Infektionssjukdomar häst Flashcards

1
Q

Symtom som kan tyda på smittsam sjukdom

A

Näsflöde, Feber, Ataxi (vinglighet), Kastningar, M.fl.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad ska man göra på kliniken om en häst visar symtom på smittsam sjukdom?

A

På kliniken ska alla hästar med symtom som kan tyda på smittsam sjukdom in på isolering. Avvakta med icke akuta besök.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Råd till djurägare för hantering vid misstänkt smitta:

A
 • Isolera direkt de hästar som visar symtom från övriga hästar i stallet även utomhus, Använd separata kläder vid hantering av sjuka hästar, Tänk även på utrustning (tex grepar, skottkärror ossv), Hantera sjuka hästar efter de friska
 • Isolera stallet, dvs inga hästar ut/in från stallet, inga tävlingar, träningar, inga onödiga besök till stallet (människor). Ombyte vid nödvändiga besök i stallet
 • Längd på isolering beror på sjukdom (hästägarförsäkran 3 v)
 • Ta ut veterinär till stallet för bedömning och diagnostik
 • Tempa alla hästar dagligen och var extra uppmärksam på symtom
 • Information finns bla på SVA:s hemsida, där det även finns checklistor som kan skrivas ut och sättas upp i stallet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Allmänna råd till djurägare för att undvika att få smitta i stallet:

A
 • Isolera nya hästar från de andra i 3 veckor
 • Låt inte hästar ha kontakt (direkt eller indirekt) kontakt med hästar från andra stall
 • Använd inte samma kläder/utrustning i olika stall
 • Smittskydd vid besök av hovslagare, veterinär osv
 • Vaccinera hästarna (när det är aktuellt)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Några lnfektionssjukdomar som kan drabba häst?

A

Ekvint coronavirus, Ekvint herpesvirus typ 1, Hästinfluensa, Ekvint virusarteriet (EVA), kvarka, pleurit/pleuropneumoni, tetanus, botulism, anaplasmos, olika endoparasiter

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad är ekvint coronavirus?

A

Ett artspecifikt virus som angriper slemhinnan i tarmen (jejunum och ileum-villi bryts ner)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Symptom på ekvint coronavirus?

A
 • feber, trötthet, nedsatt aptit
 • mild/måttlig kolik, ibland diarré
 • ospecifika
 • kan bli väldigt dåliga- men låg dödlighet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Diagnos av ekvint coronavirus?

A

Klinisk bild, blodbild (leukopeni, hypoalbuminemi), träckprov för PCR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Smittvägar för ekvint coronavirus?

A

Fekal-oral smitta, dirkt och indirekt

 • Sporadiska fall eller utbrott
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Inkubationstid för ekvint coronavirus?

A

2-4 dygn, kan utsöndras i träck i upp till 25 dagar, även utan symptom.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Behandling av ekvint coronavirus?

A

isolering!

understödjande, ibland krävs vård på djursjukhus - vätsketerapi, antiendotoxisk behandling, glukosinfusion

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Finns det vaccin för ekvint corona virus?

A

Nej

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad ska man plocka fram för diagnosering av ekvint coronavirus?

A

burkar för träckprov,blodprov.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Omvårdnad av ekvint coronavirus?

A

TLC (isolerade, deprimerade), Rengöring (diarré), Fräscht foder/vatten

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vilka infektionssjukdomar hos häst är anmälningpliktiga?

A

Ekvint herpesvirus typ 1 (EHV1)/abortvirus, Hästinfluensa, Ekvint virusarteriet (EVA), Kvarka och botulism

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vad är ekvint herpesvirus typ 1 (EHV1)/abortvirus?

A

Ett virus som kan orsaka luftvägssymptom, neurologiska symtom och abort. Kan ge lindriga symptom till mycket allvarliga. Förekommer i sverige(fall varje år) och utbrott av EHV-1 med neurologiska symtom verkar öka i Europa.

 • De flesta svenska hästar har genomgått infektion som unga
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Smittvägar för EHV1?

A

(Ekvint herpesvirus typ 1)

luftburen smitta: smittar direkt, indirekt och via aerosol (50m säkert avstånd). Det finns höga virushalter i efterbörd, kastade foster.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Inkudationstid för EHV1

A

(ekvint herpesvirus typ 1).

Inkudationstid 6-8dagar (2-10). Viruset kan ligga latent i kroppen och reaktiveras vid tex stress EHV-4.

Har en kort livslängd i miljön.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Symtom på ekvint herpesvirus typ 1 (EHV1)/abortvirus

A
 • Allmänna symtom/luftvägssymtom, feber, nedsatt AT, inappetens, seröst näsflöde, ödem i extremiteterna (pga vaskulit)
 • Nerurologiska symptom som orsakas av vaskulit, tromber och ischemi i ryggmärg kan uppstå - EHM (Equine herpes myoencephalopaty): ataxi ffa bakdelen, svaghet-förlamning i främst bakdelen, blåsatoni, nedsatt svans- och analtonus.
 • Abort/kastning sent i dräktigheten kan ske - Stoet smittas ofta tidigt i dräktigheten - lindriga respiratoriska symtom, Viruset ligger latent i kroppen och de visar ofta inga övriga symtom i samband med kastning. Kan också föda svaga föl som dör kort efter födseln
 • Olika stammar olika patogena. Det är mycket vi inte vet om viruset.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Behandling/omvårdnad av ekvint herpesvirus?

A

Viruset kan inte behandlas, och de flesta hästar får lindriga symtom (ingen behandling)

 • Vila från arbete, isolera sjuka hästar från andra-speciellt från dräktiga ston
 • Vid neurologisk form: understödjande behandling, vätsketerapi, aptitstimulerande åtgärder, kateterisering vid blåsatoni, hängmatta kan ge stöd i vissa fall, vändning om liggande, mjuk bädd, ev avlivning av djurskyddsskäl.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Diagnostik av ekvint herpesvirus typ 1?

A

Prov skickas sva eller annat lab - Skriv alltid en kort anamnes på remissen.

 • Nässvabb för virus - PCR. Svabba långt in i ena näsborren i början av sjukdomsförloppet.
 • blodprov (EDTA-rör) - PCR
 • serologi (serumrör)- parprov med 14 dagar mellanrum (Inte så användbart i det akuta skedet)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Hur skyddar vi hästarna mot ekvint herpesvirus typ 1 (EVH-1)/abortvirus?

A
 • Isolering direkt vid misstanke om smittsam sjukdom (oavsett provsvar)
 • Undvik stress
 • Vaccination? - Skydd till dräktiga ston (kastning), skyddar ej övriga hästar mot neurologisk form
 • Övriga åtgärder: Provtagning vid kastning/luftvägssymtom, Obduktion av kastade foster, Sanering av miljön (ex fölningsboxar)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

När är ekvint herpesvirus typ 1 (EHV1) anmälningspliktigt?

A

Vid misstanke om neurologisk form samt konstaterad EHV-1 oavsett form

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Vad är hästinfluensa?

A

Mycket smittsam luftvägssjukdom orsakad av ekvint influensavirus typ A. Viruset invaderar celler i luftvägaarna och försämrar ciliefunktionen. Kan även ge inflammation i bronker/bronkioler. Effekten kan kvarstå lång tid (upp till en månad).

 • Kan ge ekonomisk skada vid utbrott i tex travstall/ridskolestall - Lång tid för återhämtning
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Följdsjukdomar som riskers av hästinfluensa?

A

Myokardit (ffa hästar som inte får vila), pneumoni.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Prognos av hästinfluensa?

A

generellt är prognosen god

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Smitta av hästinfluensa?

A

indirekt eller direkt kontakt - via aerosol dvs luftburet (visar upp till 45m)

Smittad häst utsöndrar virus i 7-10dagar efter första febertoppen. Viruset lever bara några dagar i miljön.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Vad är inkubationstiden för hästinfluensa?

A

Inkubationstid 18timmar-5dygn.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Finns det vaccin mot hästinfluensa?

A

Ja

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Symptom på hästinfluensa

A
 • hög feber (ofta bifasisk), nedsatt AT, nedastt aptit, förstorade lymfknutor, muskelstelhet, hosta, ödem i extremiteter.
 • Alla hästar visar inte alla symtom
 • vaccinerade hästar kan också insjukna dock oftast med mycket lindriga symtom
 • Även subklinisk infektion
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Diagnostik av hästinfluensa?

A

nässvabb för virus - PCR

serologi (parprov med 14 dagars mellanrum)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Behandling av hästinfluensa

A

Ingen specifik behandling finns tillgänglig, understödjande behandling vid behov, NSAID, vätsketerapi osv.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Omvårdnad hästinfluensa

A

aptitstimulerande åtgärder, bandagera ev svullna ben, monitorering

 • behandlas ofta hemma om dom inte är väldigt sjuka → Isolering! tänk på att smittan även är luftburen.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Profylax av hästinfluensa?

A

vaccination!

vaccinationkrav vid tävling.

Grundvaccinering (2 doser med 4 veckors mellan rum, start 6 månaders ålder, sedan en dos ca 5månader efter dos 2. revaccinering årligen (var 6:e månad upp till 4 års ålder)

Dräktiga ston vaccineras 1 månad innan beräknad fölning

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Vad är ekvint virusarteriet (EVA)?

A

Viruset, ekvint arteritvirus(EAV), angriper arteroler vilket ger blödningar och ödem.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Smittvägar för ekvint virusarteriet(EVA)?

A

Luftburen smitta, venerisk smitta (hingstar kan bli kroniska smittbärare utan symtom) virus utsöndras i sperma (tål även frysning)

 • hingstar som används för AI måste provtas årligen (spermaprov)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Diagnostik av ekvint virusarteriet (EVA)

A

PCR från luftvägar, sperma, fosterhinnor vid kastning

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Symtom av ekvint virusarteriet (EVA)

A

hög feber, luftvägssymtom, nedsatt AT och aptit, distala ödem (extremiteter, scrotum, pink eye (konjunktivit), kastningar och aborter hos ston, svagfödda föl

 • vanligt med subklinisk infektion
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

Vad är kvarka?

A

Mycket smittsam övre luftvögssjukdom som orsakas av bakterien streptococcus equi subspecies equi (S.equi)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

Kvarka - smittvägar

A

Direkt eller indirekt kontakt med smittade hästar, ej luftburen (vätska kan dock stänka några meter).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

Inkubationstid för kvarka

A

Inkubationstid 3 - 14 dagar, Utsöndring av bakterier startar 24-48 timmar efter att hästen fått feber

42
Q

Finns det vaccin mot kvarka?

A

ja, nytt

43
Q

Klassiska symtom på kvarka

A
 • Feber och nedsatt AT kommer ofta först
 • Mukopurulent näsflöde, Förstorade submandibular/retropharygeal lymfknutor, Förträngningar i övre luftvägarna kan orsaka sväljningssvårigheter och även missljud vid andning/andningssvårigheter
44
Q

Mildare symptom vid kvarka

A

kallas ”atypcial strangles”.

sjukdomen kan fortlöpa med betydligt lindrigare symtom, tex enbart närflöde eller hosta.

Symtomen korrelerar ofta till hästens ålder. Äldre hästar→ mildare och mer kortvariga symtom

45
Q

Komplikationer som kan uppstå vid kvarka?

A

(20% komplikationsrisk)

 • Chondroider (intorkat var i luftsäckarna som kommer från lymfknutorna)
 • Kroniska smittbärare (hästar som smittar utan att uppvisa symtom). Hästar som bär på S. equi utan att visa (tydliga) symptom på kvarka. Kan bära sjukdomen flera år (39månader) och utsöndrar bakterien intermittent och kan smitta andra hästar. Bakterierna kan gömma sig luftsäckarna eller i bihålorna. Provtagning missas ofta, och isoleringsåtgärder vidtas ej
 • Kastad kvarka (spridning av infektion via blod-/lymfkärl. Det bildas abscesser lite överallt i kroppen, vanligast i bukhålan men även i lungorna och hjärnan.)
 • Purpura hemorrhagika (orsakas av blödning från kapillärersom resulterar i röda fläckar på huden och slemhinnor tillsammans med ödem i ex ben. Det tros vara orsakat av en autoimmun reaktion där antikroppar mot viruset reagerar med proteiner på entolelceller vilket leder till vaskulit. - Nekrotiserande vaskulit
46
Q

Provtagning för diagnostik av kvarka

A
 • provtagninsmetoder: nässvabb, nässköljprov, sköljprov från luftsäckar (via endoskopet), svabb från rupturerad abscess - OBS! Kontaminationsrisk i samband med provtagning!
 • PCR- analys eller odling för att påvisa bakterier
47
Q

Utrustning för nässköljprov

A

provtagningsslang, natriumklorid, plastpåse, provrör (falconrör)

Sedering vid behov.

48
Q

Utrustning för sköljprov från luftsäckar

A

Sprutor, kanyler, tunn provtagningsslanf, provrör (flaconrör), sedering, endoskop

 • ev. brems
49
Q

Behandling och hantering av patienter med kvarka

A

Isolering!

 • vila
 • de flesta klarar sing utan behandling, men vissa kan bli välidgt sjuka. Då kan man göra understödjande behanling, i vissa fall antibiotika (penicillin, obs instuktioner flr medicinering, penicillinchock)
50
Q

Omvårdnad på klinik av patienter med kvarka

A
 • isolering
 • Kan behöva lättätet foder och om möjligt fodra lågt - ibland kan hönät behövas (stela)
 • Sårvård av ev. rupturerade abscesser - NaCl, ev. skyddsbandage (animal polster el dyl)
 • Ge ordinerade mediciner (Ofta intravenöst penicillin och NSAID)
 • Ibland behövs tracheotomi (utförs av veterinär). Ha ett tracheotomikit lätt tillgängligt om läget blir akut, Trachealkanylen tas ut dagligen och tracheotomiöppningen rengörs
51
Q

Omvårdnad på klinik av patienter med kvarka

A
 • isolering
 • Kan behöva lättätet foder och om möjligt fodra lågt - ibland kan hönät behövas (stela)
 • Sårvård av ev. rupturerade abscesser - NaCl, ev. skyddsbandage (animal polster el dyl)
 • Ge ordinerade mediciner (Ofta intravenöst penicillin och NSAID)
 • Ibland behövs tracheotomi (utförs av veterinär). Ha ett tracheotomikit lätt tillgängligt om läget blir akut, Trachealkanylen tas ut dagligen och tracheotomiöppningen rengörs
52
Q

Hur ska man rengöra när man har patienter med kvarka?

A
 • Boxar och andra ytor: Manuell rengöring med desinfektionsmedel t ex Desidos
 • Kläder och textilier: Tvättmaskin i 60 grader (40 grader räcker inte!), Det går inte att få textilgrimmor smittfria med manuell rengöring, På läder dör bakterien inom några dagar
 • Bremsar: Byt bremssnöre mellan hästarna, Manuell rengöring + desinfektionsmedel, (Det kan blir problem vid provtagning om DNA-spår kvar, Men så länge bakterierna är avdödade smittas inga hästar!)
53
Q

Hur länge överlever S.equi i miljön?

A

värme och solljus är ogynnsamt för S.equi.

på hagstolpar utomhus: höst/vinter: överlever upp till 10 dagar, sommar: 4 dagar

vattenhinkar: höst/vinter: >70dagar (större än) , sommar: <20 dagar(mindre än)

54
Q

Vad är pleurit/pleuropneumoni?

A

bakteriell inflammation i pleura och lungor (kallas även transportsjuka)

55
Q

Symtom på pleurit/pleuropneumoni

A
 • Feber, nedsatt AT, endotoxinemi
 • tachypné, bukpress, dyspné
 • stora mängder vätska kan samlas i thorax
 • Illaluktande utandningsluft
 • ömhet mellan revbenen, kan stå med armbågarna utvinklade
 • ovilja att röra sig
 • kan iblnad se ut som kolik (eller fång)

obs: kan vara mycket dåliga

56
Q

Varför är transporter en risk för pleurit/pleuropneumoni?

A
 • Dålig miljö, stress, kontakt med nya smittämnen, begränsad rörlighet, Begränsad förmåga att sänka huvudet (försämrad ciliefunktion)OBS! Se upp med hästar som står i lina på kliniken, de ska släppas loss under uppsikt flera ggr/dag
57
Q

Andra riskfaktorer för pleurit/pleuropneumoni

A

narkos, primära luftvägsinfektioner

58
Q

Andra orsaker till pleurit/pleuropneumoni

A

esophagusruptur

59
Q

Diagnostik av pleurit/pleuropneumoni

A
 • Anamnes, klinisk bild, blodprovssvar
 • Lungröntgen, UL
 • Endoskopi, trachealaspirat
60
Q

Behandling och omvårdnad av pleurit/pleuropneumoni

A
 • Klinikfall, mycket omvårdnadkrävande
 • Långa vårdtider, kostsamt
 • Bredspektrumab + NSAID
 • Thoraxdränage
 • Kan ha stora vätskeförluster - vätsketerapi
 • Aptitstimulerande åtgärder
 • Dammfri miljö
 • Ev. syrgas
61
Q

Prognos av pleurit/pleuropneumoni

A

Beror på allvarlighetsgrad samt grundorsak risk för långtidskomplikationer med nedsatt prestation

61
Q

Prognos av pleurit/pleuropneumoni

A

Beror på allvarlighetsgrad samt grundorsak risk för långtidskomplikationer med nedsatt prestation

62
Q

Vad är tetanus?

A

stelkramp, orsakas av bakterien clostridium tetani, en anaerob bakterie som bildar nervgift. Bakterier och dens mycket motståndskraftiga sporer finns i miljön “överallt” (ex i jord och hästens tarmflora). Hästar är mycket känsliga för tetanus (hundar mindre känsliga)

63
Q

Finns det vaccin mot tetanus/stelkramp?

A

Ja, Vaccin ger i princip 100% skydd, dvs INGEN häst skulle behöva dö av tetanus! (de flesta hästar i sverige är vaccinerade)

64
Q

Infektionsvägar för tetanus/stelkramp?

A

Sticksår, navelbölder, kastrationssår, hovbölder … men ibland hittas ingen grundorsak. Smittar inte mellan hästar.

65
Q

Inkubationstid för tetanus/stelkramp

A

Bakterien kräver en anaerob miljö för att växa till och har inkubationstid 10-14 dagar (kan vara kortare eller längre)

66
Q

Symtom på tetanus/stelkramp

A
 • spänd paralys - en överaktivitet i nervsystemet pga nervgift
 • Trismus/”locked jaw” = spända käkar mycket typiskt, dysfagi
 • Framfallet tredje ögonlock, upprättstående öron, spända ansiktsmuskulatur
 • sågbocksställning, spänd muskulatur, stapplig gång
 • Överreaktivitet: ljud-/ljuskänslighet
 • kramper, andningsförlamning, laryngospasm → död
 • mycket smärtsamt och ångestframkallande enligt drabbade människor
67
Q

Diagnostik för tetanus/stelkramp?

A

Inga specifika tester, Typiska symtom, Bakterieodling (om sår eller liknande),

Kan kräva intensivbehandling på djursjukhus (Kostsam behandling! och många försäkringsbolag betalar inte vård för ovaccinerade hästar, Mycket omvårdnadskrävande)

68
Q

Prognos för tetanus/stelkramp?

A

Hög dödlighet: 68-75 %

69
Q

Medicinsk behandling av tetanus/stelkramp?

A
 • Penicillin (för att avdöda levande bakterier)
 • Tetanusserum (Neutraliserar obundet toxin, Ej verksamt mot toxin som redan bundit till nervsystemet.) - Ges im, dyrt
 • Vaccination - ska ges direkt. Hjälper inte i det helt akuta läget, och ska inte ges på samma ställa som serum
 • Acepromazin- ångestdämpande, muskelrelaxerande
 • Diazepam- kramplösande (rek ej till stående vuxen häst)
 • Smärtlindring
 • Avlivning kan bli aktuellt av djurskyddsskäl
70
Q

Omvårdnad av patienter med tetanus/stelkramp?

A
 • Minska stimuli: Ställ avskilt, Bomull i öronen, dämpa belysning, Hantera lugnt
 • Utfodring: Fodra i huvudhöjd, hönät, Se till att liggande hästar når fodret, Lättätet foder (mjukt hösilage, ev blött hö (ogillas av vissa)), Färskt gräs, Lucern, kraftfoder, betfor, Mata föl (ofta svårt att ta sig till juvret), Sondmatning (oftast ffa aktuellt för föl)
 • Mjuk bädd: Ska dock inte vara så tjockt strö att det är svårt att röra sig i om hästen står upp, Hängmatta i vissa fall
 • Håll hästen lagom varm: Hypotermi ffa hos sjuka föl
 • Sårvård: Om hästen har något sår men ofta har ev. sår läkt innan symtom uppkommer
 • Utföra understödjande behandling
  • Vätsketerapi: sannolikt dricker hästen dåligt samt svettningar o dyl kan ge vätskeförluster
  • Ev. glukosinfusion för att motverka följdsjukdomar
  • Korrigering av ev. elektrolytavvikelser
  • Parenteral nutrition ovanligt i Sverige
  • Ev. syrgas
 • Skötsel av liggande häst - Ofta avlivas vuxna hästar som förblir liggande en längre tid
71
Q

Monitorering av patienter med tetanus/stelkramp

A
 • Monitorering av AT, vitala parametrar och smärta (Tecken på försämring?, Komplikationer?, Är hästen tillräckligt smärtlindrad?)
 • Monitorera urin/defektering (Laxering (tex paraffinolja po) eller urinkateter kan bli nödvändigt)
 • Tänk på säkerheten vid hantering av dessa hästar!
72
Q

Profylax för tetanus/stelkramp

A
 • Grundvaccinering- 2 doser med 4-6 veckor emellan → Första revaccineringen ca ett år efter grundvaccination → Sedan vartannat till var tredje år
  • Vanligt att ge en extra dos i samband med tex sårskada (nytta?)
 • Dräktigt sto vaccineras ca 1 mån innan beräknad fölning. Detta för att antikroppar ska gå ut i råmjölk och ge skydd åt fölet - Missas ofta - informera ”era” stoägare!
 • Föl: Börja grundvaccination vid 6 månaders ålder, men om stoet ej vaccinerats påbörjas gundvaccinationen vid 4 månader.
73
Q

Vad är botilism

A

Allvarlig sjukdom som är ovanlig i Sverige, Toxinet ger en slapp paralys i muskulatur. Orsakas av toxin från bakterien Clostridium botulinum, en anaerob bakterie som bildar nervgift/toxiner vid gynnsamma förhållanden. Bakterier och motståndskraftiga sporer finns i miljön (Tex i jord, foder). Hästar är extremt känsliga för toxinet och Toxin av typ B har orsakat sjukdom hos svenska hästar.

74
Q

Finns det vaccin mot botilism?

A

Vaccin finns men många hästar är ovaccinerade.

 • Effektivt vaccin finns tillgängligt mot typ B (Endast typ B som påvisats hos häst i Sverige). Inget dödsfall konstaterat hos korrekt vaccinerade hästar (och i Sverige inget sjukdomsfall)
75
Q

Infektionsvägar för botilism?

A

Hästar insjuknar när de äter toxiner, men andra infektionsvägar förekommer (tex sårinfektion). Smittar inte mellan hästarna

 • Klassiskt: ensilage/hösilage (dvs inplastat foder). Tex jord eller kadaver kommer in i balen av misstag
76
Q

Symtom på botilism?

A

Toxinet ger en slapp paralys i muskulatur (jfr tetanus som ger spasm)

 • Slapp tunga typiskt symtom
 • Salivering, dysfagi, slapphet i läppar
 • Nedsatt pupillreflex
 • Svaghet, darrningar i muskulatur, svårt att gå, nedsatt svanstonus
 • Kan ge förstoppning, urinblåseatoni
 • Blir liggande, cirkulationssvikt, andningsförlamning, död
77
Q

Vad påverkar graden av symtom av botilism?

A

Grad av symtom beroende på toxindos. Kan i allvarliga fall dö inom 48- 72 h från första symtom

78
Q

Diagnos av botilism?

A

analys av toxiner:

 • Svårt då extremt små doser kan göra hästen sjuk, men Toxiner kan ibland påvisas i foder. Be därför dä spara/frysa in foder från tex hösilagebal vid misstanke om botulism
 • Toxin i blod: ta minst 5 serumrör
 • Analys av toxin vid obduktion

Sannolikt underdiagnosticerad sjukdom (65 fall 1995-2005, Ofta utbrott av flera hästar i samma stall)

79
Q

Prognos av botilism?

A

Dödlighet angiven till ca 90 %

80
Q

Behandling av botilism?

A
 • Kostsam intensivvård krävs ofta, hästar är mycket omvårdnadskrävande
 • Inget antitoxin tillgängligt i Sverige - Finns i tex USA/Canada Verksamt mot icke-bundet toxin, bättre överlevnad
 • Antibiotika inte verksamt då hästen fått i sig färdigt toxin
81
Q

Omvårdnad av patienter med botilism?

A

Omvårdnad - liknande som tetanus (dock ej hypersensitivitet)

 • Utfodring: Fodra i huvudhöjd, Se till att liggande hästar når fodret, Lättätet foder, mata föl
 • Mjuk bädd men ska kunna röra sig, Hängmatta i vissa fall
 • Håll hästen lagom varm
 • Sårvård
 • Utföra understödjande behandling: vätsketerapi, ev. syrgas
 • Risk för komplikationer som Liggsår, pneumoni
82
Q

Profylax för botilism?

A
 • Foderhygien!
  • Vid skörd- undvik jord/kadaver i balarna
  • Rätt ts-halt, pH
  • Vid förvaring- hela, skyddade balar
  • Vid utfodring - Rena utfodringsplatser, Kassera foder av dålig kvalitet
 • Vaccin: Grundvaccinering 3 tillfällen med 4 veckor emellan. Därefter årlig revaccinering
83
Q

Vad är Anaplasmos - Granulocytär anaplasmo?

A

Fästingburen sjukdom. (Hette tidigare Erlichios). Bakterien Anaplasma phagocytophilum förs över från fästing (Ixodes ricinus) till häst och invaderar neutrofilerna. Smittar inte mellan hästar.

84
Q

Symtom på anaplasmos?

A
 • Hög feber, Ikteriska slemhinnor, Svullna ben, Ataxi, ovilja att röra sig
 • Akut insättande symtom, inget bevis på att kroniskt form existerar
 • Kan även avlöpa subkliniskt
 • Typiska blodprovsförändringar (Trombocytopeni, Lymfopeni, Anemi)
85
Q

Diagnostik av anaplasmos?

A
 • Klinisk bild och blodbild kan ge misstanke
  • Blodprov (EDTA-rör), Utstryk (inklusionskroppar. Görs på plats)
 • PCR- påvisa bakterie-DNA i blod
  • Rekommenderad metod- mycket känslig
  • Måste skickas till lab (tex SVA)
  • Går att analysera även på blod som blivit liggande några dagar
86
Q

Vad visar antikroppar mot anaplasmos?

A
 • Att hästen har antikroppar mot anaplasma betyder INTE att den är sjuk i anaplasmos!
 • Men serologi (antikroppsanalys) kan i vissa fall användas - Parprov i serumrör med 14 dagars mellanrum (dvs inte så användbart)
87
Q

Behandling av anaplasmos?

A

Många klarar sig med NSAID:s (Febernedsättande/antiinflammatorisk effekt) men övrig understödjande behandling kan bli nödvändigt (vätsketerapi)

I vissa fall behövs antibiotika (tetracykliner) som ges intravenöst i 3-5 dagar - Risk för utveckling av colit- ffa i samband med stress. Var uppmärksam på hästar som behandlas på klinik - rapportera ev. diarré till ansvarig veterinär

88
Q

Omvårdnad av patienter med anaplasmos?

A

Beroende på symtom - Stimulera aptit, Ev. bandage om mycket svullna ben, Vård av PVK, Vila från arbete, Kan skrittmotioneras om inte mycket dålig

89
Q

Prognos av anaplasmos?

A

God prognos!

90
Q

Profylax för anaplasmos?

A

Undvik fästingar!

 • Visitera hästen dagligen, ta bort ev. fästingar, Håll nere sly och högt gräs i hagarna
 • Fästingrepellerande medel kan användas men Inget vaccin finns tillgängligt
91
Q

Vad är Borrelios?

A

Borreliabakterier (finns flera olika) sprids via fästingbett

92
Q

Kan hästar då borrelios?

A

Inte vad vi vet idag, men disskuterat. Subklinisk infektion hos häst. Hästar kan ha antikroppar mot bakterierna - Få säkerställda bevis på förekomst av bakterier i blod hos hästar (aldrig hos svenska hästar). Inget visat samband mellan symtom och förekomst av antikroppar. Dvs att hästen har antikroppar mot borreliabakterier betyder inte att den har borrelios!

93
Q

Viktiga endoparasiter hos häst

A
 • Små blodmaskar (Cyathostominae)
 • Stora blodmaskar (Strongylus vulgaris)
 • Bandmask (Anoplocephala perfoliata)
 • Spolmask (Parascaris sp.)
 • Springmask (Oxyuris equi)
 • Styngflugelarver (Gastrophilus sp.)
94
Q

Strategier för att minska problem av endoparasiter hos hästarna

A
 • Minska hagsmitta genom att Mocka hagar minst 2 ggr/vecka, vid stora hagar fokusera på populära platser.
 • Undvik att fodra på marken
 • Skilj på sommar- och vinterhagar
 • Undvik för hög beläggning - Riktvärde max 3 hästar/hektar om åkermark
 • Flytta hästarna innan marken är alltför nedbetad och låt markerna vila helst ett år, Första delen av betessäsongen, Växla mellan slåtter och bete, Fållbete
 • Andra strategier: Betesputsning (vid torrt väder), Plöj upp betet och så nytt, Sam- eller växelbete, Får eller nöt, Bete på vallåterväxt
  • Föl och unghästar: Mer mottagliga - Ska ha de renaste betena!
95
Q

När ska man genomföra träckprovtagning och avmaskning? (häst)

A

Viktigast innan betessäsong, april-maj. Ev. även under/efter betessäsong. SVA rekommenderar avmaskning 4-6 dagar innan hästarna släpps ut i gräshagar.

 • OBS! Odling för stor blodmask och Analys för bandmask (flotation)
96
Q

Vilka individer ska man avmaska? (häst)

A
 • Avmaska de individer som urskiljer mycket ägg (Gäller små blodmaskar)
 • Avmaska vid förekomst av stor blodmask, bandmask
 • Besättning vs individ - Kolik, avmagring mm
 • Avmaska nya hästar i besättningen
97
Q

Hur/när ska man avmaska föl?

A

Avmaskas vid 8-10 + 16-18 veckors ålder (Fenbendazol). Därefter rekommenderas vanligen träckprov på hösten + i januari och avmaskning vid förekomst av spolmask

98
Q

Hur får man tag i avmaskningsmedel för häst?

A

Avmaskningsmedel är receptbelagt

99
Q

Avmaskning - praktiska råd

A
 • Estimera vikt för dosering: Bättre att över- än underskatta vikten, Tipsa djurägarna om viktmåttband
 • Ta hand om resterna: Torka bort spill, Passa ev. hundar, Lämna inrester till apotek