Repruduktion häst Flashcards

1
Q

Vad krävs för att få avla på en hingst?

A

Ofta godkända av ett avelsförbund men man får avla på vem som helst.

 • Vanligtvis godkända i respektive avelsförbund och går igenom undersökning för att godkännas (Bruksprov, premiering)
 • Dräktighetsprocent bör var över 60 % /säsong, Men kan även vara lägre om det är en speciellt duktig häst
 • Förbjudet att avla på hingstar (och ston) som nedärver defekter: Pungbråck, Osteochondros, Grav/tidig spatt, Sommareksem, Struppipning/RAO
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Tre olika sätt för betäckning

A

Naturlig betäckning: Fribetäckning, Hingsten går i flock med ett/flera ston. Vanligast för ponnyraser

Betäckning vid hand: Tex fullblod Insemination ej tillåtet på fullblod

Spermasamling på bock: Sperman från varje språng delas mellan flera ston, Stoet befruktas med artificiell insemination (Färsk/kyld/fryst)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Fördelar/nackdelar med Spermasamling på bock?

A
 • Fördelar: Mindre smittrisk, lägre skaderisk, En hingst kan användas till många ston, Sperman kan transporteras- import/export
 • Nackdelar: Smittspridning?, Risk för överanvändning av en individ, Sämre överlevnad för sperman- lägre dräktighetsprocent, Användning av antibiotika i spädningsvätskan
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vilka Krav på hälsoundersökningar av smittsamma sjukdomar vid seminverksamhet finns?

A

OBS! Anmälningspliktiga sjukdomar

Hingst för AI ska kollas för:

 • CEM (Contagious equine metritis) - Bakterie som orsakar endometrit och infertilitet hos sto. Hingstar symtomfria bärare
 • Virusarterit (EAV) - leder till aborter och svagfödda föl, Även respirationssymtom, feber, ödem. Hingstar symtomfria bärare.
 • Ekvin infektiös anemi (EIA)
 • Hingst för naturlig betäckning (inga krav för provtagning)

Aktuell sjukdom:

 • EHV-3 (ekvint herpesvirus typ 3, godartad beskällarsjuka)
 • Vesikler på penis/vulva - självläker oftast
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Omvårdnadsaspekter avelshingst

A
 • Foder: Anpassad foderstat under betäckningssäsong, Ökad energiåtgång, ev. nedsatt aptit, Kontroll av hull
 • Miljöaspekter: Kontakt med andra hästar, Utevistelse, Minimera stress, Rutiner vid spermasamling (tex olika träns/ grimmor vid vila och betäckning )
 • Motion: God fysik inför betäckningssäsong då det sliter mycket på rygg och knän att betäcka
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hantering av hingstar på kliniken

A
 • Även snälla hingstar kan ändra beteende i en ny miljö och ska bara hanteras av van personal
 • Säkerhetsaspekter: Tänk efter före, Kedjegrimskaft, träns el dyl., Håll avstånd till andra hästar, Fråga djurägare/hingsthållare om skötselrutiner
 • Lugn stalldel
 • Försiktighet med acepromazin - Risk för penisprolaps
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vem utför kastration av häst?

A

Alla hästkastrationer utförs av veterinär

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Varför väljer man att kastrera hingstar?

A

De flesta hingstar som inte används i aveln kastreras (Något vanligare med intakta hingstar inom trav/galopp)

 • Varför kastrera? Temperament - hantering, Praktiska orsaker som hagar, uppstallning, Prestation, Undvika/behandla sjukdomar
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Nackdelar med kastration?

A

Kastrationskomplikationer, Prestation?, Förlorat avelsvärde

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hur görs en kastration på obetäckt funikel

A
 • Görs oftast på stående sederad häst i hemmastallet - Snitt hela vägen in till testickeln (tuna vaginalis), man låter det vara öppet efter. Klämmer av med en tång i 20 minuter
 • Säkerhet!
 • Hygien! - Gör så rent som möjligt och ha sterila handskar
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

förutsättnignar för att göra en kastration på obetäckt funikel

A
 • Frisk häst (tempas på morgonen)
 • Stelkrampsvaccinerad (kastrering görs tidigast 2 v efter grundvacc)
 • Båda testiklarna i scrotum
 • Undvikes vid vida inguinalkanaler (veterinär rektaliserar vid misstanke) - Vidare inguinalkanaler, större kärl
 • Större risker för äldre hingstar (> 2år)
 • Tillräckligt med utrymme, rent - Inomhus alt ute på tex en gräsmatta
 • Hållhjälp (minst en vuxen hästvan person, helst två)

Utan dessa förutsättningar rekommenderar man betäckt funikel (så länge de har stelkramp vacc)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Utrutsning som behövs när man kastrarar obetäckt funikel

A

Lokalbedövning, Stora peanger, Brems, Mashtång, Platelounge, Skalpell, Sedering

Förberedelser av hästen: Brems, Platelounge runt ett bakben, Steriltvätt av scrotum, Lokalbedövning (utförs vanligen av vet - Subkutant + i testiklar)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Hur går Kirurgi av obetäckt funikel till?

A

(utförs av veterinär)

 • Ett hudsnitt över vardera testikel (en testikel i taget kastreras)
 • Öppet in i Tunica vaginalis
 • Funikeln kläms åt med maschtång (ca 15-20min). Tången krossar alla blodkärl
 • Ingen ligering, hudsåren lämnas öppna
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Hur görs Kastration betäckt funikel?

A

Görs under allmän anestesi= sövd häst. Viktigt med lokalbedövning trots allmän anestesi

Utförs på klinik. Högre krav på sterilitet, full operationsutrustning, indukning

 • Ett hudsnitt över varje testikel (lite variation)
 • Tunica vaginalis ska inte öppnas
 • Funikeln kläms åt med maschtång, man tar bort tången ganska snabbt
 • Funikeln ligeras
 • Hudsår/subkutan vävnad - Kan slutas (intrakutant)/lämnas öppet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vilka hingstar kastrerar man med betäckt funikel?

A

Att föredra om hingsten är äldre/har vida inguinalkanaler. Men även många unga hästar eftersom komplikationsrisken är mindre

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Eftervård vid kastration?

A
 • Kontrollera AT, temp
 • Håll koll på svullnad/sekretion i operationsområdet (Obetäckt svullnar och vätskar mer)
 • Rör operationsområdet så lite som möjligt. Tvätta omkring såret på bakbenen om det vätskar mycket
 • Medicinering ordineras av veterinär: Smärtlindring! - NSAID i ca 5 dagar, Antibiotika sättas normalt inte in rutinmässigt
 • Smärtbedömning viktig uppgift för DSS - instruera djurägaren
 • Motion
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Hur ska man motionera efter en kastration?

A
 • Skrittmotion minst 20 min 2-3 ggr dagligen
 • Betäckt kastration – boxvila/boxstor sjukhage 7 dagar
 • Obetäckt kastration – egen hage 14 dagar
 • Efter 14 dagar – succesiv återgång till normalt arbete
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Komplikationer som kan uppstå vid kastration av hingst?

A

Ganska vanligt med komplikationer

 • Oftast lindriga problem, Svullnad i operationsområdet
 • Feber- orsak? Infektion i operationsområdet, viros …
 • Blödning. Kan vara mycket allvarligt- kan blöda ihjä,l men nästan alltid lindrig blödning efter obetäckt kastration
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Konsekvenser vid kastration

A
 • Framfall: Nät - subkutan vävnad, Tarmar- livshotande : Detta händer framförallt på hästar med för vida inguinalkanaler
 • Funikulit = infektion i sädesledaren/funikeln - Vårdhygien! Risk för multiresistenta bakterier
 • Medicinsk/kirurgisk behandling
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Vad är pungbråck/inguinalbråck

A

Bråck i inguinalkanalen som gör att tunntarmar kan matas ut i inguinalkanal eller scrotum. Små bråck kan upptäckas på föl som ”incidental findings”

Kan bli livshotande- inkarcererad tunntarm (Det är alldeles för trångt för tarmen)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Behandling av pungbråck/inguinalbråck

A

Konservativ behandling: Föl- mindre bråck sluter sig ofta spontant. Reponeras fler ggr/dag, ev. bandage

Kirurgisk behandling: Samtidig kastration av aktuell testikel (Alltid på klinik, sövd häst). Kan bli nödvändigt med buköppning för att kontrollera/åtgärda påverkade tarmar, tarmresektion kan krävas i vissa fall (del av tarmen måste tas bort).

 • Hingst med pungbråck ska tas ur aveln
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Vad är Kryptorkism?

A
 • En eller båda testiklarna i bukhålan/inguinalkanalen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Symtom och diagnostik av kryptorism?

A

Uppvisar (ibland onormalt) hingstbeteende eftersom de får rubbad testosteronproduktion

Risk för tumöromvandling

Kan diagnosticeras med blodprov (AMH), palpation, ultraljud

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Behandling av kryptorkism?

A
 • Kastration rekommenderas - Ska alltid kastreras på klinik, Ev. laparoskopi (titthålskirurgi)
 • Ej lege artis att bara kastrera den testikel som ligger i scrotum
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Vad är Testikelrotation?

A

Testikeln vrider sig 360 grader runt funikeln- smärtsamt (180 graders vridning ger oftast inga problem, kan ske intermittent).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Symtom på testikelrotation?

A

Ger svullnad, ödem och strangulerat blodflöde

 • Vanligare vid kryptorkism
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Behandling av testikelrotation

A

Kirurgisk behandling- akutfall

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Vad är paraphimos?

A
 • Oförmåga att dra in penis i preputiet
 • Orsaker: Trauma, Ödem i preputiet, Neurologisk skada, Paralys av retraktormuskulaturen, biverkning acepromazin
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Behandling av paraphimos?

A

Håll penis skyddad, behandla ev. grundorsak Smärtlindring, antiinflammatorisk medicin, kyla

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Övriga sjukdomar som kan leda till kastration/uppstå av

A

Skador vid betäckning/spermasamling, Traumatiska skador- sparkar, fall, Förslitningsskador- ffa rygg och bakben

 • Valackerna då? Smegmasamling preputiet, Konkrement i fossa urethralis
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Vilka påverkar Plattepitelskarcinom på penis?

A

Påverkar äldre valacker/hingstar. (Smegma kan ev. predisponera)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Symtom på Plattepitelskarcinom på penis?

A

Nekros, smärta, urineringsproblem

Ovanligt med systemiska metastaser

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Behandling av Plattepitelskarcinom på penis?

A

Kirurgisk behandling- amputation av penis (risk för återfall). De får nytt urinrör som mynnar ut i anus, får lära sig att kissa som ston

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Stons Brunstcykel

A

Brunstcykeln, 21-22 dagar

 • Brunst/östrus, 5-6 dagar - Visar intresse för hingst. Ovulation 1-2 dygn innan östrus avslutas
 • Diöstrus, 14-15 dagar - Avvisar hingst

I slutet av diöstrus ökar halterna prostaglandin och gulkroppen bryts ned →Stoet kommer i brunst igen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Hur kan brunstproblem yttra sig? (sto)

A
 • Stoet är brunstigt ”hela tiden”
 • Stoet går inte att hantera när hon brunstar: Aggressivt beteende, Sparkar mot skänkeln vid ridning, stannar och skvätter
 • Hingstbeteende: Betäcker andra ston, skriker och slår med frambenen
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Hur utreder man brunstproblem? (sto)

A
 • Noggrann anamnes, Gynekologisk undersökning, Rektalundersökning, ultraljud av uterus och ovarier
 • Blodprov AMH (Anti Müllerian hormon) - Kraftigt förhöjt värde kan tala för äggstockstum

Glöm inte att det finns annat hos stoet som kan ge problem: Hälta, smärta i rygg, mun, Respirationsproblem, Osv

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Hur länge pågår den normal brunsten?

A

Stoets brunstcykel är ca 3 veckor och brunsten varar knappt en vecka - Kan upplevas som om stoet alltid är brunstigt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Hjälp man kan få om brunsten inverkar på stoets mående och/eller användbarhet

A
 • Medicinering som förhindrar brunst ex Regumate (progesteron/gulkroppshormon) - Ej till tävlingshästar- startkarens (1 år, 2019)
 • Plastkula i uterus som simulerar dräktighet. Ingen tävlingskarens, men nackdel är att den kan falla ut eller vara svår att få ut, risk för endometrit-
 • ”Miljöåtgärder”: Anpassa arbetet efter stoets brunstcykel, Lugn miljö i stall/hage
39
Q

Kan man kastrera ett sto?

A

Problem: Produktion av östrogen även i binjurarna, kan brunsta utan äggstockar

40
Q

Vad är Granulosacellstumör/ äggstockstumör, och vad kan de leda till?

A

Tumöromvandling av granulosaceller i äggstocken. Godartade: växer på plats, men kan väga flera kilo

Hormonproducerande tumörer kan ge beteendeförändringar- tex hingstbeteende

41
Q

Diagnostik av Granulosacellstumör/ äggstockstumör?

A

Rektalunersökning (känner stora tumörer), UL, Blodprov - AMH

42
Q

Behandling av Granulosacellstumör/ äggstockstumör?

A

Kirurgisk, Laparoskopi (stående titthålskirurgi), Ibland krävs laparotomi (buköppning) under allmän anestes

 • Risk för kolik/ magsår efter op då de svälts innan- håll koll!
43
Q

Vad kan betäckningsskador vara hos stoet? risk och prognoss

A

(Rektumskador efter fribetäckning, Iatrogena skador efter)ultraljudsundersökningar

AKUTFALL kan kräva vård på djursjukhus - Blod på handsken vid rektalundersökningar alltid ett observandum(veterinär)

Prognos beroende på skadans omfattning (graderas 1-4)

Kan ge peritonit(bukhinneinflammation) om perforerande skada: Feber, nedsatt AT, stel gång- utsiktslös prognos

44
Q

Vad är endometrit?

A

Inflammation i uterus vägg

45
Q

symtom på Endometrit?

A

Ofta låggradiga/inga symtom Ev. vaginala flytningar I grava fall- pyometra, pus i uterus (Ovanligt hos sto).

 • Vanlig orsak till infertilitet
46
Q

Diagnos och behandling av endometrit?

A

Diagnostik: UL, baktodling

Behandling: sköljning av uterus, antibiotika (Skilj från metrit som är inflammation i livmoderns muskelvävnad)

47
Q

Vilka ston är lämpliga för avel?

A
 • Är stoet lämpligt för avel? Hälsa, exteriör, Temperament, Något att tillföra aveln-Meriter?, Ålder
 • Fruktsammast mellan 4 och 14 år (Ökad fertilitet om föl vid sidan)
 • Kunskap hos stoägaren: Skötsel av dräktigt sto + föl samt Försäkringar
 • Undersökning inför betäckning/seminering: Gynekologisk us, UL, Ev. provtagning om tecken på enometrit
48
Q

Anatomi foster och placenta

A

Hästar har diffus placenta, den har små villis (de mörkröda) som är utspridda över den yttre fosterhinnan som separerar vattnet. Fölet kan röra sig fritt inne i fostersäcken- därför för den över så mycket antikroppar till fölet. Endometrial cups gör så att stoet inte aborterar

49
Q

Hur vet man om stoet är dräktigt?

A
 • Ultraljud kan göras från dygn 10 (Vanligast dygn 16-18, samt ofta även dygn 21-30 för att se hjärtslag)
 • Rektal palpatio Från dygn 30
 • Blodprov (serumrör) är säkrast efter 120 dygn. Kollar östronsulfat för att konstatera levande foster.

Hur kontrollerar an tvillingar hos häst? och vad glr man om det blir tvillingar?

Ultraljud - tvillingar är inte önskvärt hos häst! Sällan stoet klarar av en tvillingdräktighet. Då klämmer man sönder ena fölet.

50
Q

Utvecklig av foster

A

Normal dräktighetstid: 335-340 dygn (ca 11 mån). Variationer mellan 320 och 360 dygn, Varierar mellan ston och mellan dräktigheter hos samma sto

Dag 60 : Hamsterstorlek, Hovarna utvecklas, Könsbestämning möjligt

Dag 180: Storlek beagle, Man och svanshår utvecklas

Dag 240: Behåring börjar, Går att palpera (rektalt)

Dag 270: Päls, Början på svansen

51
Q

Omvårdnad av dräktigt sto

A
 • Foder: Se över ffa energi- och proteinbehov, Se över mineralbehov. OBS Selen!
 • Smittskydd: Skilj avelsston från unghästar/tävlingshästar, Små enheter, Hygien
 • Miljö: Minimera stress, Risk för resorption i tidig dräktighet
 • Undvik transporter: Förbud att transportera stoet 35 dgr innan beräknad fölning samt 7 dagar efter fölning - Akutsituationer undantaget
 • Vaccination
 • Avmaskning - Följ planen för stallet. Avmaskning i samband med fölning rekommenderas ej idag
 • Motion: Individuellt, Anpassa motionen efter hur stoet mår. De flesta mår bra att röra på sig i någon form men undvik att åka iväg på träningar till andra anläggningar.
 • Smittskydd: Tävling förbjudet från dräktighetsmånad 5 (Svenska ridsportförbundet) och från 120 dygns dräktighet (Svensk travsport).
52
Q

Vad ska man vaccinera ett däktigt sto mot?

A

Vaccination tetanus + hästinfluensa 4-6 v innan fölning så att de finns antikroppar i råmjölken.

Vaccin mot Herpesvirus (EHV-1, EHV-4) ger ett visst skydd, men ej 100 %. Dräktighetsmånad 5, 7 och 9 (skiljer mellan vaccinmärken). Bäst resultat om alla hästar i stallet vaccineras.

53
Q

Tecken på fölning:

A
 • Juvertillväxt (Variation: 6 v- några dagar innan fölning), Vaxproppar (Några timmar – 3 dagar innan fölning) och Intorkad råmjölk - Inte hos alla
 • Slapp kring vulva
 • Kalcium i mjölken stiger de sista 2-3 dygnen innan fölning
 • Temp: Sjunker ca 0,5 grad dygnet före fölning

Ca 85% fölar mellan kl. 19 och 07

54
Q

Förberedelser inför fölning

A
 • Övervakning ofta, var 20:e minut. Är Livsviktigt för både sto och föl!
 • Komplementera övervakningen med hjälpmedel som kamera, olika typer av gjordar, sesor fastsydd i vulva(vet), mjölk-kalktest(när mjölken blivit vit brukar de föla inom 24 h), Svettas mycket. Man kan kolla med kamera, ha något som gör att man får en notifikation när den lägger sig ner
 • Fölningsbox: Tillräckligt stor, Rengjord. Stoet ska får tid att acklimatisera sig. Fölning på bete har både För- och nackdelar. Viktigt med övervakning och möjlighet till avskildhet
 • Telefonnummer till veterinär
 • Nappflaska- lammnapp
 • Tillgång till bil och hästtransport
 • Koll på stoets och fölets försäkringar
55
Q

Fölningens faser

A

Fas 1: öppningsfas: 30 min – 4 timmar

 • Rastlös, milda koliksymtom, Livmodersammandragningar, cervix vidgas
 • Vit fosterhinna (amnion) blir synliga i vulva. Brister (vattnet går) → övergång till fas 2

Fas 2: utdrivningsfas: 5 – 20 min - kort

 • Stark utdrivning, oxytocin
 • Fostret passerar förlossningsvägarna - Stoet ligger oftast ned
 • Normalt: Båda frambenen kommer först, Därefter nosen i höjd med skenbenen. > 90 % framdelsbjudning. Ta bort hinnorna när nosen är synlig
 • Stoet ligger ofta 15-20 min efter fölning - Blod passerar från placentan till fölet

Fas 3: efterbördsfas - 30 min – 3 timmar

Placenta/efterbörd lossnar

 • Knyt upp efterbörden - Dra inte!
 • Kontrollera att efterbörden är hel när den kommit ut
56
Q

När är det akut i förlossningsfas 1?

A

Akutläge! Om röd hinna (chorioallantois) blir synlig= Prematur placentaavlossning. Då måste det klippas upp omgående eftersom fölet får inte syre

57
Q

När ska djurägaren ringa vet?

A

Exempel när Koliksymtom > 1 timme utan synliga fosterdelar eller Fostervattnet har gått men ingen utdrivning.

 • OMGÅENDE! Om krystvärkar 10 minuter efter att vattnet gått utan synligt föl, Vid prematur placentaavlossning (Telefonråd- klipp upp hinnorna)Utbilda djurägarna att hellre ringa för tidigt än för sent
58
Q

Vad ska djurägaren göra om stoet läcker mjölk innan fölning?

A

Finns risk att råmjölken får dålig kvalitet. Råd: boxvila, Spenarna kan tejpas upp med tex ”Snögg”. Alternativ råmjölk bör ordnas. Kontroll av antikroppar hos fölet, risk för sepsis

59
Q

Vad ska djurägaren göra om stoet läcker mjölk innan fölning?

A

Finns risk att råmjölken får dålig kvalitet. Råd: boxvila, Spenarna kan tejpas upp med tex ”Snögg”. Alternativ råmjölk bör ordnas. Kontroll av antikroppar hos fölet, risk för sepsis

60
Q

Vad är Dystoki, häst

A

Dystoki= förlossningssvårigheter

 • Ovanligt (ca 1 % av fölningarna) men allvarligt
 • Exempel på fellägen: Underslaget framben, Underslaget huvud, Hundsittande, Tvärlägen, Hasspetsbjudning, Stussbjudning
 • Det kan också vara tvillingar eller missbildande foster
61
Q

Åtgärder vid dystoki, häst

A
 • Lägerättning i fält: Utförs av veterinär (undantag vissa enklare fellägen), Tidsaspekt- fölen dör fort, Säkerhet och hygien
 • Möjliga åtgärder: Draghjälp- max 2 (-3) personers kraft, Vändning av fölet, Foetotomi/såg- om dött foster, risker för stoet (Rekommenderas inte eftersom det lätt kan skada stoet)
 • Läkemedel: Ev. sedering/(allmän anestesi), Epiduralanestesi, Tokolytium=värkhämmande läkemedet (klenbuterol)
 • På klinik: Lägerättning - aldrig mer än 20 minuter, Lägerättning under allmän anestesi
 • Kejsarsnitt: Bara på klinik under allmän anestesi
 • Förutsätt att fölet lever tills motsatsen bevisats! Plan och beredskap för återupplivning och vård
62
Q

Vad är prgnosen för kejsarsnitt, häst?

A

”God” prognos för stoet > 80 % överlever

Dålig prognos för fölet < 30 % överlever

63
Q

Utrustning och förberedelser vid dystoki - häst

A
 • Steriltvätt
 • Gasbinda till svansen
 • Undersökningsspilta/halmad box
 • Platelounger
 • Undersökningsrockar, rektalhandskar
 • Läkemedel, plan för ev. sövning
 • Förlossningslåda bör finnas på kliniken
 • Linor- läggs alltid ovanför kotan
 • Torsionsgaffel
 • Plan för vem som gör vad!
 • Håll koll på tiden
64
Q

Hur ska stoet vara efter fölning?

A
 • Stona hämtar sig vanligen fort. Ska komma igång att äta inom kort och ska inte ha feber.
 • Vanligt med eftervärkar vid efterbördsfasen, Lindrigare koliksymtom/obehag, men ska vara vid gott AT (Vid kraftiga koliksymtom ska veterinär kontaktas!)
 • Ska visa intresse för fölet - Om stoet är ointresserat eller aggressivt mot fölet får de inte lämnas oövervakade! Fölet ska dia inom 2 timmar
 • Juvret kan vara lite ömt i början (ffa förstagångsfölare). Vänj stoet vid palpation av juvret innan fölning och håll i stoet vid behov så fölet får dia
 • Normalt med flytningar i 5-6 dagar - Brunrött lochia/avslag. Ej illaluktande, purulent
 • Brunst 7-10 dagar postpartum: ”Fölbrunsten”
65
Q

När är det tecken på att något är fel med det dräktiga stoet?

A
 • Kraftig hälta/ovilja att röra sig - Att stoet rör sig långsammare, mindre och ligger mer är normalt
 • Tydliga koliksymtom: Många ston har förvärkar vilket kan ge viss grad av koliksymtom, Även dräktiga ston kan dock få kolik av annan orsak - Veterinär bör konsulteras
 • Inappetens: De flesta ston äter till strax innan fölning, Om stoet inte äter ska veterinär kontaktas- Gäller även efter fölning (Och särskilt ponnyer och kallblod!)
 • Övriga symtom: Feber, Kraftigt spänt och ömt juver (ston kan ogilla palpation även om allt är normat)
 • Vaginala flytningar
66
Q

Vad är EHV-1 och hur påverkar det dräktighet?

A

Ekvint herpesvirus typ 1 (EHV-1)/abortvirus - Virus som kan orsaka luftvägssymtom, neurologiska symtom och abort

67
Q

Vad är Placentit och var orsakas det av?

A

Inflammation i placenta/moderkaka

Orsak: Oftast bakteriell infektion (vaginalt, hematogen spridning ovanligare). Stoets anatomi kan predisponera

68
Q

Symtom på Placentit?

A

Tidig laktation/juverutveckling, Ibland flytningar, ovanligt med feber, Kastning i sen dräktighet, Födsel av prematur fölunge

69
Q

Diagnos och behandling av Placentit?

A
 • Diagnostik: Ultraljud (kontinuerlig kontroll), Baktodling från ev. flytningar
 • Behandling: Antibiotika, NSAID
 • Omvårdnad/ev. understödjande behandling
 • Plan för ev. för tidig fölning
70
Q

Vad är Hyperlipemi och vad orsakas det av?

A

Förhöjda triglyceridhalter i serum Inlagring av fett i lever och övriga organ

Orsak: Negativ energibalans ger okontrollerad nedbrytning av fettvävnad, Stor åtgång av energi ex pga sen dräktighet eller laktation, Inappetens tex pga annan sjukdom

71
Q

Symtom på Hyperlipemi?

A

Inappetens initialt, Vid grava fall: ikterus, fascikulationer, neurologiska symtom, dödsfall.

72
Q

Vilka hästar har högre risk för Hyperlipemi?

A

Högre risk för ponnyer och kallblod. Större risk för shettisar eftersom fölet tar så mycket plats, stoet får inte i sig mat och fett frisätts i blodet

Banta inte högdräktiga ston

73
Q

Behandling av hyperlipemi?

A

Akutfall kräver snabb klinikvård med Glukosinfusion.

74
Q

Varför uppstår Ventralt ödem?

A

Uppstår vanligen i sen dräktighet av flera möjliga orsaker ex: Hydroallantois, muskelruptur, bråck, Fostret trycker och stasar kärl

75
Q

Behandling av ventralt ödem?

A

Undersök orsak och behandla om möjligt grundorsak

Boxvila

76
Q

Vad är Hydroallantois?

A

Onormala mängder vätska i amnion/allantois. Är ovanligt och uppstår under sista trimestern.

77
Q

Prognos vid Hydroallantois?

A

Dålig prognos för fostret. Ofta krävs induktion av förlossning för att rädda stoet

God prognos för avel

78
Q

Symtom på Bukbråck/ ruptur av prepubic tendon

A

Onormal bukform, Ventralt ödem, Smärta, ovilja att röra sig

79
Q

Prognos vid bukbråck?

A

Dålig prognos för framtida avel

Prognos för stoet beroende på omfattning

80
Q

Omvårdnad vid Bukbråck/ ruptur av prepubic tendon ?

A

Smärtlindring, Bukbandage, Assisterad fölning

81
Q

Vad är Livmoderomvridning, när sker det?

A

Ovanligt hos sto , Sker oftast i sen dräktigheten ev. pga fostrets rörelser

Varierande grad av koliksymtom - Vridningen kan vara 180-360 grader

82
Q

Behandling av livmoderomvridning?

A

Vrida livmodern rätt. Göra via cervix- om fölet är fullgånget och cervix öppen, (Rullning av sto under allmän anestesi), Flanksnitt, eller i vissa fall krävs laparotomi/buköppning under narkos

Sämre prognos för både sto och föl efter dygn 320 - 65 % sto, 30 % föl

Innan dygn 320: sto 97 %, föl 70 %

83
Q

Vad är några Ortopediska problem som ska uppstå vid dräktighet?

A
 • Gamla skador som förvärras vid belastning: Ledinflammationer, artros
 • Fång: Ökad belastning i slutet av dräktigheten, Hormonella förändringar
 • Tendinit gaffelbandsfästen/”björnfot” - Olika grad av symtom
84
Q

Vad är symtom och behandling för grovtarmsomvridning och varför är det kopplat till dräktighet?

A

Ökad risk för grovtarmsomvridning -Mer plats i buken efter fölning

Ger kraftiga koliksymtom

Allvarligt, Kräver akut kirurgisk behandling

85
Q

Exempel på några Förlossningsskador

A

Uterusruptur, Skador i vagina, Tarmruptur, Blödningar, Peritonit (bukhinneinflammation) till följd av tex skada i uterus/tarmruptur

86
Q

Symtom på Mastit (juverinflammation)

A
 • Hårt, varmt, ömt juver, feber
 • Ovanligt hos ston
 • Tänk på att ett hårt och ömt juver kan bero på att fölet inte diar
87
Q

Vad är Metrit?

A

Inflammation i livmoderväggen

Akut och livshotande tillstånd

88
Q

Vad ska man göra vid Uterusprolaps?

A

Handla snabbt! Skydda livmodern- håll högt i en plastpåse

Sedera, rengör, reponera- veterinär

Ovanligt, ökad risk efter dystoki

89
Q

Vad är symtom på Blödningar under dräktighet?

A

Blödning i kärl i livmoderns ligament

Symtom: bleka slh, tachykardi, +/- kolik

90
Q

Behandling och prognoss för Blödningar under dräktighet?

A

Hög dödlighet

Reducera stress

Understödjande: vätsketerapi, smärtlindring, blodtransfusion

91
Q

Vad innebär Kvarbliven efterbörd

A

Efterbörden ska lossna inom 3 timmar. Kvarbliven efterbörd efter 2-10% av fölningarna (Högre risk efter komplicerade fölningar samt Friserhästar, kallblod)

Risk för utveckling av toxisk metrit (Endotoxinemi, Fång)

92
Q

Profylax mot Kvarbliven efterbörd

A

Motion vid hand utan fölet, Knyt upp efterbörden, Knyt ev. en blöt handduk eller liknande i efterbörden som tyng - Man får absolut inte dra i efterbörden!

93
Q

Behandling av Kvarbliven efterbörd

A

Medicinering med oxytocin, Livmodersammandragande läkemedel. Behandling ger ofta övergående koliksymtom

Motion: Kontrollerad skrittmotion utan fölet (Tänk på att någon måste passa fölet). Alltid motion efter oxytocingiva

Om efterbörden inte släppt efter 6-8 h

 • Upprepa som ovan
 • NSAID
 • Indikation för antibiotika
 • Sköljning av uterus med koksalt/ringeracetat