner till roten
49
Q

Vad beror Hudinfektioner på?

A

beror på bakterier, jästsvamp eller ringorm

50
Q

Vilka av ringorm, bakterier och jästsvamp kliar/kliar inte?

A
 • Ringorm kliar som regel inte
 • Bakterier och jästsvamp kliar
51
Q

Vad är Pyodermi?

A

Infektioner i huden. Delas in beroende på hur djupt ned i huden de når: Yt- pyodermi, Ytlig pyodermi och Djup pyodermi.

Väldigt vanligt på främst hund och häst, mindre på katt.

 • Staph. pseudointermedius90% av fallen på hund
 • Staph. aureuspå häst
52
Q

Är bakterier i huden sekundär eller primär?

A

Bakterieinfektioner i huden är alltid sekundära! Huden har någon skada så att bakterierna kan kommer in. Viktigt att gå till botten om en patient har återkommande bakterieinfektioner i huden!

53
Q

Vad är Yt- pyodermi?

A

Infektionen har bara koloniserat det översta förhornade hudlagret

54
Q

Olika typer av Yt-pyodermi?

A
 • Intertrigo: i veck (tex ansikts eller svansveck). Kliar ofta ordentligt och kan göra ont
 • Fukteksem: ett fuktande eksem. Gör ont, generellt välavgränsat område med gult i mitten. - Sedera, ge smärtlindring, Raka runt om
 • BOG (bakteriell överväxt)- kraftig inflammatorisk reaktion
55
Q

Vad är viktigt att göra för att kunna identifiera en yt-pyodermi?

A

Se till att klippa runt om för att se om det verkligen är en yt- pyodermi!

56
Q

Vad är Ytlig pyodermi, symptom?

A
 • Har gått lite längre ned i huden men är inte än i underhuden där det finns blodkärl och nerver
 • Pustler (varfylld blåsa), Kolarett, Krustor (skorpor), Fokal/ multifokal alopeci
57
Q

Exempel på någora ytliga pyodermi?

A
 • Impetigo - ses ofta på små valpar som legat på kissiga tidningar etc.
 • Mukokutan pyodermi -
 • Ytlig follikulit(hårsäcksinflammation)
 • Ytlig spridande pyodermi - stor kolarett, översta cellagret skiktar sig och lossnar
58
Q

Vad är Djup pyodermi, symptom och några olika typer?

A

Ner i underhuden där blodkärl finns. Kan leda till blodförgiftning om det felhanteras.

Har oftast ont

59
Q

Några olika typer av djup pyodermi?

A
 • Dränerande fistlar (Fistel=epitelklädd, falsk förbindelse mellan två hålrum.)
 • Flegmon (bakteriell infektion med varbildning som sprider sig diffust i lös bindvävnad, speciellt djup subkutan vävnad, och ibland också längs muskler)
 • Furunkler (abscesser med ursprung i hårfolliklar i övergången till subcutis.)
60
Q

Diagnos av pyodermi

A

Cytologiprov
- Tas med skrapskalpell på yta eller med kanyl i bölder. Färgas och kollas på i mikroskop
- Ingen olja!! Annars går det inte att färga

61
Q

Behandling av de olika typerna av pyodermi?

A
 • Odling med resistensbestämning behövs om de behöver antibiotika
  • Djup behöver alltid antibiotika
  • Ytlig kan behöva men bör få en chans att läka utan
  • Yt ska aldrig ha antibiotika
 • Bakteriedödande medel utan antibiotika på alla yt och ytliga
  • Klorhexidinschampo vid torr hud
  • Benzoylperoxid vid fet hud
  • Klorhexidinspray, alkogel, medicinsk honung, väteperoxidkräm 1% etc.
62
Q

Diagnos av Jästsvampsinfektion - Malassezia?

A

Diagnos ställs genom tejpprov. (Svårt att skrapa eftersom det är torr hud och man får inte använda olja). Använder klar tejp, Trycker på flera ställen, Tejpar sen fast den på blå färg på objektsglas och pressar ut färgen.

63
Q

Symptom på Ringorm?

A

Svamp, Ger kala fläckar och hårlöshet, Kliar inte!

 • Behöver keratin(äter det) för att kunna överleva. Det finns i översta hudlagret, hår och naglar och svampen invaderar därför hårstråt. Skapar mindre eller mer inflammation → Tappar hårstråt
 • Gnagarnas ringorm kan inte spontanläka på hund, även människa kan smittas
64
Q

Diagnostik ringorm

A

Odlingsprov!

 • Innan vi tar prov för ringorm måste vi sprita av, sen plockar vi hårstrån från de drabbade områderna (Alltså hår och hudflagor).
 • Skta för att få med blod! Då kan vi få ett falsk negativt svar
 • Stoppa inte i ett tättslutande provrör, Lägg i folie och i ett rent vitt kuvert
 • Katter kan vara symptomfria bärare! Ta då en steril tandborste och borsta igenom hela katten och skicka sedan hela tandborsten till labbet

Man kan även använda: Desk side cultures- hemmaodling (Rekommenderas inte), Trichogram, Woods lampa (endast om vi misstänker kattens ringorm), PCR

65
Q

Vad är allergi hos hund och katt?

A

Allergi hos hund är framför allt ett dermatologiskt problem. Hos katt och häst är spektrat större

66
Q

Vilket är det primära symptomet på allergi?

A

Klåda

67
Q

Vad kan olika allergier vara?

A

Föda, Omgivning (pollen, dammkvalster, mögel osv), Insekter/ loppor/ knott (alergi mot små peptidkjedjor i insekters saliv), Kontakt (tex nickel, ffa hos häst).

68
Q

Vilka är de vanligaste allergierna hos hund,katt och häst?

A

Vanligaste i sverige är föda och omgivning.

Vanligaste hos häst är Insektsallergi.

69
Q

Olika symptom på allergier hos katt?

A

Symmetrisk alopeci: Håret har inte fallit bort, de har slickat eller kliat bort de
- Överdrivet putsbeteende kan orsakas av klåda- fråga ägaren på rätt sätt! Djurägaren kanske inte alltid märker eftersom katter är lite mer privata

Miliär dermatit: Man känner små små krustor, går inte att se

Astma

Eosinofila granulom-komplexet
- Eosinofila plaque: upphöjda, röda, fuktiga, kliar som fan. Ta cytologiprov för att skilja från tumör
- Lineära granulom
- Indolenta ulcera: överläppen blir tjock och sårig

De kan även ha ett överdrivet putsbeteende av andra anledningar

70
Q

Hur många symptom på allergi behövs för att de ska ses som allergi?

A

Inget av dessa symptom är bara för allergi, men en allergisk katt har en kombination av två eller fler av dessa

71
Q

Symptom allergi hos häst

A

Klåda, Nässelutslag, Ekvin astma, Eosinofila granulom (blir knölar)

72
Q

Var sitter ofta allergi hos hund lokaliserat?

A
 • Hos en allergisk hund är öronen generellt sätt alltid involverade, eftersom det finns mycket mastceller här.
 • Även på tassarna- mellan tramdynorna- är det också ofta problem.
 • Även runt ögonen, i ansiktet och i armhålor och ljumskar.
 • Det sitter inte mycket mastceller på tex ryggen, därför har man som regel inte utslag på ryggen (undantag loppallergi). Om det är utslag på ryggen kan patienten ha fått en sekundär infektion (alt loppallergi).
 • Hundar kan även ha både födo- och omgivningsallergi, det är ganska vanligt - Viktigt att inte missa att patienten har en kombo!!
73
Q

Vad är atopi?

A

allergi mot ämnen i omgivningen

74
Q

Diagnostiska kriterier för atopi

A
 • Debut <3 år, Bor inomhus, Kortisonresponsiv, Klåda första symptom, Framtassar och öron affekterade, Öronkanterna affekterade (ej Schäfer)(Öronkanter hör ihop med rävskabb), Ryggen affekterad
 • Man kan göra detta om man uteslutit parasiter och infektioner i huden
 • Föda och omgivningsallergi kan presenteras helt identiskt!
75
Q

Varför är åldern vid debut viktig?

A

De flesta allergier startar med sina besvär mellan 1,5 års ålder och 3 års ålder för hund

För födoallergier är åldern under 1 år vid debut, alternativt väldigt sent i livet för hund

76
Q

Diagnos av allergi

A
 • Börjar alltid med dietutredning
 • Om man gör en eliminationsdiet behöver man äta allergifri kost i 8 veckor. Under denna tid får vi inget svar på om patienten är födoallergisk. Efter dessa 8 veckor gör vi en dietprovokation i 14 dagar. Man sätter då till lite av allt av de den tidigare åt- samma varje dag!
 • Sen tittar man på hur det går med klådan- om den är klådfri under transportsträckan och sen får utslag under provokationen är den antagligen födoallergisk. Om den fortfarande har problem efter 8 veckor av allergikost så kan vi fastställa att det är omgivningsallergi. Man gör dock ändå matprovokationen för att se om den är dubbelt allergisk.
 • Fram till vecka 6 kan man ge klåddämpande medel som går ur kroppen snabbt om detta är ett stort problem.
77
Q

När börjar man inte med dietutredning vid allergi?

A

Man kan inte komma fram till omgivningsallergi utan att kolla födoallergi först. OM det inte är så att de är friska vissa delar av året och har symptom andra delar, då är det antagligen något säsongsbaserat (Detta är enda gången man kan skippa eliminationsdiet)

78
Q

Vad är då en allergifri kost?

A

Man använder hydroniserad mat, där man klippt sönder proteinkedjorna med hjälp av enzymer

 • Ingenting annat än allergifoder och vatten får ges
79
Q

Vad finns det för Apotitester?

A
 • Man kan använda pricktest- intradermaltest
 • Serologi - Ingen av dessa test diagnostiserar atopisk dermatit (omgivningsallergi)
 • Det är bara när vi har gjort en eliminationsdiet och provokation som vi kan diagnostisera.
80
Q

Hur tar hundar upp allergena partiklar?

A

Hundar tar upp allergener genom huden, inte bara genom luftvägarna. Det betyder att fast allergenet har slutat utsöndras men ligger på backen kan hunden ta upp den.

81
Q

omvårdnad och behandling vid allergi?

A
 • Undvika? Olika svårt beroende på vilken allergi det är
 • Sköt hunden - Hindra sekundär infektion och minska allergenupptag- duscha tex om hunden är allergisk mot pollen
 • Behandla den allergiska inflammationen: Lokalt, Allmänt
 • Skapa tolerans: Vi kan i vissa fall vaccinera fram en tolerans genom Allergenspecifik immunoterapi.
82
Q

Hur fungerar Allergenspecifik immunoterapi?

A

Man ger små mängder allergen sc, i lymfknuta eller oralt

Man behöver fortsätta med vaccinet hela livet hos hund och katt. Hos häst kan vissa bli permanent bra efter 2 år men det är svårt att veta

83
Q

Vad är Otitis externa?

A

Öron inflammation,inflammation av huden i den yttre hörselgången. Väldigt vanligt hos smådjur!

 • Lätt att observera- djurägaren märker ofta att det är något fel
 • Det är ett benignt (godartat) tillstånd om man fångar upp det i början
 • Det är lätt att behandla
84
Q

Varför ser vi så storta problem med öronpatienter?

A
 • Beror ofta på bristande hantering
 • Återkommande öronproblem är ofta tecken på något annat
 • Öronproblem blir som regel värre och värre över tid
85
Q

Öronproblem en gång kan vara?

A

Främmande kropp, Öronskabb mm

86
Q

Återkommande öronproblem kan vara?

A

Allergier/ överkänslighet, Keratiniseringsdefekter, Autoimmuna sjukdomar, Neoplasier/ polyper.

Finns alltid bakomliggande orsak!!!

87
Q

??

A

??

 1. En gång
 2. Flera inflammationer
 3. Bryter mot djurvälfärd. Måste antingen opereras och ta bort hela hörselgången och mellanörat eller somna in
88
Q

Predisponerande faktorer som ökar risken för inflammation i örat

A
 • Öronform- långa, hängande öron
 • Fukt (ex badar ofta)
 • Överdriven vaxproduktion
 • Överdriven vård
 • Polyp (utåtväxande, onormal växt från slemhinnan)
 • Allmän sjukdom
89
Q

Primära orsaker till inflammation i örat?

A

Främmande kroppar, Parasiter (ffa öronskabb), Allergi (ffa hund), Annan hudsjukdom, Neoplasier

90
Q

Underhållande faktorer som hindrar avläkning av inflammation i örat?

A
 • Sekundära infektioner - Om de sekundära faktorerna får finnas kvar så kommer infekionen inte att bli bra även om man tar bort de primära faktorerna
 • Iatrogena faktorer- behandlingsorsakat
 • Patologiska vävnadsförändringar- som tilltar över tid
 • Media-otit- inflammation som når mellanörat, kan hålla igång infektionsprocessen
91
Q

Hur ska vi göra med en patient med otit?

A
 • Identifiera primär orsak och se om det blivit någon sekundär infektion med hjälp av cytologi
 • Behandla utifrån fynd
 • Har den något som hindrar att det ska läka av? Behandla detta i såna fall
92
Q

Hur ska man hantera en patient med Återkommande otit?

A
 • Leta bakomliggande orsak!!!
 • Vanligast är allergi - Kan vara första och enda symptomet på allergi!
 • Upprepa atnibiotikabehandlingar ökar risken för att selektera fram multiresistent flora
 • Upprepade inflammationer- risk för kroniska vävnadsförändringar
 • När vi får in supersvullna hörselgångar så behandlar vi med kortison om vi anser att det är reversibelt - Om det varit stenotiskt under längre tid behövs operation, då får man se hur långt ner i hörselgången det är stenotiskt
 • Man kan även behandla med kortison om man tar bort päls från öronen i förebyggande syfte. Den viktigaste proaktiva behandlingen man kan göra är lite kortison i hörselgången 1 ggr i veckan
93
Q

Exempel på åkommor som kan finnas utan klåda, och räknas då som andra diagnoser?

A
 • Alopeci utan klåda
 • Ulcerationer
 • Seborre
 • Pigmentförändringar
 • Knölar